Лист № 190 від 27.06.2019 Міністру соціальної політики щодо внесення до Класифікатора професій робітничої професії у сфері кіберзахисту

27.06.2019
Вихідні реквізити: 
Вих. № 190 від 27.06.2019
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
Міністерство соціальної політики України

Міністру соціальної політики України

Реві А.О.

м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, 01601

 

 

Вих. № 190

від 27 червня 2019 року

 

Щодо внесення до Класифікатора професій

робітничої професії у сфері кіберзахисту

 

Шановний Андрію Олексійовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, засвідчує Вам свою повагу та звертається з наступним.

Стратегією кібербезпеки України, затвердженою Указом Президента України від 15 березня 2016 року № 96/2016, визначено, що мають бути створені умови для залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які провадять діяльність у сфері електронних комунікацій, захисту інформації та/або є власниками (розпорядниками) об'єктів критичної інфраструктури, до забезпечення кібербезпеки України. Зокрема, мають бути врегульовані питання щодо обов'язковості вжиття ними заходів із забезпечення захисту інформації та кіберзахисту відповідно до вимог законодавства, а також щодо сприяння ними державним органам у виконанні завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту.

Рішеннями Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації», «Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 10 липня 2017 року, серед ключових завдань визначено підготовку та перепідготовку фахівців з питань кіберзахисту.

На сьогоднішній день, питаннями кіберзахисту в галузі інформаційно-комунікаційних технологій займаються фахівці (технічні службовці) різного рівня професійної кваліфікації. Водночас на них покладається низка професійних завдань, пов’язаних із організаційно-технічним і програмно-апаратним захистом інформації, оцінкою та усуненням загроз і уразливостей комп’ютерних систем.

Слід зазначити, що Національний класифікатор України ДК 003 «Класифікатор професій» на сьогоднішній день не містить професійної назви роботи таких фахівців у групі «Службовці, пов’язані з інформацією».

Виходячи з потреб галузі інформаційно-комунікаційних технологій України, пропонуємо внести до Класифікатора професій нову робочу професію у сфері кіберзахисту.

     

З повагою

Голова Правління  Інтернет Асоціації України                                                                                                                 О.Федієнко