Лист № 123 від 09.08.2018 Громадській спілці «Бюро Інтерактивної Реклами Україна» щодо використання Глосарію інтернет-реклами

09.08.2018
Вихідні реквізити: 
Вих. № 123 від 09.08.2018
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
Громадська спілка «Бюро Інтерактивної Реклами Україна»

Директору Громадської спілки

«Бюро інтерактивної реклами Україна»

Антіпіній Я.І.

04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 4А, офіс 139

 

 

Вих. № 123

Від 09 серпня 2018 року

 

На Ваш лист щодо використання

Глосарію інтернет-реклами

 

Шановна Ярославо Ігорівно!

Розглянувши Ваш лист щодо надання дозволу на використання Глосарію сфери Інтернет реклами, опублікованого на веб-сайті Інтернет Асоціації України (далі – ІнАУ), для розробки Вашою Громадською спілкою власного словника термінів ринку Інтернет реклами, ІнАУ вважає за можливе повідомити наступне.

ІнАУ об’єднує понад 200 підприємств, які представляють всі основні сегменти інтернет-ринку України. Зокрема, сегмент ринку інтерактивної реклами в ІнАУ представлений понад 30-ма підприємствами: близько 20 Дійсних членів Асоціації є безпосередніми учасниками ринку інтерактивної реклами (inau.ua/members), а також біля 15 підприємств сфери інтерактивної реклами, не будучи членами ІнАУ, представлені в Комітеті ІнАУ з питань інтернет-реклами (inau.ua/komitety/komitet-inau-z-pytan-internet-reklamy).

Виходячи із Статутного предмету діяльності ІнАУ, який передбачає розробку правил рейтингових оцінок, змісту та популярності українських ресурсів в мережі Інтернет, ІнАУ здійснює цілий ряд проектів в сфері інтерактивної реклами. Серед цих проектів – Глосарій сфери інтернет-реклами, робота над яким здійснюється колективом авторів на постійній основі з 2013 року.

Глосарій є результатом творчої праці колективу авторів, що доклали і продовжують докладати значних зусиль для створення вичерпного та всеохоплюючого словника вузькоспеціалізованих термінів, що використовуються в сфері Інтернет-реклами.

Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права»  від 23 грудня 1993 року № 3792-XII (далі – Закон), Глосарій є об’єктом авторського права, виключні майнові права на який належать Асоціації.

Згідно зі ст. 15 Закону, до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать:

а) виключне право на використання твору;

б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти, крім іншого:

1) відтворення творів;

4) будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення;

5) переклади творів;

6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів;

7) включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо;

8) розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору;

9) подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором; тощо.

Керуючись вказаною правовою нормою, на веб-сторінці, на якій розміщено Глосарій, вказано, що його використання без згоди Асоціації є забороненим.

Відповідно до Закону Глосарій є об’єктом авторського права, виключні майнові права на який належать ІнАУ, що зазначено на веб-сторінці, на якій розміщено Глосарій. Керуючись нормами даного Закону, ІнАУ не заперечує проти вільного використання Глосарію в межах, встановлених ст. 21 Закону.

Відповідно до ст. 21 Закону, без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається:

1) використання цитат (коротких уривків) з опублікованих творів в обсязі, виправданому поставленою метою;

2) використання літературних і художніх творів в обсязі, виправданому поставленою метою, як ілюстрацій у виданнях, передачах мовлення, звукозаписах чи відеозаписах навчального характеру;

6) видання та відтворення випущених у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих та аудіотворів (аудіодокументів, аудіокниг) з нанесенням спеціального цифрового формату для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією, розмітки для зручної навігації з метою розповсюдження між інвалідами по зору та осіб з дислексією, а також поповнення бібліотечних фондів спеціалізованих бібліотек, бібліотек навчальних закладів та центрів реабілітації для інвалідів і дітей - інвалідів по зору, громадських організацій сліпих, підприємств, установ, організацій, де працюють інваліди по зору, крім випадків прямого чи опосередкованого використання цих творів з комерційною метою;

7) відтворення творів для судового і адміністративного провадження в обсязі, виправданому цією метою;

9) відтворення з інформаційною метою у газетах та інших періодичних виданнях, передача в ефір або інше публічне сповіщення публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подібних творів у обсязі, виправданому поставленою метою.

Разом з тим ІнАУ не може надати запитуваний Вами дозвіл на використання Глосарію і застерігає від незаконного використання Глосарію в порушення законодавства України, а саме будь-яке відтворення та/або розповсюдження, в тому числі (але не обмежуючись згаданим) розміщення на інтернет-ресурсах, друк, переробка, адаптація тощо, без попередньої письмової згоди правовласника. Будь-яке використання вмісту Глосарію, окрім цитування (зокрема, цитування шляхом використання термінів Глосарію у комерційних пропозиціях, договорах, рахунках, прайсах, рекламі тощо), може бути порушенням прав Інтернет Асоціації України, що може мати наслідком захист прав інтелектуальної власності Інтернет Асоціації України в судовому порядку.

Глосарій сфери інтернет-реклами ІнАУ вже кілька років поспіль дозволяє всім учасникам ринку інтернет-реклами однаково визначати основні терміни та користуватися уніфікованим понятійним апаратом. Виходячи з доцільності і в подальшому підтримувати умову уніфікованого понятійного апарату в рекламній сфері, ІнАУ продовжує роботу над Глосарієм та вітає наміри Громадської спілки «Бюро інтерактивної реклами Україна» долучитися до справи розвитку вітчизняного ринку інтернет-реклами в цьому сегменті і запрошує представників «Бюро інтерактивної реклами Україна» до робочої групи ІнАУ, яка замається розробкою Глосарію, на умовах Положення про робочу групу.

Інтернет Асоціація України високо цінить дотримання Вами її прав інтелектуальної власності та сподівається на таке дотримання в майбутньому.

Принагідно повідомляємо, що рішення ІнАУ щодо ненадання дозволу на використання Глосарію сфери Інтернет реклами сформовано на основі рекомендацій Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами, прийнятих консенсусом на засіданні 07.08.2018р. за участі представників робочої групи ІнАУ, яка замається розробкою Глосарію, див. п. 7 протоколу засідання: inau.ua/document/protokol-zasidannya-komitetu-vid-07082018.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                            О. Федієнко