Лист № 16 від 24.02.2020 НКРЗІ щодо нормативно-правового узгодження переліку видів діяльності у КВЕД ДК 009:2010 з Орієнтовним переліком видів телекомунікаційних послуг

24.02.2020
Вихідні реквізити: 
Вих. № 16 від 24.02.2020
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
НКРЗІ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Голові Національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001

Вих. № 16

від 24 лютого 2020 року

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Наприкінці 2019 року Інформаційно-довідковим департаментом Державної податкової служби України (далі – ІДД ДПС) на вебсайті zir.tax.gov.ua у категорії 107.01.01 було розміщено інформацію, за змістом якої «фізична особа-підприємець, що здійснює діяльність з надання провайдерських послуг доступу до мережі, яка належить до класу 61.90 «Інша діяльність у сфері електрозв’язку», не може бути платником єдиного податку першої – третьої групи». В обґрунтування такої позиції ІДД ДПС посилалася на підпункт 291.5.1 пункту 291.5 статті 291, підпункт 5 пункту 298.3 статті 298 Податкового кодексу України.

Так, 20 вересня 2019 року Верховною Радою України було прийнято Закон України № 129-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг», яким, зокрема, внесено зміни до підпункту 8 підпункту 291.5.1 пункту 291.5, виклавши у новій редакції, згідно з якою, не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які здійснюють діяльність

з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності),

діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного),

діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного),

діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку,

діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.

ІнАУ зверталась листом від 24.12.2019 № 265 до Голови ДПС України С. Верланова та листом від 27.12.2019 № 269 до Міністра фінансів України О. Маркарової про відкликання (зняття з вебсайту) довідкової інформації, розміщеної ІДД ДПС на вебсайті zir.tax.gov.ua у категорії 107.01.01, як такої, що не ґрунтується на нормах законодавства.

Також, 15 січня 2020 року Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації розглянув на своєму засіданні питання щодо оподаткування діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій, які не надають послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, та, за результатом розгляду, звернувся, зокрема, до Кабінету Міністрів України з пропозицією надати доручення відповідним органам влади вжити заходів для упорядкування державної податкової політики та скасування необґрунтованої заборони суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій без права на надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж бути платником єдиного податку, а також переглянути види економічної діяльності розділу 61 «Телекомунікації (електрозв’язок) КВЕД».

В результаті, ДПС України змінила свої роз’яснення. Проте, проблема щодо застосування спрощеної системи оподаткування видів діяльності у сфері телекомунікацій, однозначно, не вирішена.

Додатково вважаємо за необхідне звернути увагу і на таке.

Національний класифікатор ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» (КВЕД-2010) є статистичним класифікатором, створеним для систематизації, групування (узагальнення) та перетворення економічної та соціальної інформації у стандартний формат, який дає змогу обробляти й аналізувати значні обсяги інформації про масові явища та процеси в суспільстві.

Відповідно до Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів економічної діяльності, затверджених наказом Держкомстату від 23.12.2011 № 396 (далі – Методологічні основи), діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій кваліфікується у розділі 61 в залежності від типу задіяної інфраструктури, за допомогою якої здійснюється їх надання (проводової, безпроводової, супутникової, інша діяльність).

А, відповідно до розділу 1 «Сфера застосування» Вступної частини ДК 009:2010, основне призначення КВЕД – визначати та кодувати основні та другорядні види економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців. Тобто, код виду економічної діяльності не створює прав чи обов’язків для суб’єктів господарювання у сферах діяльності, що ними проваджуються, і не тягне жодних правових наслідків, оскільки ці дані призначені для статистичних потреб. Як визначено у Методологічних основах, будь-яке використання КВЕД не для статистичних потреб (адміністративних або нормативних) здійснюють самі користувачі за власними правилами, відповідаючи за це та належно пояснюючи таке використання.

Разом з цим, відповідно до п.п. 5 п.298.3 ст.298 Податкового кодексу України у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування зазначаються обрані суб’єктом господарювання види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010.

Проте, на сьогодні, перелік видів діяльності, які вказані у КВЕД ДК 009:2010 та перелік видів послуг у Орієнтовному переліку видів телекомунікаційних послуг, затвердженому рішенням НКРЗІ від 17.12.2019 № 610, не співпадають та, деякі з них, вважаємо, суб’єкту господарювання складно самостійно і правильно узгодити із видами діяльності у КВЕД ДК 009:2010 при заповненні та поданні до податкового органу заяви про застосування спрощеної системи оподаткування.

Вважаємо, що розподіл видів діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій за ДК 009:2010, який використовують податкові органи, повинен узгоджуватись із положеннями Закону України «Про телекомунікації» та нормативно-правових актів, прийнятих на його виконання.

 

Враховуючи наведене, звертаємось до Вас з проханням долучитись до вирішення зазначеної проблеми щодо нормативно-правового узгодження переліку видів діяльності у КВЕД ДК 009:2010 з Орієнтовним переліком видів телекомунікаційних послуг, в межах повноважень, наданих НКРЗІ.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                                 А. Пятніков