Лист № 04 від 12.01.2021 Нацраді щодо пропозицій до проєкту Положення про скасування санкції „оголошення попередження”, застосованої за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги

12.01.2021
Вихідні реквізити: 
Вих. № 04 від 12.01.2021
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

 

Голові Національної ради України

з питань телебачення і радіомовлення

ГЕРАСИМ’ЮК О.В.

 

Вих. № 04

від 12.01.2021

 

Щодо зауважень та пропозицій

до проєкту Положення

 

Шановна Ольго Володимирівно!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання України у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

24 грудня 2020 року на офіційному вебсайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у підрозділі «Проєкти для громадського обговорення» розділу «Регуляторна діяльність» опубліковано проєкт Змін до Положення про скасування санкції “оголошення попередження”, застосованої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги (далі – проєкт Положення). Проєктом Положення пропонується внести зміни до діючого Положення, виклавши його в новій редакції, та, як зазначено розробником, ці зміни направлені на конкретизацію порядку подання заяви про скасування санкції “оголошення попередження” тощо.

ІнАУ, вивчивши текст проєкту Положення, надає такі зауваження та пропозиції, які просимо врахувати при підготовці тексту нормативно-правового акту:

1. У абзаці 2 пункту 3 розділу 1 проєкту Положення у визначенні терміну “документальні свідчення” після слова “документи” пропонуємо доповнити словами «та інші матеріали».

На наш погляд, якщо застосовувати лише поняття “документи” то, при практичному застосуванні та відсутності визначення цього поняття у даному нормативно-правовому акті, можна розуміти, що йдеться лише про оригінали документів. Насправді, на наш погляд, документальними свідченнями можуть бути і копії документів, фотодокументи, відео- та аудіозаписи, фонодокументи тощо.

Крім того, чинним Положенням про скасування санкції „оголошення попередження”, застосованої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги (далі – Положення) визначено, що документальними свідченнями можуть бути в т.ч. інші матеріали.

2. У абзаці 2 пункту 3 розділу 1 проєкту Положення у визначенні терміну “системний порушник” слово “два” замінити словом “три”.

Пропонуємо залишити підходи до визначення цього терміну, які наразі є у Положенні, адже можуть існувати різні ситуації у ліцензіата, які впливають на допущення порушення у його діяльності, в т.ч. кількість порушень може залежати і від обсягів здійснюваної ним діяльності.

3. У проєкті Заяви про скасування санкції „оголошення попередження”, яка є додатком до проєкту Положення, у пунктах 3 та 4 видалити слова “копію додати”, адже ці документи, а саме Акт перевірки, за результатами якої було застосовано санкцію та рішення, яким застосовано санкцію, наявні у Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                   А. Пятніков