Лист № 16 від 12.02.2021 Мінцифри щодо неправомірності дій КП ШЕУ Шевченківського району міста Київ

12.02.2021
Вихідні реквізити: 
Вих. № 16 від 12.02.2021
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
Міністерство цифрової трансформації України

Віце-прем’єр-міністру –

Міністру цифрової трансформації України

ФЕДОРОВУ М.А.

 

Копія: Голові Київської міської державної адміністрації,

міському голові

КЛИЧКУ В.В.

Вих. № 16

від 12.02.2021

 

Щодо неправомірності дій

КП ШЕУ Шевченківського району м. Київ

 

Шановний Михайле Альбертовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання України у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Відповідно до Статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах і організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

До ІнАУ надійшло звернення від 28.01.2021 № 211801/1 від учасника – ТОВ «ІТ ТЕЛЕСЕТЬ» з проханням сприяти вирішенню ситуації, яка виникла з КП ШЕУ Шевченківського району м. Київ, яке є балансоутримувачем вулично-шляхової мережі, комунікаційних колекторів та інших суб’єктів зовнішнього благоустрою в Шевченківському районі м. Київ, та яке не виконує Закон України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ), фактично відмовляючи у доступі до комунікаційного колектору для розміщення телекомунікаційної мережі. Зокрема, у своєму листі від 18.11.2020 № 07-1/67/1 КП ШЕУ Шевченківського району м. Київ зазначає, що телекомунікаційні колектори не є елементом інфраструктури об’єкта доступу, а, відтак, сторони, при укладенні договору про користування комунікаційним колектором для розміщення телекомунікаційних мереж з використанням яких надаються телекомунікаційні послуги, повинні керуватись лише нормами Цивільного кодексу України, а не Законом про доступ.

Хочемо також Вам зазначити, що це непоодинока ситуація, коли власники (володільці) елементів інфраструктури об’єктів доступу навмисне ухиляються від укладення договорів з доступу, підмінюючи назви елементів інфраструктури об’єктів доступу та вказуючи їх не так, як вони зазначені у визначеннях понять об’єктів інфраструктури у Законі про доступ. До прикладу. Схожа ситуація була, коли КП «Київавтошляхміст» відмовлялось визнавати, що канал(и) у телефонній каналізації для телекомунікаційних мереж, які розміщені по Південному мосту через р. Дніпро, є елементами інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку у розумінні визначення цього терміну, даного у абз. 10 статті 1 Закону про доступ. ІнАУ з цього приводу також змушена була звертатись як і до НКРЗІ, так і до Київської міської державної адміністрації для надання відповідних роз’яснень та врегулювання питання. З цією інформацією можна ознайомитись на вебсайті ІнАУ за посиланнями:

https://inau.ua/document/lyst-no-38-vid-21022019-golovi-nkrzi-shchodo-dotrymannya-vymog-zakonu-pro-dostup-v-umovah

https://inau.ua/document/lyst-no-72-vid-nkrzi-05042019-shchodo-nadannya-informaciyi-na-zapyt-pro-dotrymannya-vymog

https://inau.ua/document/lyst-no-39-vid-21022019-ministru-infrastruktury-ukrayiny-shchodo-dotrymannya-vymog-zakonu

https://inau.ua/document/lyst-no-36-vid-20022019-kp-kyyivavtoshlyahmist-shchodo-vykonannya-zakonu-pro-dostup

Відповідно до визначення, наданого у Законі про доступ, до інфраструктури об’єкта будівництва віднесено такі елементи, як-то: будинки, у тому числі житлового фонду, будівлі, споруди будь-якого призначення, опори зовнішнього освітлення, колектори, системи водопостачання та водовідведення, вертикальні труби-стояки, системи кабельних коробів, трубопроводів, лотоків, драбин, поверхові розподільні монтажні шафи систем зв’язку та сигналізації (окремі або суміщені з електрообладнанням) тощо, що надаються або можуть надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах.

Таким чином комунікаційні колектори комунальної власності м. Києва, які перебувають на балансі КП ШЕУ Шевченківського району м. Київ, є елементом інфраструктури об’єкта будівництва. А, відтак, сторони (власник (володілець) та замовник) з питання доступу до комунікаційних колекторів повинні керуватись саме Законом про доступ та нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання, зокрема, Правилами надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва, Методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва та укладати договір з доступу.

Частиною десятою статті 31 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що операторам, провайдерам телекомунікацій або уповноваженим ними особам дозволяється в порядку, встановленому законодавством, прокладати кабельні підземні, підводні та наземні лінії телекомунікацій через мости, тунелі, колектори, вулиці, шляхи, будівлі, ліси і води, а також використовувати для цього опори ліній електропередачі та опори інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики.

Таким чином, вважаємо, що КП ШЕУ Шевченківського району м. Київ навмисно ухиляється від виконання Закону про доступ в частині виконання обов’язку укладати договори з доступу та створює штучні перепони для операторів, провайдерів телекомунікацій у розгортанні телекомунікаційних мереж для надання телекомунікаційних послуг.

Такі дії КП ШЕУ Шевченківського району м. Київ є порушенням, в першу чергу, Закону про доступ, частини десятої статті 31 Закону України «Про телекомунікації», інших нормативно-правових актів, що регулюють господарські відносини доступу до інфраструктури об’єктів доступу для розгортання телекомунікаційних мереж.

Відповідно до частини третьої статті 16 Закону про доступ ухилення від укладення договору з доступу є порушенням цього Закону.

Отже, враховуючи, що це непоодинокий випадок, коли власники (володільці) інфраструктури об’єктів доступу навмисне підмінюють поняття назв елементів інфраструктури об’єктів доступу та те, що судовий розгляд спорів фінансово затратний та досить довготривалий, бо може становити понад рік, вважаємо, що врегулювання даного питання може відбутись шляхом узагальнення таких ситуацій та надання відповідних роз’яснень з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування до власників (володільців) інфраструктури об’єктів доступу.

Мінцифри України, відповідно до власного Положення, є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики, зокрема, у сфері розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, та, відповідно до повноважень, сприяє розвитку та доступності послуг широкосмугового доступу до Інтернету, формує пропозиції щодо надання державної підтримки, у тому числі фінансової, такому розвитку тощо.

ІнАУ у своїх зверненнях до Мінцифри України вже неодноразово звертала увагу на серйозність проблем та протидії з боку власників (володільців) інфраструктури об’єктів доступу, ухиленні ними від виконання Закону про доступ. Особливо гострою проблемою, не зважаючи, що Закон про доступ набув чинності та діє же понад чотири роки, проблема доступу до інфраструктури об’єктів доступу для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою надання телекомунікаційних послуг, є актуальною у взаємовідносинах операторів, провайдерів телекомунікацій із комунальними підприємствами м. Київ.

Отже, враховуючи вищенаведене та в межах наданих законодавством повноважень та компетенції, просимо вжити заходів у співпраці з Київською міською державною адміністрацією, обласними державними адміністраціями та органами державної влади, які забезпечують реалізацію державної політики у сферах житлово-комунального господарства, електроенергетики, залізничного транспорту, провести відповідну роботу з метою чіткого визначення переліку елементів інфраструктури об’єктів доступу, до яких може здійснюватися доступ операторами, провайдерами телекомунікацій та недопустимості підміни таких об’єктів іншими назвами, а також вдання до маніпулювання поняттями, наданими у Законі про доступ.

За необхідності нами буде надано додаткові пояснення обґрунтування з даного питання з метою якнайшвидшого врегулювання проблемних питань.

Крім зазначеного, просимо сприяти врегулюванню проблемної ситуації для розміщення телекомунікаційних мереж для надання телекомунікаційних послуг, яка виникла з неправильного застосування КП ШЕУ Шевченківського району м. Київ Закону про доступ, та про що вказано у зверненні ТОВ «ІТ ТЕЛЕСЕТЬ» від 28.01.2021 № 211801/1.

 

Відповідь на це звернення просимо надати на нашу адресу у письмовому вигляді.

 

Додаток: Копія звернення ТОВ «ІТ ТЕЛЕСЕТЬ» від 28.01.2021 № 211801/1 з додатками.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                  А. Пятніков