Лист № 02 від 04.01.2021 Мінцифрі щодо бездіяльності Київської міської державної адміністрації та неправомірних дій КП «Київжитлоспецексплуатація»

04.01.2021
Вихідні реквізити: 
Вих. № 02 від 04.01.2021
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
Міністерство цифрової трансформації України

Віце-прем’єр-міністру –

Міністру цифрової трансформації України

ФЕДОРОВУ М.А.

 

 

Вих. № 02

від 04.01.2021

 

Щодо бездіяльності Київської міської

державної адміністрації та неправомірних

дій КП «Київжитлоспецексплуатація»

 

Шановний Михайле Альбертовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання України у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Відповідно до Статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах і організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

До ІнАУ надійшло звернення від 29.12.2020 № 471 від учасника – ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк» (код ЄДРПОУ 33056474) з проханням сприяти вирішенню ситуації, яка виникла у господарських відносинах з КП «Київжитлоспецексплуатація» з питання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва для розташування технічних засобів телекомунікацій для надання телекомунікаційних послуг. Зокрема, у зверненні йдеться про те, що ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк» 18 серпня 2020 року надіслало листа до КП «Київжитлоспецексплуатація» про розірвання договору сервітуту від 01.11.2012 № ТМ-11-С/306 (у редакції договору, викладеного у додатковій угоді від 01.02.2015 № 3), згідно з яким товариство має право користування житловими та нежитловими будівлями комунальної власності для розміщення телекомунікаційних мереж за плату та на умовах, які встановлені у цьому договорі (далі – Договір). Така пропозиція з боку ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк» ґрунтується на положеннях Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ), а також на тому, що 12 березня 2020 року Київською міською радою прийнято рішення № 236/8406 «Про встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності територіальної громади міста Києва» (далі – Рішення) та відповідно до якого саме балансоутримувачам делеговано у м. Київ забезпечувати на договірній основі безперешкодний та недискримінаційний доступ операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб, до об’єктів, які закріплені на праві господарського відання або оперативного управління, в тому числі перебувають на балансі. Проте, КП «Київжитлоспецексплуатація», не дивлячись на наведені обставини та не зважаючи на фактичне припинення договірних відносин з питання розміщення телекомунікаційних мереж, оскільки товариством укладено договір з доступу до елементів БРМ з балансоутримувачем – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва», продовжує надсилати до ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк» рахунки на оплату. КП «Київжитлоспецексплуатація» відмовляється розривати Договір з мотивів того, оскільки, відповідно до рішення Київської міської ради від 14.07.2011 № 378/5765 «Про питання впорядкування діяльності суб’єктів господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій» КП «Київжитлоспецексплуатація» доручено здійснювати моніторинг та координацію розміщення суб’єктами господарювання телекомунікаційних мереж та обладнання у (на) об’єктах комунальної власності територіальної громади міста Києва, таких як нежитлові будинки, інженерні та інші споруди, а також будинки та інфраструктурні об’єкти житлового фонду, передані до сфери управління районних у місті Києві державних адміністрацій, та укладати договори на розміщення суб’єктами господарювання телекомунікаційних мереж та обладнання у (на) зазначених об’єктах, то, підприємство вважає, що має право укладати договори на розміщення суб’єктами господарювання телекомунікаційних мереж на зазначені вище об’єкти комунальної власності незалежно від їхньої балансової належності. Крім того, КП «Київжитлоспецексплуатація» з посиланням на пункт 4.1.8 Договору вимагає від товариства демонтувати телекомунікаційне обладнання, про що зазначено у листі від 31.08.2020 № 062/15/19-1810.

За результатом розгляду матеріалів звернення ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк», аналізу положень нормативно-правових актів, вважаємо, що дії КП «Київжитлоспецексплуатація» є такими, що суперечать вимогам Закону про доступ, Рішенню та є неправомірними, оскільки з набуттям чинності Законом про доступ правові, економічні та організаційні засади забезпечення доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі незалежно від форми власності для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою надання телекомунікаційних послуг визначаються саме цим Законом. Відтак, договір з доступу між оператором, провайдером телекомунікацій може бути укладено з власником (володільцем) інфраструктури об’єкта доступу. Щодо об’єктів доступу комунальної власності, то це – балансоутримувачі, як про це і зазначено у Рішенні. Наскільки нам відомо, то КП «Київжитлоспецексплуатація» не є балансоутримувачем житлового та нежитлового фонду комунальної власності у м. Київ.

ІнАУ вже зверталася до голови Київської міської державної адміністрації, міського голови Кличка В.В. з проханням надати інформацію про перелік балансоутримувачів у м. Київ, які уповноважені укладати з операторами, провайдерами телекомунікацій договори з доступу, а також стосовно того, чи є КП «Київжитлоспецексплуатація» балансоутримувачем житлових будинків комунальної власності територіальної громади міста Києва, уповноваженим укладати договори з доступу та які правові підстави стягнення цим підприємством з операторів, провайдерів телекомунікацій плати за договорами сервітуту (листи від 23.04.2020 № 52, від 24.06.2020 № 74), проте, повної та чіткої інформації на згадані питання не отримали.

Зі змістом листів ІнАУ можна ознайомитись на вебсайті ІнАУ за посиланнями:

https://inau.ua/document/lyst-no-52-vid-23042020-golovi-kmda-shchodo-vykonannya-balansoutrymuvachamy-rishennya

https://inau.ua/document/lyst-no-74-vid-24062020-kmda-shchodo-ukladennya-dogovoriv-z-dostupu

Відтак, за умов фактичної бездіяльності Київської міської державної адміністрації, зокрема, щодо визначення чіткого переліку комунальних підприємств, з якими оператори, провайдери телекомунікацій можуть укладати договори з доступу до інфраструктури об’єктів доступу комунальної власності, а також невжиття заходів щодо скасування рішення Київської міської ради від 14.07.2011 № 378/5765 «Про питання впорядкування діяльності суб’єктів господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій», невиконання Закону про доступ з боку КП «Київжитлоспецексплуатація», оператори, провайдери телекомунікацій змушені фактично за одне й теж розміщення телекомунікаційних мереж на об’єктах доступу комунальної власності у м. Київ сплачувати двічі – фактичним балансоутримувачам та КП «Київжитлоспецексплуатація», що, в свою чергу, є невиправданим, незаконним та впливає на вартість телекомунікаційних послуг.

Слід зазначити й на тому, що рішення Київської міської ради від 14.07.2011 № 378/5765 «Про питання впорядкування діяльності суб’єктів господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій» прийнято до набрання чинності Законом про доступ, тобто, в період, коли порядок та процедури розміщення телекомунікаційних мереж у житлових та нежитлових будинках не регулювались спеціальним законодавством. Відтак, положення цього рішення не відповідають вимогам Закону про доступ, хоча б з огляду на те, що Законом про доступ не передбачено права будь-якого делегування органом місцевого самоврядування своїм комунальним підприємствам виконувати дії з моніторингу та координації розміщення операторами, провайдерами телекомунікаційних мереж та обладнання у (на) об’єктах комунальної власності та отримувати за це кошти. Усі відносини між власником (володільцем) інфраструктури об’єкта доступу та оператором, провайдером телекомунікацій визначаються виключно на договірній основі (пункт 2 частини першої статті 4 Закону про доступ). Тобто, у законодавстві, взагалі відсутнє таке поняття як моніторинг та координація розміщення суб’єктами господарювання телекомунікаційних мереж та обладнання. Відтак, вважаємо, що КП «Київжитлоспецексплуатація» стягує з операторів, провайдерів плату без належних на те законодавчих підстав.

Зобов’язання КП «Київжитлоспецексплуатація» щодо демонтажу телекомунікаційного обладнання, за нинішніх умов, не може бути виконано, адже з використанням цих телекомунікаційних мереж товариством надаються телекомунікаційні послуги абонентам відповідно до укладених з ними договорів. Тому, така вимога є протиправною.

ІнАУ звернулась з листом від 04.01.2021 № 01 до голови Київської міської державної адміністрації, міського голови Кличка В.В. з проханням вжити заходів, направлених на припинення неправомірних дій КП «Київжитлоспецексплуатація» (копія листа додається).

Одночасно, звертаємось і до Вас з проханням втрутитись у ситуацію та вжити дієвих заходів щодо зобов’язання Київську міську державну адміністрацію та КП «Київжитлоспецексплуатація» припинити неправомірні дії по відношенню до операторів, провайдерів телекомунікацій з питання доступу до інфраструктури об’єктів доступу комунальної власності м. Київ, зокрема, шляхом:

1. Скасування рішення Київської міської ради від 14.07.2011 № 378/5765 «Про питання впорядкування діяльності суб’єктів господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій», як такого, що не відповідає Закону про доступ та суперечить рішенню Київської міської ради від 12.03.2020 № 236/8406 «Про встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності територіальної громади міста Києва», а також призводить до порушення прав та законних інтересів операторів, провайдерів м. Київ у вигляді стягнення КП «Київжитлоспецексплуатація» коштів, коли послуги ним не надаються.

2. Припинити неправомірні дії КП «Київжитлоспецексплуатація» щодо стягнення з операторів, провайдерів телекомунікацій плати за послуги, які ним не надаються, та припинення іншої діяльності, яка суперечить Закону про доступ, іншим нормативно-правовим актам, що регулюють питання доступу до об’єктів доступу для розміщення телекомунікаційних мереж з метою надання телекомунікаційних послуг.

Відповідь на це звернення просимо надати на нашу адресу у письмовому вигляді.

 

Додаток:

  1. Копія звернення ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк» від 29.12.2020 № 471 з додатками;
  2. Копія листа ІнАУ від 04.01.2021 № 01 до Голови Київської міської державної адміністрації, міського голови Кличка В.В.

           

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                        А. Пятніков