Лист № 104 від 09.07.2018 Голові НКРЗІ щодо надання пропозицій до проекту рішення "Про внесення змін до Правил надання в користування ККЕ"

09.07.2018
Вихідні реквізити: 
Вих. № 104 від 09.07.2018
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
НКРЗІ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері зв’язку та інформатизації

Животовському О.М.

вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001

 

Копія:

Голові Державної регуляторної служби України

Ляпіній К.М.

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01001

 

Голові Антимонопольного комітету України

Терентьєву Ю.О.

вул. В. Липківського, 45, Київ, 03035

 

Вих. № 104

від 09 липня 2018 р.

 

Щодо проекту рішення НКРЗІ «Про внесення

змін до Правил надання в користування

кабельної каналізації електрозв’язку»

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

06 жовтня 2017 року на офіційній веб-сторінці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) http://www.nkrzi.gov.ua у рубриці «Регуляторна діяльність НКРЗІ», підрубриці «Регуляторні акти», був оприлюднений для громадського обговорення проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку» (далі – проект рішення НКРЗІ). 

Як зазначено в Аналізі регуляторного впливу, проект рішення НКРЗІ розроблено з метою вдосконалення процесу взаємодії операторів, провайдерів телекомунікацій, що є власниками (володільцями) ККЕ, та суб’єктами господарювання, які отримують послуги з надання в користування ККЕ.

Проект рішення НКРЗІ дійсно має важливе значення для учасників ринку телекомунікацій. Проте, окремі положення цього документу, на наш погляд, суперечать меті його розроблення.

ІнАУ, у встановлений період, надано свої зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЗІ. Разом з цим, ознайомившись з редакцією документу, підготовленого НКРЗІ для схвалення на своєму засіданні, вважаємо за необхідне надати додаткові зауваження та звернути Вашу увагу на наступне.

1. Щодо пункту 9 розділу 3 проекту змін до Правил надання в користування ККЕ (далі – проект змін до Правил користування ККЕ):

З переліку послуг надання в користування ККЕ (зокрема, у визначенні термінів, п.1 розділу 1 чинної редакції Правил) пропонується виключити одну із послуг – погодження робочого проекту. Проте, у пункті 9 розділу 3 проекту змін до Правил користування ККЕ залишається положення стосовно того, що «власник… погоджує внесення змін до виконавчої документації», «у разі позитивної відповіді замовник відшкодовує витрати постачальника на перевірку технічної можливості на здійснення відгалуження».

Разом з цим, у розділі 9 проекту змін до Правил користування ККЕ, де наведено перелік платних послуг з надання в користування ККЕ, не зазначається про відшкодування замовником витрат постачальника на перевірку технічної можливості на здійснення відгалуження та не зазначається, що тариф на цю послугу підлягає державному регулюванню. Тобто, такі витрати пропонується операторам телекомунікацій відшкодовувати за окремими рахунками постачальника ККЕ за нерегульованим тарифом.

За наявною інформацією, ще до прийняття змін до Правил користування ККЕ, Укртелеком виставляє операторам телекомунікацій на оплату рахунки на 1 000,00 грн. за послугу з «перепогодження документації».

Негативні наслідки від введення в дію запропонованих НКРЗІ змін до Правил користування ККЕ для операторів телекомунікацій – непрогнозовані значні фінансові витрати на послуги користування ККЕ.

2. Щодо пункту 6 розділу 2 проекту змін до Правил користування ККЕ:

Запропонованою редакцією змін до Правил користування ККЕ, без деталізації причин, а, фактично, за формальною ознакою, постачальнику надається право відмовити замовнику у видачі ТУ в разі: відсутності технічної можливості та/або вільної ємності для розміщення технічних засобів телекомунікацій на заявленій ділянці ККЕ.

Проект змін до Правил користування ККЕ не визначає компетентний орган та не передбачає права звернення замовника до компетентного органу (звісно, крім суду), як посередника у вирішенні спорів, для розгляду правомірності/неправомірності дій постачальника щодо відмови у видачі ТУ за наведених підстав. За відсутності мотивів відмови у видачі ТУ, на наш погляд, замовник не матиме навіть можливості для обґрунтування власної позиції у разі звернення до суду з відповідним позовом.

Зазначене може призвести до обмеження прав замовників, адже причина відмови замовнику буде невідома, а також наслідком буде «зловживання правом» постачальником на місцях.

Такі листи вже отримано окремими операторами телекомунікацій.

3. За запропонованою редакцією змін до Правил користування ККЕ власник ККЕ не має обов’язку та не несе відповідальність перед замовником за утримання ККЕ в належному нормативному стані. Проектом змін до Правил користування ККЕ не встановлено обов’язку власника ККЕ розширювати або ремонтувати належну йому ККЕ, внаслідок чого замовник буде змушений додатково фінансувати утримання ККЕ або демонтувати обладнання та телекомунікаційні мережі у відповідній ККЕ.

На сьогодні вже є подібна вимога про фінансування ремонту колодязя ККЕ, належного Укртелекому. Зокрема, комунальне підприємство, на території якого знаходяться аварійні колодязі ККЕ Укртелекому, направило звернення до провайдерів телекомунікацій, які надають послуги на його території, з вимогою негайного ремонту зазначеного майна, за належний стан якого, з інформації комунального підприємства, Укртелеком не хоче відповідати.

4. Змінами до Правил користування ККЕ не передбачено чіткого механізму дій власника ККЕ та замовника із забезпечення альтернативною пропозицією на базі ресурсів власника ККЕ, чим, також, може бути порушено право оператора телекомунікацій.

 

Враховуючи вищенаведене, звертаємось до НКРЗІ з пропозицією врахувати надані у цьому листі зауваження та доопрацювати проект рішення НКРЗІ.

Заінтересовані державні органи просимо не погоджувати проект рішення НКРЗІ у разі неврахування НКРЗІ зауважень, наданих у цьому листі, оскільки прийняття нормативно - правового акту без врегулювання зазначених питань, матиме негативний вплив на інфраструктуру ККЕ та ущемлення прав операторів телекомунікацій у вигляді обов’язку сплати необґрунтованих додаткових фінансових витрат, пов’язаних з утриманням інфраструктури ККЕ та власниками якої оператори телекомунікацій не являються.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                    О.Федієнко