Лист № 168 від 13.11.2018 КМДА щодо організації недискримінаційного доступу до інфраструктури ККЕ, об’єктів будівництва та контролю за дотриманням підприємствами комунальної власності вимог законодавства

13.11.2018
Вихідні реквізити: 
Вих. № 168 від 13.11.2018
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
КМДА

 

 

 

 

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

 

АСОЦІАЦІЯ «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ»

КОМІСІЯ УСПП З ПИТАНЬ НАУКИ ТА ІТ

01034, м Київ, вул.О.Гончара,15/3,офіс 22 тел./факс: (044) 2782925

м. Київ, б-р Лепсе, 5Г, 1 поверх

тел./факс: (044) 4011558

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34,

тел.: (044) 2783069, факс: (044) 2263152

 

Вих. ІнАУ № 168

від 13 листопада 2018 року

 

                        Голові Київської міської

                        державної адміністрації

                        Кличку В.В.

       

Щодо організації недискримінаційного доступу

до інфраструктури ККЕ, об’єктів будівництва

та контролю за дотриманням підприємствами

комунальної власності вимог законодавства

 

Шановний Віталію Володимировичу!

Профільні асоціації та об’єднання у сфері телекомунікацій, які є підписантами цього листа, виражаємо Вам свою повагу та звертаємось з приводу наступного.

Як нам стало відомо, у жовтні 2018 року КП «Київавтошляхміст» направило своїм контрагентам, з якими укладено договори про використання каналу у телефонній каналізації по Південному мосту м. Київ, повідомлення про відмову в пролонгації діючих договорів на 2019 рік та про можливість укладення Договору про надання послуг з технічного обслуговування мережевих (кабельних) каналів та місць розміщення кабелів, типовий проект якого розробляється. Також, на сьогодні, КП «Київавтошляхміст» застосовує тарифи, які значно перевищують граничні розміри плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку, визначені у абз. 5 частини сьомої статті 17 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».

Крім цього, КП «Київміськсвітло» також застосовує тарифи, які значно перевищують граничні розміри плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва, визначені у абз. 3 частини сьомої статті 17 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».

КП «Київавтошляхміст» та КП «Київміськсвітло» підпорядковані Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Вищезазначені дії КП «Київавтошляхміст» та КП «Київміськсвітло» вважаємо такими, що не відповідають законодавству України, яке врегульовує відносини між власниками інфраструктури об’єкта доступу та замовниками під час здійснення доступу до елементів інфраструктури об’єкта доступу для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою надання телекомунікаційних послуг.

Зазначене обґрунтовуємо наступним.

 

Щодо укладення договорів з доступу.

Верховною Радою України 07.02.2017 було прийнято, а з 04.06.2017 набув чинності Закон України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж (далі – Закон про доступ), який визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення доступу, зокрема, до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку та об’єктів будівництва для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні, встановлює повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, визначає права та обов’язки осіб, які беруть участь у таких господарських відносинах.

 

Відповідно до абз.10 статті 1 Закону про доступ до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку віднесено обладнання та споруди, призначені для прокладання, монтажу та експлуатаційного обслуговування кабелів телекомунікацій, що включають трубопроводи (канали кабельної каналізації), закладні та оглядові пристрої в колодязях, кабельних шафах, шахтах, колекторах, мостах, естакадах, тунелях, будівлях, а також приміщення для введення кабелів і розміщення лінійного обладнання, що надаються або можуть надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах.

Інфраструктура, яку КП «Київавтошляхміст» надає у користування операторам, провайдерам телекомунікацій відповідно до укладених договорів, належить до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку.

З 11.04.2018 набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 № 253, якою затверджені Правила надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку. Ці Правила встановлюють порядок здійснення доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку, що належить власникам (володільцям), які не є операторами, провайдерами телекомунікацій, іншим суб’єктам господарювання (операторам, провайдерам телекомунікацій або уповноваженим ними особам) для власних потреб, надання або отримання телекомунікаційних послуг та порядок взаємодії власника інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку і замовника.

 

Відповідно до абз.11 статті 1 Закону про доступ до інфраструктури об’єкта будівництва віднесено будинки, у тому числі житлового фонду, будівлі, споруди будь-якого призначення, опори зовнішнього освітлення, колектори, системи водопостачання та водовідведення, вертикальні труби-стояки, системи кабельних коробів, трубопроводів, лотоків, драбин, поверхові розподільні монтажні шафи систем зв’язку та сигналізації (окремі або суміщені з електрообладнанням) тощо, що надаються або можуть надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах.

Інфраструктура, яку КП «Київміськсвітло» надає у користування операторам, провайдерам телекомунікацій відповідно до укладених договорів, належить до інфраструктури об’єкта будівництва.

З 10.08.2018 набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 610, якою затверджені Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва. Ці Правила встановлюють загальний порядок здійснення доступу до інфраструктури об’єкта будівництва незалежно від форм власності.

 

Відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про телекомунікації» доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі здійснюється оператором або провайдером телекомунікацій відповідно до Закону про доступ.

Частиною першою статті 16 Закону про доступ визначено, що доступ до інфраструктури здійснюється на підставі договору з доступу між власником інфраструктури об’єкта доступу та замовником, що укладається відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

З визначення терміну, даного у абз.5 статті 1 Закону про доступ, договір з доступу – договір, укладений згідно з законодавством між власником інфраструктури об’єкта доступу і замовником про доступ до інфраструктури об’єкта доступу з метою користування нею або її елементами для забезпечення можливості надання телекомунікаційних послуг замовником і отримання таких послуг їх споживачами, з урахуванням умов, визначених цим Законом.

Відповідно до частини другої Прикінцевих та перехідних положень Закону про доступ чинні на день набрання чинності цим Законом договори, предметом яких є доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, діють до завершення строку їх дії на умовах, визначених такими договорами. На вимогу замовника або власника інфраструктури об’єкта доступу такі договори мають бути приведені у відповідність із частиною шостою статті 16 цього Закону у місячний строк з дня виставлення вимоги.

Відповідно до частини третьої статті 16 Закону про доступ ухилення від укладення договору з доступу є порушенням Закону про доступ.

 

Щодо встановлення плати за доступ.

Відповідно до частини четвертої статті 17 Закону про доступ розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу встановлюється договором з доступу згідно з методикою визначення плати за доступ, затвердженою відповідно до Закону про доступ.

З 18.05.2018 набуло чинності рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 10.04.2018 № 203 «Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку», яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27.04.2018 за № 528/31980. Ця Методика визначає механізм формування та встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку та поширюється на об’єкти доступу всіх форм власності.

А з 30.10.2018 набув чинності наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.09.2018 № 247 «Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва», який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.09.2018 за № 1119/32571. Ця Методика визначає механізм формування та встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва та поширюється на об’єкти доступу всіх форм власності.

 

Відповідно до п.п. 18 п. «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчі органи сільських, селищних, міських рад уповноважені здійснювати організацію недискримінаційного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності на договірній основі з підприємствами, на балансі яких перебуває ця інфраструктура.

А відповідно до п.п. 13 п. «б» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють контроль за дотриманням підприємствами комунальної власності вимог законодавства:

• щодо забезпечення на договірній основі безперешкодного доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі, що перебуває у них на балансі;

• за правильністю обрахування плати за доступ.

 

Враховуючи вищенаведене, просимо Вас вжити вичерпних заходів, визначених п.п. 18 п. «а», п.п. 13 п. «б» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та направлених на неухильне виконання законодавства КП «Київавтошляхміст» та КП «Київміськсвітло» при наданні доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку та інфраструктури об’єктів будівництва з метою розташування операторами, провайдерами телекомунікацій технічних засобів телекомунікацій, в т.ч. при встановленні розмірів плати за доступ та укладення договорів з доступу. 

Про прийняті рішення просимо повідомити.

 

 

З повагою

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                                            О. Федієнко

 

Голова ради Асоціації

«Телекомунікаційна палата України»                                                                         Т. Попова

 

Віце-президент УСПП,

Голова Комісії з питань науки та ІТ                                                                             І. Пєтухов