Лист № 134/1-8 від 22.09.2021 ВРУ щодо пропозицій до проєкту Закону про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (реєстр. № 6055 від 14.09.2021)

22.09.2021
Вихідні реквізити: 
Вих. № 134/1-8 від 22.09.2021
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
ВРУ, Верховна Рада України

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань цифрової трансформації

КРЯЧКУ М.В.

 

Заступнику Голови Комітету Верховної Ради України

з питань цифрової трансформації

ФЕДІЄНКУ О.П.

 

Народному депутату України

СОХІ Р.В.

 

Народному депутату України

ПОДГОРНІЙ В.В.

 

Народному депутату України

ЧЕРНЄВУ Є.В.

 

Народному депутату України

ЛАРІНУ С.М.

 

Народному депутату України

ШТЕПІ С.С.

 

Народному депутату України

ВАСИЛЬЄВУ І.С.

Вих. № 134/1-8

від 22.09.2021

 

Щодо проєкту Закону про Національну комісію, що здійснює

державне регулювання у сферах електронних комунікацій,

радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку

(реєстр. № 6055 від 14.09.2021)

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 230 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, значна частина яких є операторами, провайдерами телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету, висловлює Вам свою повагу та звертається з наступним.

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, реєстр. № 6055 від 14.09.2021 (далі – проект Закону), ініціаторами якого є народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації (далі – Комітет).

ІнАУ підтримує ініціативу та положення у проекті Закону відносно того, що фінансування діяльності регуляторного органу, його апарату повинно здійснюватися виключно за рахунок Державного бюджету України.

Разом з цим, у ході опрацювання Комітетом проекту Закону, залишилися не врахованими зауваження та пропозиції, які є принциповими та важливими для телекомунікаційної галузі в цілому. Зокрема:

не враховано ініціативу щодо наділення регуляторного органу повноваженням врегулювання спорів, пов’язаних із доступом до інфраструктури об’єктів доступу.

На наше переконання, закріплення таких повноважень за регуляторним органом повністю відповідатиме статтям 3 та 5 Директиви 2014/61/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 травня 2014 року про заходи, спрямовані на зменшення витрат на розгортання високошвидкісних мереж електронного зв’язку.

не враховано ініціативу ІнАУ, що при визначенні повноважень регуляторного органу щодо здійснення визначення певних оптових та роздрібних ринків електронних комунікацій, здійснення їх аналізу, визначення постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із значним ринковим впливом, а також накладення, зміни та скасування регуляторних зобов’язань з метою попереднього регулювання ринку, регуляторний орган не має права накладати зобов’язання з надання доступу до фізичної інфраструктури електронних комунікацій для розгортання мереж електронних комунікацій та зобов’язання з надання доступу до елементів мереж електронних комунікацій та об’єктів інфраструктури щодо спільного розташування і використання елементів інфраструктури:

якщо накладення таких зобов’язань поставить під загрозу економічну чи фінансову життєздатність розгортання нової мережі, особливо у сільській місцевості;

якщо накладення таких зобов’язань ставить під загрозу економічну чи фінансову здатність до розгортання нової мережі, зокрема, суб’єктом мікро-, малого та середнього підприємництва та з обмеженою територією покриття.

Наразі, у додатку до цього листа надаємо зауваження та пропозиції до проекту Закону, які просимо врахувати при підготовці тексту для голосування у залі Верховної Ради України.

 

Додаток: Зауваження та пропозиції ІнАУ до проекту Закону про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, реєстр. № 6055 від 14.09.2021.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                              О. Савчук