Лист № 119 від 12.10.2020 Нацраді з питань телебачення і радіомовлення щодо вжиття заходів з метою недопущення порушення законодавства по відношенню до ТОВ «ЕМ АЙ АЙ ТІ»

12.10.2020
Вихідні реквізити: 
Вих. № 119 від 12.10.2020
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Голові Національної ради України

з питань телебачення і радіомовлення

ГЕРАСИМ’ЮК О.В.

 

 

Вих. № 119

від 12.10.2020

 

Щодо вжиття заходів з метою

недопущення порушення законодавства

 

Шановна Ольго Володимирівно!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання України у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Відповідно до Статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах і організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

До ІнАУ надійшло звернення від учасника ТОВ «ЕМ АЙ АЙ ТІ» з проханням, в межах повноважень, сприяти врегулюванню ситуації та захисту його законних інтересів. Суть проблеми полягає в тому, що ТОВ «Поверхность-Інвест» подало позовну заяву до Постійно діючого третейського суду при Асоціації «Українська правнича фундація» та вимагає стягнути з ТОВ «ЕМ АЙ АЙ ТІ» 350 тис. грн, нарахованих як штраф за невиконання умов договору, а саме, неподання Звіту про кількість Абонентів та списку унікальних ідентифікаторів Абонентів.

Зокрема, як нам повідомлено, 27 грудня 2018 року між ТОВ «Поверхность-Інвест» (код ЄДРПОУ 38238961) та ТОВ «ЕМ АЙ АЙ ТІ» укладено договір (далі – Договір), за умовами якого останнє отримує Програму Sport 1. Відповідно до Договору ТОВ «ЕМ АЙ АЙ ТІ» зобов’язане щомісячно надавати до  ТОВ «Поверхность-Інвест» звіт про кількість Абонентів та звіт, який містить список унікальних ідентифікаторів Абонентів, підписаних на пакети, що включають в себе Програму Sport 1, згідно з установленими у Договорі формами. У разі невиконання таких умов Договору, передбачено сплату штрафу.

Тобто, фактично склалась ситуація, коли провайдер програмної послуги, дотримуючись законодавства, вживає заходів щодо недопущення поширення персональних даних фізичних осіб, повинен сплатити значний штраф компанії, пов’язаній з телерадіоорганізацією.

ІнАУ звертає Вашу увагу на недопустимість схиляння телерадіоорганізаціями, прямо чи опосередковано через пов’язані компанії, до порушень законодавства провайдерами програмної послуги, що може призвести до порушення прав фізичних осіб та розголошення персональних даних про них. Зазначене проявляється в тому, що, використовуючи своє привілейоване становище та розуміючи, що споживачі провайдера програмної послуги зацікавлені в отриманні певного контенту, «нав’язують» невигідні та фінансово непосильні умови договорів на ретрансляцію своїх програм у вигляді зобов’язання надавати не лише кількісну інформацію про своїх абонентів, а й в розгорнутому вигляді.

Статтею 32 Конституції України гарантовано, що не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», персональними даними є відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.  

Відповідно до статті 6 Закону України «Про захист персональних даних», первинними джерелами відомостей про фізичну особу є: видані на її ім’я документи; підписані нею документи; відомості, які особа надає про себе. Не допускається обробка даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією, без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, не довше, ніж це необхідно для законних цілей, у яких вони збиралися або надалі оброблялися.

Статтею 24 Закону України «Про захист персональних даних» встановлено, що володільці, розпорядники персональних даних та треті особи зобов’язані забезпечити захист цих даних від випадкових втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.

Законодавством у сфері телебачення і радіомовлення не визначено, що таке «унікальний ідентифікатор абонента». Проте, телерадіоорганізації та пов’язані з ними компанії, які постачають програми, як ми бачимо на цьому прикладі, вимагають таку інформацію. Зазначене, на нашу думку, є протиправним.

Надаючи будь-яку інформацію про власних абонентів, яка не передбачена законодавством, визначаючи при цьому власні способи їх уніфікації (ідентифікації), телерадіоорганізації та провайдери програмної послуги можуть розголошувати персональні дані своїх абонентів та припуститись порушення Закону України «Про захист персональних даних».

Відповідно до статті 13 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада здійснює, зокрема, нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог законодавства у галузі телерадіомовлення.

Враховуючи наведене, просимо здійснити перевірку за фактом неправомірності дій групи компаній «Поверхность», в т.ч. ТОВ «Поверхность-Інвест», зокрема, на предмет встановлення ними вимог, які не ґрунтуються на нормах законодавства, зокрема, щодо подання Звіту про кількість Абонентів та списку унікальних ідентифікаторів Абонентів у формах, які можуть призвести до незаконного розголошення персональних даних фізичних осіб, а також фактичного отримання такої інформації, оскільки, у разі її ненадання провайдер програмної послуги зобов’язаний сплатити значний штраф.

Одночасно просимо звернути Вашу увагу на вказану проблему з метою її врегулювання та недопущення встановлення телеорганізаціями прямо чи опосередковано (через пов’язані компанії) вимог надання провайдерами програмної послуги інформацію про абонентів, їх персональні дані, окрім кількісних даних за формою, яка може бути встановлена Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                А. Пятніков