Лист № 09 від 22.01.2018 ПАТ «Полтаваобленерго» щодо утримання від неправомірних дій, які можуть призвести до порушення прав ПП «Кремінь Альянс»

22.01.2018
Вихідні реквізити: 
Вих. № 09 від 22.01.2018
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
ПАТ «Полтаваобленерго»

ПАТ «Полтаваобленерго»

Засіменку Є.Ю.

вул. Старий Поділ, буд. 5,

м. Полтава, 36022

 

 

 

 

 

Вих. № 09

від 22 січня 2018 р.

 

Щодо утримання від неправомірних дій,

які можуть призвести до порушення прав

ПП «Кремінь Альянс»

 

Шановний Євгене Юрійовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 190 підприємств сфери ІКТ, серед яких, в переважній більшості, оператори та провайдери телекомунікацій України, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Відповідно до статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах та організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

До ІнАУ звернулось ПП «Кремінь Альянс», яке є учасником, з проханням, в межах статутних повноважень, сприяти врегулюванню ситуації, яка виникла у господарських відносинах з Лохвицькою філією ПАТ «Полтаваобленерго» при використанні інфраструктури об’єктів електроенергетики (опор), зокрема, щодо вимоги оплачувати за технічний нагляд (контроль) на підставі Глави 23 Правил безпечної експлуатації електроустановок, а, у разі відмови здійснення такої оплати, розірвати тимчасові договори з доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики для розміщення ТКМ та/або ЕМ на опорах ПЛ-0,22-0,38-6-10 на 2018 рік та демонтувати телекомунікаційні мережі, розміщені з використанням опор обленерго. При цьому, наприклад, умовами чинного договору від 25.09.2017 № 50, здійснення оплати за технічний нагляд (контроль) не передбачено. Також, за інформацією ПП «Кремінь Альянс», залишаються без реагування з Вашого боку звернення підприємства (зокрема, лист від 03.07.2017 № 0307) з пропозицією укласти новий договір про доступ до інфраструктури об’єктів електроенергетики на виконання Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» від 07.02.2017 № 1834-VIII (далі – Закон про доступ) та внести зміни до договору від 05.01.2015 № 150 в частині прав та обов’язків сторін, встановлення плати за доступ з урахуванням частини сьомої статті 17 Закону про доступ.

Підприємство повідомило, що не має альтернативи розміщення телекомунікаційних мереж, окрім, як з використанням об’єктів енергетичної інфраструктури ПАТ «Полтаваобленерго».

Верховною Радою України 07.02.2017 було прийнято, а з 04.06.2017 набув чинності Закон про доступ, який визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення доступу, зокрема, до інфраструктури об’єктів електроенергетики для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні, встановлює повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, визначає права та обов’язки осіб, які беруть участь у таких господарських відносинах.

Відповідно до змін до частини третьої статті 31 Закону України «Про телекомунікації» доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі здійснюється оператором або провайдером телекомунікацій відповідно до Закону про доступ.

А, частиною першою статті 16 Закону про доступ визначено, що доступ до інфраструктури об’єкта доступу здійснюється на підставі договору з доступу між власником інфраструктури об’єкта доступу та замовником, що укладається відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановленим цим Законом.

Крім цього, відповідно до частини першої та дев’ятої статті 17 Закону про доступ плата за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу може складатися з одноразової та/або періодичної плати. Забороняється встановлення додаткової плати за доступ, крім визначеної цим Законом, після укладення договору з доступу. Таким чином, Законом про доступ не встановлено право вимоги власником інфраструктури об’єкта електроенергетики та обов’язок оператора, провайдера телекомунікацій сплачувати інші витрати, окрім як одноразова плата та періодична плата за доступ, яка, відповідно до цього закону, може встановлюватись виключно за наявності додаткових витрат власника інфраструктури об’єкта доступу, пов’язаних з наданим доступом. Частиною сьомою статті 17 Закону про доступ також встановлено граничні розміри плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики.

Відповідно до частини другої Прикінцевих та перехідних положень Закону про доступ чинні на день набрання чинності цим Законом договори, предметом яких є доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, діють до завершення строку їх дії на умовах, визначених такими договорами. На вимогу замовника або власника інфраструктури об’єкта доступу такі договори мають бути приведені у відповідність із частиною шостою статті 16 цього Закону у місячний строк з дня виставлення вимоги.

Таким чином, вважаємо, що, в даному випадку, для врегулювання взаємовідносин при використанні інфраструктури об’єктів електроенергетики для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою надання телекомунікаційних послуг, сторони повинні керувати умовами укладених договорів та нормами Закону про доступ.  

Відтак, дії обленерго щодо вимоги сплати коштів за технічний нагляд (контроль), вважаємо такими, що суперечать як умовам укладених сторонами договорів, так і Закону про доступ.

Враховуючи наведене, ІнАУ звертається до Вас з пропозицією та закликає утриматись від дій, які можуть нанести збитки та матимуть негативні наслідки для здійснення господарської діяльності ПП «Кремінь Альянс», зокрема, вимоги сплати коштів, які не встановлені умовами укладених договорів та демонтажу телекомунікаційних мереж, а, відтак, залишення частини населених пунктів Лохвицького району Полтавської області без доступу до інформації.

Вдячні за співпрацю та врахування вимог даного листа.

 

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                          О. Федієнко