Лист № 155 від 16.12.2020 Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики щодо пропозицій до проекту Закону № 4107 від 17.09.2020

16.12.2020
Вихідні реквізити: 
Вих. № 155 від 16.12.2020
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
Комітет ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань гуманітарної та інформаційної політики

ПОТУРАЄВУ М.Р.

 

Вих. № 155

від 16.12.2020

 

Щодо зауважень та пропозицій

до проекту Закону

(№ 4107 від 17.09.2020)

 

Шановний Микито Руслановичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 220 підприємств галузі інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

17 вересня 2020 року у Верховній Раді України за № 4107 зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі – проект Закону), ініціаторами якого є народні депутати України Потураєв М.Р. та Кравчук Є.М.

15 грудня 2020 року проект Закону прийнято Верховною Радою України у першому читанні.

Листом від 02.10.2020 № 118/1-4 ІнАУ надано до комітетів Верховної Ради України зауваження та пропозиції до проекту Закону, основними серед яких є:

- встановлення невиправдано та необґрунтовано тривалих та таких, що не відповідають частині п’ятій статті 5, частині четвертій статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» строків проведення позапланової безвиїзної перевірки, що призведе до порушення прав провайдерів програмної послуги, оскільки, у період значних організаційних труднощів у забезпеченні повноцінного виробничого процесу надання власних послуг, вони будуть змушені витрачати значний час та людський ресурс на збір інформації та взаємодію з перевіряючими;

- пропонуються неадекватно неспіврозмірні та дуже стислі строки, впродовж яких ліцензіат, діяльність якого перевірялася, має право надати Національній раді письмові пояснення щодо проведеної перевірки та виявлених порушень. Тобто, розробники проекту Закону, розуміючи труднощі в діяльності Національної ради для забезпечення виконання ними повноважень у період дії карантинних та інших обмежувальних заходів, абсолютно не сприймають, що ліцензіати мають такі ж труднощі, а той більші, адже їх працівники, не дивлячись на вказані заходи з боку держави, хворобу, зобов’язані організувати злагоджений, повноцінний процес своєї господарської діяльності та забезпечити споживачів належними послугами;

- пропонується  закріпити законодавчі положення, які зарані можуть позбавити права ліцензіата на захист у зв’язку з неотриманням документів від Національної ради з причин несвоєчасної їх доставки поштою;

- необґрунтовані зміни, відповідно до яких дія Закону України «Про адміністративні послуги» не поширюватиметься на відносини щодо здійснення державного регулювання у сфері телебачення і радіомовлення.

Звертаємо Вашу увагу і на те, що ГНЕУ у своєму висновку від 12.10.2020 також зробило зауваження відносно приписів у проекті Закону щодо визначення Національною радою строків надання ліцензіатом документів у ході проведення безвиїзних перевірок. Тобто, ГНЕУ зауважує, що з метою уникнення ускладнень у подальшому правозастосуванні такі строки мали б визначатись на рівні закону, а не Національною радою.

Також, на думку ГНЕУ, неузгодженість строків про повідомлення про час та місце засідання Національної ради, про результати перевірки потребує відповідного врегулювання.

 

Враховуючи наведене, при підготовці проекту Закону просимо розглянути та врахувати пропозиції ІнАУ, а саме: пункт 3-5, яким запропоновано доповнити Розділ Х Прикінцевих положень Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та пункт 17, яким запропоновано доповнити частину другу статті 2 Закону України «Про адміністративні послуги», виключити із тексту проекту Закону як такі, що не відповідають меті проекту Закону, заявленій у Пояснювальній записці та їх впровадження призведе до порушення прав та законних інтересів ліцензіатів, не виключено, і до створення умов для вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних із корупцією.

 

Додаток: копія листа ІнАУ від 02.10.2020 № 118/1 до вашого комітету.

Посилання на вебсайті ІнАУ: https://inau.ua/document/lyst-no-1181-4-vid-02102020-vru-shchodo-propozyciy-do-proektu-zakonu-pro-vnesennya-zmin-do

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                       А. Пятніков