Лист № 151 від 09.10.2018 Голові НКРЗІ щодо проекту змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг

09.10.2018
Вихідні реквізити: 
Вих. № 151 від 09.10.2018
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
НКРЗІ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Голові Національної комісії, що

здійснює державне регулювання у

сфері зв’язку та інформатизації

Животовському О.М.

 

Вих. № 151

від 09 жовтня 2018 року

 

Щодо проекту змін до Положення

про якість телекомунікаційних послуг                      

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

27 вересня 2018 року з метою попереднього консультування на офіційній веб-сторінці НКРЗІ https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=1584&language=uk, оприлюднено проект змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 15.04.2010 № 174 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2010 за № 429/17724 (далі – проект змін до Положення).

Термін подання пропозицій та зауважень до проекту змін до Положення визначено до 12.10.2018.

ІнАУ, здійснивши аналіз проекту змін до Положення, надає свої зауваження та пропозиції для їх врахування.

1. Як зазначено, проект змін до Положення спрямований на забезпечення споживачів телекомунікаційних послуг інформацією щодо встановлених операторами, провайдерами телекомунікацій в договорах про надання телекомунікаційних послуг доступу до Інтернет значень швидкостей передавання та приймання даних.

Проте, змінами, внесеними у 2016 році до п.3.5 Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗІ від 29.11.2012 № 624 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.12.2012 за № 2150/22462, операторів, провайдерів телекомунікацій вже зобов’язано включати до умов договорів, в т.ч. про надання послуг фіксованого Інтернету, інформацію про мінімальні швидкості передавання та приймання даних, які вимірюються відповідно до ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 (ETSI EG 202 057-4:2008, IDT).

Відтак, виконуючи вимогу даного нормативно-правового акту, оператори, провайдери телекомунікацій вже забезпечують власних абонентів інформацією щодо встановлених значень швидкостей передавання та приймання даних.

Тому, можна зробити висновок, що справжня мета прийняття змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 15.04.2010 № 174 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2010 за № 429/17724 (далі – Положення про якість) полягає саме в посиленні контролю та заходів державного нагляду з боку національного регулятора за операторами, провайдерами телекомунікацій, що, в свою чергу, призведе до додаткового регуляторного навантаження на суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій, зокрема, надають послуги фіксованого Інтернету.

Отже, доцільність впровадження зазначених змін до Положення про якість не розкрито.

Ринок послуги фіксованого Інтернету є конкурентним, тому, вважаємо додаткове державне регулювання, ще й за умов не створення сприятливих умов здійснення господарської діяльності (мається на увазі саме створення ефективних законодавчих механізмів протидії крадіжкам, руйнуванню телекомунікаційного обладнання, що, відповідно, впливає на якість послуг), наразі, є недоцільним.

2. Свого часу, ще у період проведення громадського обговорення проекту рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг та Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет), ІнАУ неодноразово звертала увагу на те, що ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 (ETSI EG 202 057-4:2008, IDT) немає офіційного перекладу українською мовою (з листами ІнАУ від 29.07.2015 № 128, від 22.06.2016 № 105, від 26.08.2016 № 144 можна ознайомитись: https://inau.ua/doclist).

Відповідно до частини третьої статті 23 Закону України «Про стандартизацію» національний орган стандартизації забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті текстів національних стандартів та кодексів усталеної практики, обов’язковість застосування яких установлена нормативно-правовими актами, не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня офіційного опублікування таких актів з безоплатним доступом до зазначених національних стандартів та кодексів усталеної практики.

Статтею 8 Конституції України задекларовано, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. А, статтею 19 Конституції України встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Проте, до сьогодні, на веб-сайті ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» http://uas.org.ua/ua/services/standartizatsiya/109-2/ відсутній офіційний текст ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 (ETSI EG 202 057-4:2008, IDT) з безоплатним доступом.

До речі, на офіційному веб-сайті НКРЗІ https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=352&id=7047&language=uk розміщений ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 англійською, а не українською мовою з офіційним перекладом.

Відтак, категорично наполягаємо на тому, що, перш ніж впроваджувати механізми контролю (державного нагляду) за дотриманням операторами, провайдерами телекомунікацій даних щодо мінімальних швидкостей передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету фіксованого зв’язку, відповідно до укладених договорів про надання телекомунікаційних послуг, держава, в особі відповідних державних органів, зобов’язана забезпечити єдиний офіційних переклад українською мовою ETSI EG 202 057-4:2015 (ETSI EG 202 057-4:2008, IDT) та оприлюднити його з метою однозначного та вірного застосування, як операторами, провайдерами телекомунікацій, так і національним регулятором.

 

Тому, ІнАУ виражає власну позицію, що запропонований НКРЗІ проект змін до Положення, зокрема, доповнення до п.п. 3.1, 3.2 пункту 3, п.п. 4.5 пункту 4, доповнення розділом 1.1 до Форми № 11-ЯТП (річна) «Звіт оператора телекомунікацій про якість телекомунікаційних послуг», не узгоджується із цілями його регулювання, оскільки, зміни вносяться з метою посилення регуляторного тиску на операторів, провайдерів телекомунікацій та є такими, що не відповідають законодавству, зокрема, статті 23 Закону України «Про стандартизацію», статтям 8, 19 Конституції України. Відтак, впровадження зазначених змін може призвести до ущемлення прав та законних інтересів операторів, провайдерів телекомунікацій.

Крім того, на наш погляд, мають місце і нерівні підходи до використання НКРЗІ даних операторів, провайдерів телекомунікацій відповідно до положення, якими пропонується доповнити п.п.5.3 пункту 5 Положення про якість, та в якому зазначається, що інформація щодо ЯТП, яка отримана НКРЗІ в рамках своїх повноважень, може бути розміщена на веб-сайті НКРЗІ. Тобто, пропонується надати НКРЗІ право на власний розсуд висвітлювати інформацію щодо ЯТП не суцільно, а вибірково, лише окремих операторів, провайдерів телекомунікацій.

Враховуючи наведене, закликаємо НКРЗІ утриматись від дій щодо прийняття за основу проекту змін до Положення, оприлюдненого 27.09.2018 для попередніх консультацій з громадськістю.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                        О. Федієнко