Лист № 14 від 31.01.2018 Голові НКРЕКП щодо запиту на надання роз'яснень стосовно застосування пункту 6.6 Правил користування електричною енергією

31.01.2018
Вихідні реквізити: 
Вих. № 14 від 31.01.2018
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
НКРЕКП

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сферах енергетики та комунальних послуг

Вовку Д.В.

вул. Смоленська, 19, м. Київ, 03057

 

 

 

 

 

Вих. № 14

від 31 січня 2018 р.

 

Про надання роз’яснення щодо

застосування пункту 6.6 Правил

користування електричною енергією

 

 

Шановний Дмитре Володимировичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 190 підприємств сфери ІКТ, серед яких, в переважній більшості, оператори та провайдери телекомунікацій України, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

25.12.2015 набрала чинності постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) від 29.10.2015 № 2684 «Про затвердження змін до Правил користування електричною енергією», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26.11.2015 за № 1477/27922 (далі – Правила користування електричною енергією), та якою було запроваджено положення, що споживач (всі юридичні особи та фізичні особи (крім населення)) має сплачувати наперед кошти за електроенергію, яку отримає в майбутньому.

А, постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 492, яка набрала чинності з 14.05.2017, абзац 1 пункту 6.6 Правил користування електричною енергією було змінено і, наразі, прийнято в редакції: «6.6. Оплата електричної енергії здійснюється споживачем у формі попередньої оплати у розмірі вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий або плановий період».

Як нам відомо, на сьогодні, є непоодинокі випадки, коли суб’єкти господарювання, що надають телекомунікаційні послуги, отримали від обленерго проекти змін до чинних договорів про постачання електричної енергії, в яких передбачається зміна форми (умови) оплати, зокрема, пропонується встановити попередню оплату за користування електричною енергією у розмірі вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії. У разі, коли споживач відмовляється від підписання таких змін до договору, йому «погрожують» відключенням від мереж електропостачання.

При цьому, обленерго не звертають увагу та не пропонують своїм споживачам здійснювати оплату за іншими формами, як це визначено Правилами користування електричною енергією, зокрема:

1. Абзац 2 пункту 6.6 Правил користування електричною енергією встановлює, що «споживачі за взаємною згодою сторін (постачальника електричної енергії та споживача) можуть здійснювати оплату вартості обсягу електричної енергії плановими платежами з наступним перерахунком, що проводиться за фактично відпущену електричну енергію згідно з показами засобу (засобів) обліку».

Тобто, вважаємо, що допускається оплата вартості електричної енергії плановими платежами (*планові платежі - перерахування коштів частинами з певною періодичністю (плановий період) протягом розрахункових періодів (розрахункового періоду).

2. Абзаци 5, 7 пункту 6.6 Правил користування електричною енергією визначають: «У разі систематичного (тричі впродовж календарного року) порушення споживачем, який застосовує порядок оплати авансовими та/або плановими платежами, умов договору про постачання електричної енергії в частині своєчасної оплати вартості обсягу електричної енергії авансовими та/або плановими платежами постачальник електричної енергії має право ініціювати внесення змін до договору в частині переведення споживача на попередню оплату заявлених обсягів споживання електричної енергії.

Початок та тривалість розрахункового та/або планового періоду для розрахунку плати за спожиту електричну енергію, форма та порядок оплати, терміни здійснення планових платежів та остаточного розрахунку зазначаються у договорі між постачальником електричної енергії та споживачем».

Тобто, з Правил користування електричною енергією не виключено положення про можливість здійснення авансових платежів за використану електроенергію, якщо це визначено у договорі.

3. Відповідно до п. 6.5 Правил користування електричною енергією «у разі виникнення у споживача заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію, сторони за взаємною згодою та у порядку, передбаченому законодавством України, укладають договір щодо реструктуризації заборгованості. При цьому оформлюється графік погашення заборгованості, який є додатком до цього договору».

Тобто, у разі наявності заборгованості за спожиту електроенергію, сторони можуть укладати договір про реструктуризацію заборгованості.

4. Пункт 7.5 Правил користування електричною енергією, який визначає, що постачальник електричної енергії зобов’язаний, попередивши споживача не пізніше ніж за три робочих дні, припинити повністю або частково постачання йому електричної енергії у разі, зокрема, несплати рахунків відповідно до умов договорів, наявність яких передбачена цими Правилами.

Тобто, тільки після попередження не пізніше встановленого строку, обленерго зобов’язане припинити повністю або частково постачання електричної енергії споживачу і лише у разі несплати ним рахунків відповідно до умов договорів, а не будь-яких інших вимог.

5. Статтею 692 ЦК України визначено, що «покупець зобов’язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару».

А, частинами першою та другою статті 651 ЦК України визначено, що зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Таким чином, вважаємо, що Правилами користування електричною енергією визначено три форми оплати за користування електроенергією: 1) у розмірі вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії на відповідний період або попередня оплата (*оплата до початку розрахункового або планового періоду повної вартості прогнозованого обсягу споживання електричної енергії у найближчому наступному періоді); 2) у формі планових платежів; 3) авансові платежі (*часткова оплата (у розмірі, обумовленому договором) заявленого на наступний розрахунковий період обсягу електричної енергії, яка здійснюється до початку розрахункового періоду). Форма оплати за користування електроенергією узгоджується сторонами у ході підписання договору чи-то додаткової угоди, а не «під загрозою» відключення від мереж електропостачання.

Будь-які зміни до діючих договорів про користування електричною енергією в частині визначення форми оплати можливі виключно за згодою сторін такого договору.

Отже, на нашу думку, сторони при визначенні форми та порядку оплати за електричну енергію, внесенні змін та доповнень до договорів повинні, в першу чергу, керуватись нормами ЦК України, законів, інших нормативно-правових актів та положень укладених договорів.

Крім цього, вважаємо, що у додаткових угодах до договорів про користування електричною енергією, які на сьогодні пропонуються з боку обленерго для підписання своїм споживачам, повинно зазначатись про обов’язковість коригування платежів до фактичного обсягу споживання електричної енергії на кінець визначеного договором періоду.

 

Відповідно до статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах та організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

НКРЕКП, відповідно до пункту 4 Положення про НКРЕКП, затвердженого Указом Президента України від 10.09.2014 № 715/2014, зокрема, здійснює контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності; вживає заходів щодо запобігання порушенням ліцензійних умов; розглядає звернення споживачів та надає роз’яснення з питань застосування нормативно-правових актів НКРЕКП.

Враховуючи наведене та те, що існують непоодинокі випадки «нав’язування» з боку неправомірних умов договору про постачання електричної енергії, як-от, в частині встановлення лише попередньої оплати за користування електричною енергією, при тому, що Правилами користування електричною енергією визначено альтернативні форми оплати за користування електроенергією, зокрема, у формі планових або авансових платежів та які можуть визначатись сторонами у договорі, просимо надати роз’яснення щодо застосування пункту 6.6 Правил користування електричною енергією, зокрема, в частині форми та порядку оплати за користування електричною енергією, коригування платежів відповідно до фактичного обсягу спожитої електричної енергії на кінець визначеного договором періоду.

Крім цього, з метою запобігання можливим порушенням законних прав та інтересів споживачів електричної енергії, зокрема, які здійснюють господарську діяльність у сфері телекомунікацій, просимо вжити заходів, направлених на дотримання обленерго законодавства, зокрема, зобов’язання обленерго виставляти рахунки за користування електричною енергією виключно відповідно до умов договорів та недопущення неправомірного відключення споживачів від мереж електропостачання за вимогами, які не ґрунтуються на приписах законодавства у сфері електроенергетики.

 

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                 О. Федієнко