Лист № 19 від 22.02.2021 народному депутату України ФЕДІЄНКУ О.П. щодо порушення Закону про доступ КП ШЕУ Шевченківського району м. Київ

22.02.2021
Вихідні реквізити: 
Вих. № 19 від 22.02.2021
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
Народний депутат України Федієнко О.П.

Народному депутату України,

заступнику Голови Комітету Верховної Ради України

з питань цифрової трансформації 

ФЕДІЄНКУ О.П.

 

Вих. № 19

від 22.02.2021

 

Щодо порушення Закону про доступ

КП ШЕУ Шевченківського району м. Київ

 

Шановний Олександре Павловичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання України у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Відповідно до Статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах і організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

До ІнАУ надійшли звернення від учасників – ТОВ «ІТ ТЕЛЕСЕТЬ» та ТОВ «НВФ «ВОЛЗ» з проханням сприяти вирішенню ситуації, яка виникла з КП ШЕУ Шевченківського району м. Київ, яке є балансоутримувачем вулично-шляхової мережі, комунікаційних колекторів та інших суб’єктів зовнішнього благоустрою в Шевченківському районі м. Київ, та яке не виконує Закон України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ), фактично відмовляючи у доступі до комунікаційних колекторів для розміщення телекомунікаційної мережі. Зокрема, КП ШЕУ Шевченківського району м. Київ у своєму листі від 18.11.2020 № 07-1/67/1 до ТОВ «ІТ ТЕЛЕСЕТЬ» та у листі від 14.07.2020 до ТОВ «НВФ «ВОЛЗ» зазначає, що телекомунікаційні колектори не є елементом інфраструктури об’єкта доступу, а, відтак, сторони, при укладенні договору про користування комунікаційним колектором для розміщення телекомунікаційних мереж з використанням яких надаються телекомунікаційні послуги, повинні керуватись лише нормами Цивільного кодексу України, а не Законом про доступ.

Відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про телекомунікації», доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі здійснюється оператором або провайдером телекомунікацій відповідно до Закону про доступ, який набрав чинності з 4 червня 2017 року.

Крім цього, постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 610 затверджено Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва, а наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 вересня 2018 року № 247, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2018 року за № 1119/32571, затверджено Методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва (далі – Методика).

Частиною десятою статті 31 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що операторам, провайдерам телекомунікацій або уповноваженим ними особам дозволяється в порядку, встановленому законодавством, прокладати кабельні підземні, підводні та наземні лінії телекомунікацій через мости, тунелі, колектори, вулиці, шляхи, будівлі, ліси і води, а також використовувати для цього опори ліній електропередачі та опори інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики.

Відповідно до визначення, наданого у Законі про доступ, до інфраструктури об’єкта будівництва віднесено такі елементи, як-то: будинки, у тому числі житлового фонду, будівлі, споруди будь-якого призначення, опори зовнішнього освітлення, колектори, системи водопостачання та водовідведення, вертикальні труби-стояки, системи кабельних коробів, трубопроводів, лотоків, драбин, поверхові розподільні монтажні шафи систем зв’язку та сигналізації (окремі або суміщені з електрообладнанням) тощо, що надаються або можуть надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах.

Отже, для розгортання телекомунікаційних мереж з метою надання телекомунікаційних послуг оператори, провайдери телекомунікацій мають право використовувати елементи інфраструктури об’єктів доступу, в тому числі колектори, відповідно до статті 31 Закону України «Про телекомунікації» та на підставі договору про доступ, укладеного з власником (володільцем) інфраструктури об’єкта доступу, в т.ч. балансоутримувачем такого майна, відповідно до Закону про доступ, нормативно-правових актів, прийнятих на виконання цього Закону, а також вимог загального законодавства.

Слід зазначити, що необхідність укладення саме договорів про доступ до елемента інфраструктури об’єкта будівництва зумовлена і тим, що плата за доступ регулюється тим, що її розрахунок повинен бути здійснений у відповідності до статті 17 Закону про доступ та Методики, а саме – виключно за наявності додаткових витрат власника інфраструктури об’єкта доступу на утримання елементів інфраструктури об’єкта доступу, пов’язаних з наданим доступом. Тоді, як укладення іншої форми договору передбачає можливість встановлення договірної ціни, яка, зазвичай, є значно вищою та необґрунтованою. Тобто, розмір такої плати значно перевищуватиме граничні розміри, встановлені частиною сьомою статті 17 Закону про доступ.

Невиконання Закону про доступ в частині встановлення періодичної плати за доступ негативно впливатиме і на вартість телекомунікаційних послуг, та може бути підставою для їх підвищення для абонентів м. Києва, адже вартість доступу до об’єктів інфраструктури для розміщення телекомунікаційних мереж, яку оператори, провайдери телекомунікацій сплачують власникам (володільцям) інфраструктури об’єкта доступу, є однією із складових вартості телекомунікаційних послуг.

На підставі наведеного, вважаємо, що комунікаційні колектори комунальної власності м. Києва, які перебувають на балансі КП ШЕУ Шевченківського району м. Київ, є елементом інфраструктури об’єкта будівництва. А, відтак, сторони (власник (володілець) та замовник) з питання доступу до комунікаційних колекторів повинні керуватись саме Законом про доступ та нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання, зокрема, Правилами надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва, Методикою, та укладати тільки договір з доступу.

Таким чином, вважаємо, що КП ШЕУ Шевченківського району м. Київ навмисно ухиляється від виконання Закону про доступ в частині виконання обов’язку укладати договори з доступу та створює штучні перепони для операторів, провайдерів телекомунікацій у розгортанні телекомунікаційних мереж для надання телекомунікаційних послуг.

Такі дії КП ШЕУ Шевченківського району м. Київ є порушенням, в першу чергу, Закону про доступ, статті 31 Закону України «Про телекомунікації», інших нормативно-правових актів, що регулюють господарські відносини доступу до елементів інфраструктури об’єктів доступу для розгортання телекомунікаційних мереж.

Відповідно до частини третьої статті 16 Закону про доступ, ухилення від укладення договору з доступу є порушенням цього Закону.

Тому, з метою захисту законних інтересів наших учасників, ІнАУ направила звернення до Міністерства цифрової трансформації України, Київської міської державної адміністрації та Антимонопольного комітету України, зі змістом цих звернень можна ознайомитись на вебсайті ІнАУ:

https://inau.ua/document/lyst-no-16-vid-12022021-mincyfry-shchodo-nepravomirnosti-diy-kp-sheu-shevchenkivskogo

https://inau.ua/document/lyst-no-15-vid-12022021-kmda-shchodo-nepravomirnosti-diy-kp-sheu-shevchenkivskogo-rayonu

https://inau.ua/document/lyst-no-18-vid-22022021-amku-shchodo-oznak-porushennya-zakonodavstva-pro-zahyst

Відповідно до підпункту 13 пункту «б» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить здійснення контролю за дотриманням підприємствами комунальної власності вимог законодавства щодо забезпечення на договірній основі безперешкодного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі, що перебуває у них на балансі, а також за правильністю обрахування плати за доступ.

Відповідно до статті 10ˡ Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ», виконавчим органом Київської міської ради є Київська міська державна адміністрація, яка паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві.

Враховуючи наведене, просимо Вас сприяти захисту законних прав та інтересів операторів, провайдерів телекомунікацій м. Київ та, керуючись статтею 16 Закону України «Про статус народного депутата України», направити депутатське звернення до Київської міської державної адміністрації з вимогою:

- вжити вичерпних заходів, направлених на неухильне виконання вимог законодавства КП ШЕУ Шевченківського району м. Київ при наданні доступу до елементів інфраструктури об’єктів будівництва з метою розташування операторами, провайдерами телекомунікацій технічних засобів телекомунікацій, в т.ч. при встановленні розмірів плати за доступ та укладення договорів з доступу, як це встановлено Законом про доступ.

 

Додаток:

копія звернення ТОВ «ІТ ТЕЛЕСЕТЬ» з додатками, на 6 арк., у 1 прим.;

копія звернення ТОВ «НВФ «ВОЛЗ» з додатками, на 5 арк., у 1 прим.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                        А. Пятніков