Лист № 148 від 29.05.2019 Луцькій міській раді щодо порушення КП «Луцьке підприємство електротранспорту» Закону про доступ

29.05.2019
Вихідні реквізити: 
Вих. № 148 від 29.05.2019
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
Луцька міська рада

Виконувачу повноважень голови Луцької міської ради

Пустовіту Г.О.

вул. Богдана Хмельницького, 19

м. Луцьк, 43025

 

Копія: Директору КП «Луцьке підприємство електротранспорту»

Пуц В.В.

вул. Даньшина, 1/52, м. Луцьк

43018

Вих. № 148

від 29 травня 2019 року

 

Щодо порушення КП «Луцьке

підприємство електротранспорту»

Закону про доступ

 

Шановний Григорію Олександровичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з наступного приводу.

Відповідно до Статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах та організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

До ІнАУ надійшло звернення від учасника ТОВ «Волинські оптичні мережі» (копія додається), яке є оператором телекомунікацій та надає телекомунікаційні послуги абонентам на території Волинської області, з проханням сприяти врегулюванню ситуації, яка виникла при доступі до інфраструктури об’єктів транспорту (опор контактної мережі), власником (володільцем) яких є КП «Луцьке підприємство електротранспорту».

Між ТОВ «Волинські оптичні мережі» та КП «Луцьке підприємство електротранспорту» укладено договір на використання опор контактної мережі від 05.09.2017 № 72-к, відповідно до умов якого, ціна за користування однією опорою на місяць становить 27,14 грн з ПДВ.

Починаючи з березня п.р., ТОВ «Волинські оптичні мережі» двічі звернулось до КП «Луцьке підприємство електротранспорту» з пропозицією внести зміни у договір у зв’язку із змінами у законодавстві, в т.ч. в частині встановлення розміру плати.

За повідомленням ТОВ «Волинські оптичні мережі», жодної письмової відповіді на їхні звернення від КП «Луцьке підприємство електротранспорту» не надходило. Проте, отримали лист з пропозицією підвищення вартості послуг за договором з 01.06.2019 до 57,78 грн з ПДВ/місяць, а у разі неприйняття такої пропозиції від комунального підприємства, «всі кабелі будуть зрізані». За повідомленням ТОВ «Волинські оптичні мережі», такі попередження від КП «Луцьке підприємство електротранспорту» отримали й інші оператори, провайдери, які надають телекомунікаційні послуги у м. Луцьк.

 

Відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про телекомунікації» доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі здійснюється оператором або провайдером телекомунікацій відповідно до Закону про доступ.

Верховною Радою України 07.02.2017 було прийнято, а з 04.06.2017 набув чинності Закон України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ), який визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні, встановлює повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, визначає права та обов’язки осіб, які беруть участь у таких господарських відносинах.

Відповідно до частини першої статті 11 Закону про доступ, загальний порядок здійснення доступу до інфраструктури відповідного об’єкта доступу встановлюють Правила надання доступу.

А, відповідно до частин сьомої та шостої статті 17 Закону про доступ, розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу визначається власником інфраструктури цього об’єкта доступу згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, затвердженою відповідним державним органом влади відповідно із Законом про доступ. Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу поширюються на об’єкти доступу всіх форм власності.

Частиною третьою статті 16 Закону про доступ, зокрема, встановлено, що ухилення від укладення договору з доступу є порушенням цього Закону.

Враховуючи наведене, вважаємо, що КП «Луцьке підприємство електротранспорту», відмовляючи ТОВ «Волинські оптичні мережі» у приведенні договору на використання опор контактної мережі від 05.09.2017 № 72-к у відповідність із вимогами Закону про доступ, а також, щодо підвищення вартості послуг за згаданим договором до 57,78 грн з ПДВ/місяць, порушує Закон про доступ.

 

Відповідно до частини першої статті 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Відповідно до п.п. 18 п. «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчі органи сільських, селищних, міських рад уповноважені здійснювати організацію недискримінаційного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності на договірній основі з підприємствами, на балансі яких перебуває ця інфраструктура. А, відповідно до п.п. 13 п. «б» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють контроль за дотриманням підприємствами комунальної власності вимог законодавства:

• щодо забезпечення на договірній основі безперешкодного доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі, що перебуває у них на балансі;

• за правильністю обрахування плати за доступ.

 

Враховуючи вищенаведене, просимо здійснити контроль за дотриманням КП «Луцьке підприємство електротранспорту» вимог Закону про доступ, зокрема, в частині забезпечення ТОВ «Волинські оптичні мережі» на договірній основі доступу до інфраструктури об’єкта доступу для розташування технічних засобів телекомунікацій та правильністю обрахування цим підприємством плати за доступ.

 

Про результати розгляду цього звернення просимо повідомити письмово.

 

Додаток: копія звернення ТОВ «Волинські оптичні мережі» від 24.05.2019 № 24-05-19/1 з додатками.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                            О.Федієнко