Лист № 116 від 30.09.2020 Держспецзв'язку щодо пропозицій до Типового договору взаємодії операторів телекомунікацій з Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій

30.09.2020
Вихідні реквізити: 
Вих. № 116 від 30.09.2020
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
ДССЗЗІ, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Голові Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

ЩИГОЛЮ Ю.Ф.

 

Копія: Т.в.о. Голови Державної регуляторної служби України

МІРОШНІЧЕНКУ О.М.

 

Вих. № 116

від 30.09.2020

 

Щодо проєкту наказу Адміністрації ДССЗЗІ

 

Шановний Юрію Федоровичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

8 вересня 2020 року на вебсайті Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – ДССЗЗІ) http://www.dsszzi.gov.ua у розділі «Регуляторна діяльність» підрозділ «Оприлюднення проектів регуляторних актів» оприлюднений проєкт наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження умов Типового договору взаємодії операторів телекомунікацій з Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій та Типового договору взаємодії операторів телекомунікацій з Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій» (далі – проєкт наказу) з метою надання зауважень та пропозицій до нього у визначений термін.

Ознайомившись зі змістом проєкту наказу, надаємо такі зауваження та пропозиції до Типового договору взаємодії операторів телекомунікацій з Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (далі – Типовий договір).

1. У статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» встановлено, що в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати, в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану, як регулювання роботи підприємств телекомунікацій.

Тому, в першу чергу, на наш погляд, на законодавчому рівні необхідно врегулювати виниклі розбіжності між статтею 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»,  ст. 29 Закону України «Про телекомунікації» та Порядком оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 року № 812 (далі – Порядок), в частині того, який саме орган здійснює управління мережами телекомунікацій/регулювання роботи підприємств телекомунікацій і що саме слід розуміти під таким регулюванням в умовах воєнного стану, порядок взаємодії між державними органами, адже згадані законодавчі положення за своєю суттю, вважаємо, схожі.

 

2. У підпункті 3 пункту 2 розділу 3 Типового договору вказується, що НЦУ зобов’язаний приймати рішення щодо погодження проєктів планів відновлення функціонування телекомунікаційної мережі Оператора в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, планів оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв'язку, планів використання резервів.

Пропонуємо проєкт цього положення привести у відповідність до підпункту 5 пункту 28 Порядку та викласти у редакції:

«3) разом з Оператором розробляє проєкти планів відновлення функціонування телекомунікаційної мережі Оператора в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв'язку, плани використання резервів та приймає рішення щодо погодження таких проєктів.»

 

3. Пункт 2 розділу 3 Типового договору доповнити новим підпунктом 7, положення якого відповідають підпункту 8 пункту 28 Порядку:

«7) у разі звернення Оператора допомагати у розв’язанні проблем, які виникають у телекомунікаційних мережах в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану».

 

4. Підпункт 5 пункту 1 розділу 3 Типового договору виключити та включити ці положення в пункт 2 цього ж розділу, як підпункт 8:

«8) організовувати та проводити навчання персоналу центрів управління мережами, персоналу служб ремонту та відновлення телекомунікаційних мереж Оператора щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану за програмою, затвердженою Адміністрацією Держспецзв’язку.»

Встановлення не права НЦУ, а саме обов’язку НЦУ організовувати та проводити навчання персоналу, відповідатиме пункту 34 Порядку.

 

5. Підпункт 2 пункту 4 розділу 3 Типового договору пропонуємо привести у відповідність до пунктів 44-46 Порядку та викласти у редакції:

«2) подавати до НЦУ інформацію відповідно до форм і строків, які згідно з пунктами 44-46 Порядку, затверджуються Адміністрацією Держспецзв’язку;».

 

6. Підпункт 7 пункту 4 розділу 3 Типового договору пропонуємо викласти у редакції:

«7) організовувати захист інформації та забезпечувати безпеку функціонування СОТУ у порядку, встановленому законодавством

 

Враховуючи наведене, вважаємо, що проєкт наказу потребує доопрацювання з урахуванням наданих ІнАУ зауважень та пропозицій.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                      А. Пятніков