Лист № 119 від 03.08.2018 Держспецзв'язку щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України»

03.08.2018
Вихідні реквізити: 
Вих. № 119 від 03.08.2018
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
ДССЗЗІ, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Голові Державної служби спеціального

зв’язку та захисту інформації України

Євдоченку Л.О.

вул. Солом’янська, 13, м. Київ, 03680

 

Копія: Державна регуляторна служба України

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

 

Вих. № 119

від 03 серпня 2018 р.

 

Щодо проекту Закону України «Про

внесення змін до Закону України «Про

Державну службу спеціального зв’язку

та захисту інформації України»

 

Шановний Леоніде Олександровичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

20 липня 2018 року на офіційному веб-сайті Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – Адміністрація Держспецзв’язку) http://www.dsszzi.gov.ua/ у рубриці «Регуляторна діяльність», підрубриці «Повідомлення про оприлюднення та проекти», оприлюднено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України» (далі – проект Закону).

Як зазначено, підґрунтям для розроблення проекту Закону є систематизація і уніфікація процедур підтвердження відповідності у сфері криптографічного та технічного захисту інформації та необхідність уточнення визначення терміну «державні інформаційні ресурси» для можливості однозначного з юридичної та технічної точки зору віднесення інформації до державних інформаційних ресурсів та її ідентифікації.

У разі прийняття закону, Держспецзв’язку здійснюватиме ведення реєстру засобів, систем, комплексів, об’єктів та типових рішень у сфері захисту інформації, які мають підтвердження відповідності у встановленому ним порядку.

Адміністрація Держспецзв’язку також вважає, що прийняття закону надасть можливість зменшити навантаження на суб’єктів господарювання, спростивши процедури підготовки технічної документації щодо розроблення КСЗІ та проведення експертних досліджень під час державної експертизи КСЗІ шляхом збору усіх рішень щодо захисту інформації до єдиного реєстру та зменшити навантаження на орган державної влади, відповідальний за проведення оцінки систем захисту інформації, які розробляють суб’єкти господарювання, щодо перевірки технічної документації. Також, за твердженням розробника, очікується зменшення навантаження на державний та приватний сектор у частині проведення робіт щодо оцінки відповідності у сфері захисту інформації.

Крім того, за змістом Аналізу регуляторного впливу до проекту Закону Адміністрація Держспецзв’язку повинна буде привести свої нормативно-правові акти у відповідність до норм, що вводяться проектом Закону.

Адміністрацією Держспецзв’язку вже було оприлюднено у грудні 2017 року схожий за змістом проект Закону. ІнАУ були надані пропозиції листом від 31.01.2018 № 13 у встановлений термін. Проте, результативної відповіді від Адміністрації Держспецзв’язку не отримано.

Враховуючи вищенаведене та те, що Аналіз регуляторного впливу до проекту Закону все ж не розкриває реальних наслідків запропонованих розробником новацій для суб’єктів ринку телекомунікацій, а саме: 1) про мінімізацію навантаження щодо розроблення документів, 2) про додаткові права та обов’язки операторів, провайдерів телекомунікацій у зв’язку із впровадженням реєстру засобів, систем, комплексів, об’єктів та типових рішень у сфері захисту інформації, 3) які будуть наслідки ведення та включення/не включення даних до такого реєстру та 4) про подальші заплановані дії у зв’язку з нововведенням, необхідно, в межах строків, визначених статтею 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», продовжити громадське обговорення проекту Закону та провести відкрите обговорення (або робочу нараду) проекту Закону за участі профільних асоціацій, об’єднань у сфері телекомунікацій, інших учасників ринку.

Лише після проведення такого відкритого обговорення, з’ясування підстав та  мети прийняття закону, визначення наслідків його прийняття для операторів, провайдерів телекомунікацій, може бути надано обґрунтовані зауваження та пропозиції до проекту Закону.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                  О. Федієнко