Лист № 175 від 10.06.2019 Держспецзв'язку щодо надання зауважень до проекту постанови КМУ «Деякі питання функціонування Національної телекомунікаційної мережі»

10.06.2019
Вихідні реквізити: 
Вих. № 175 від 10.06.2019
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
ДССЗЗІ, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Голові Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Євдоченку Л.О.

вул. Солом’янська, 13, м. Київ, 03110

 

 

Вих. № 175

від 10 червня 2019 року

 

Щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів України

«Деякі питання функціонування Національної телекомунікаційної мережі»

 

Шановний Леоніде Олександровичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

17 червня оприлюднено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання функціонування Національної телекомунікаційної мережі» (далі - Проєкт), розроблений Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на виконання пункту 4 статті 8 Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України».

Даний Проєкт передбачає затвердження двох документів: «Порядок функціонування Національної телекомунікаційної мережі» (далі – Порядок) та «Правила надання послуг, які надаються з використанням Національної телекомунікаційної мережі» (далі – Правила).

Проведений експертами ІнАУ аналіз Проєкту свідчить про ряд невідповідностей цього документу законодавству України. Зокрема, йдеться про таке.

1. Запропоновані для розгляду Порядок та Правила мають чисельні порушення вимоги статі 19 Конституції України в частині того, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Цей висновок ґрунтується на наступному.

Відповідно до Конституції України, державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову; органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України (стаття 6); правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством; органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (стаття 19).

Відповідно до законодавства України, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України є державним органом (ст. 2 Закону України «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України»); Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Адміністрація Держспецзв'язку) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом (постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. N 411).

При цьому аналіз Проєкту свідчить про те, в  що Порядку у 13 нормах та в Правилах у 9 нормах викладені повноваження Адміністрації Держспецзв'язку та його територіальних підрозділів, які не визначені відповідними Законами України, що мають дотичну сферу регулювання: «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України».

2. Визначення у Правилах та Порядку сфери правового регулювання не відповідають положенням Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»

3. Низка термінів Правил  та Порядку не може бути застосована, оскільки вони: не відповідають Законам України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», «Про Національну систему конфіденційного зв'язку», «Про телекомунікації», «Про національну безпеку України» тощо, а дефініції деяких з них містять терміни, які в свою чергу не мають визначення відповідних дефініцій, що може бути причиною їх неоднозначного тлумачення. 

4. Правила містять норму (п. 14), відповідно до якої  Адміністрації Держспецзв’язку надається право про виділення ресурсу для надання послуг НТМ. Оскільки до складу ресурсу НТМ відноситься виділений радіочастотний ресурс, то зазначена норма суперечить законодавству.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України відноситься до спеціальних користувачів (ч. 2, ст. 5 Закону України «Про радіочастотний ресурс України»). А згідно до ч. 3, ст. 6 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», спеціальні користувачі зобов'язані використовувати радіочастотний ресурс України виключно для виконання функціональних обов'язків без права використання його для здійснення підприємницької діяльності та/або передачі в користування іншим особам.

5. У п. 4 Порядку визначені завдання та призначення НТМ, які не передбачені положеннями  Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України».

 

З огляду на наведені аргументи, внаслідок наявності суттєвих недоліків, зокрема через невідповідність ст. 19 Конституції України, а також ряду вимог законів України, пропонуємо Вам направити проєкт постанови КМУ «Деякі питання функціонування Національної телекомунікаційної мережі» на повторне опрацювання.

 

Додаток 1: Зауваження до проєкту Порядку функціонування Національної телекомунікаційної мережі, на 10 арк.

Додаток 2: Зауваження до проєкту Правил надання послуг, які надаються з використанням Національної телекомунікаційної мережі, на 7 арк.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                           О.Федієнко