Лист № 198/1-2 від 25.07.2019 щодо розташування телекомунікаційного обладнання

25.07.2019
Вихідні реквізити: 
Вих. № 198/1-2 від 25.07.2019
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Виконуючому обов’язки Голови Фонду державного майна України

Трубарову В.М.

вул. Генерала Алмазова, 18/9

м. Київ, 01133

 

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері зв’язку та інформатизації

Животовському О.М.

вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001

Вих. № 198/1-2

від 25 липня 2019 року

 

Щодо розташування

телекомунікаційного обладнання

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з наступного приводу.

Відповідно до Статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах та організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

До ІнАУ надійшло звернення від учасника ТОВ «МАКЛАУТ-ІНВЕСТ» (копія додається), яке є оператором телекомунікацій та надає телекомунікаційні послуги абонентам на території Черкаської області, з проханням сприяти врегулюванню ситуації, яка виникла при доступі до об’єкта за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 205 для розміщення телекомунікаційного обладнання (телекомунікаційний ящик з інфраструктурою).

Зокрема, з метою надання телекомунікаційних послуг споживачам (абонентам), в приміщенні за вказаною адресою, ТОВ «МАКЛАУТ-ІНВЕСТ» (або далі по тексту – товариство) розмістило належне йому телекомунікаційне обладнання (телекомунікаційний ящик з інфраструктурою). Приміщення за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 205 відноситься до об’єктів державної власності, в зв’язку з чим Регіональним відділенням Фонду державного майна по Черкаській області (далі – РВ ФДМ по Черкаській області) товариству було повідомлено про необхідність укладення договору оренди державного майна, а саме: частини сходової клітини 3 (третього) поверху за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 205, яке обліковується на балансі Державного підприємства «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості» (далі – ДП «Черкаський НДІТЕХІМ») та яке надало згоду на передачу в оренду товариству державного майна площею 1,0 м.кв. під розміщення телекомунікаційного обладнання.

За повідомленням ТОВ «МАКЛАУТ-ІНВЕСТ» на даний час триває процедура укладення договору оренди нерухомого майна державної власності між товариством та РВ ФДМ по Черкаській області.

Поряд з цим, ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» у квітні п.р. на адресу товариства направило проект договору з доступу до інфраструктури об’єкта (далі – проект договору з доступу), за предметом якого ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» надає право доступу до інфраструктури об’єкта будівництва для розміщення технічних засобів телекомунікацій в будівлях (спорудах), що знаходяться на його балансі, за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 205, з метою надання послуг доступу до мережі Інтернет юридичним особам, які орендують приміщення у ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» та які потребують, замовляють та/або отримують телекомунікаційні послуги для власних потреб. За умовами п. 3.1 проекту договору з доступу щомісячна плата за користування об’єктами, зазначеними в додатку № 1 розраховується відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі - Закон про доступ) та наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.09.2018 № 247 «Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.09.2018 за № 1119/32571, та становить 352,44 грн, в т.ч. ПДВ 58,74 грн щомісячно.

Отже, складається ситуація, коли один об’єкт нерухомого майна державної власності, який використовується оператором телекомунікацій для розміщення телекомунікаційного обладнання з метою надання абонентам телекомунікаційних послуг, може бути предметом двох різних договорів з різними суб’єктами, а саме: з РВ ФДМ по Черкаській області та ДП «Черкаський НДІТЕХІМ», що, відповідно, призведе до стягнення подвійної оплати, а саме, орендної плати за розміщення телекомунікаційного обладнання з інфраструктурою за договором оренди державного майна, а також плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу для розміщення, модернізації, експлуатаційного та технічного обслуговування технічних засобів телекомунікацій за договором доступу.

При цьому, за поясненнями товариства, ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» вважає, що підписання договору оренди державного майна дає право лише на розміщення стаціонарного телекомунікаційного обладнання провайдерів, які надають послуги з доступу до Інтернету, та водночас не надає замовнику право користуватися доступом до елементів інфраструктури об’єкта доступу.

ДП «Черкаський НДІТЕХІМ», у листі від 10.06.2019 № 125/1-Д, направленому на адресу товариства, зазначає, що належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. РВ ФДМ по Черкаській області виступає лише орендодавцем певної частини державного майна наукової установи, яке передається в оренду, а ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» щодо цього майна є балансоутримувачем.

ІнАУ, здійснивши аналіз наданих документів та положень нормативно-правових актів, зауважує на наступному.

Відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про телекомунікації», доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі здійснюється оператором,  провайдером телекомунікацій відповідно до Закону про доступ, який набув чинності з  04.06.2017. Відповідно до частини першої статті 3 Закону про доступ, дія цього Закону поширюється на відносини між власниками інфраструктури об’єкта доступу всіх форм власності та замовниками, що виникають при доступі до інфраструктури відповідного об’єкта доступу. На виконання Закону про доступ Кабінетом Міністрів України та органами влади затверджені нормативно-правові акти, які встановлюють загальний порядок здійснення доступу до інфраструктури відповідного об’єкта доступу та методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу. Зокрема, з 10.08.2018 чинна постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 610, якою затверджені Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва, а з 30.10.2018 набув чинності наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.09.2018 № 247 «Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.09.2018 за № 1119/32571 (далі – Методика визначення плати).

Разом з цим, статтею 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» встановлено, що орендар за користування об’єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності. На сьогодні є чинною Методика розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 зі змінами. Додатком 2 до цієї Методики затверджені Орендні ставки за використання нерухомого державного майна, в т.ч. за розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету.

ІнАУ послідовно дотримується позиції щодо неухильного виконання власниками (володільцями) інфраструктури об’єкта доступу положень Закону про доступ. Зокрема, розташування технічних засобів телекомунікацій для надання телекомунікаційних послуг операторами, провайдерами телекомунікацій має відбуватись у відповідності із положеннями цього закону та нормативно-правових актів, прийнятих на його виконання.

Проте, ІнАУ вважає неприпустимим зобов’язання до операторів, провайдерів телекомунікацій у разі використання ними нерухомого майна державної власності для розташування телекомунікаційних мереж з метою надання телекомунікаційних послуг, укладати два договори – договір оренди державного майна з регіональним відділенням ФДМУ та договір з доступу з власником (володільцем) такого майна, як це виникає у ситуації відносно ТОВ «МАКЛАУТ-ІНВЕСТ».

У пункті 1 розділу IV Методики визначення плати встановлено формулу, за якою визначається розмір плати за доступ до інфраструктури об’єкта будівництва. Крім цього, пунктом 3 розділу ІІ Методики визначення плати встановлено, що періодична плата за доступ до інфраструктури об’єкта може встановлюватися виключно за наявності додаткових витрат власника інфраструктури об’єкта, пов’язаних з наданим доступом. Також, частиною сьомою статті 17 Закону про доступ та пунктами 3, 4 розділу IV Методики визначення плати визначено граничні розміри плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу. Але граничні розміри плати за доступ до інфраструктури об’єкта будівництва розраховані на будинок залежно від кількості квартир у ньому, тобто для об’єктів житлового фонду, та відсутні граничні розміри плати для об’єктів нежитлового фонду.

Як повідомляє товариство, ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» при направленні проекту договору з доступу не надало розрахунку плати за доступ, зробленого у відповідності до Методики визначення плати.

 

Враховуючи наведене, з метою недопущення порушення законних інтересів та прав операторів, провайдерів телекомунікацій, просимо виразити Вашу позицію щодо способів врегулювання питання, викладеного у цьому листі, а саме:

  1. Чи вважаєте такою, що суперечить законодавству, вимогу до оператора, провайдера телекомунікацій, який має намір розташувати технічні засоби телекомунікацій з використанням нерухомого майна державної власності для надання абонентам телекомунікаційних послуг, укладати одночасно два договори – договір оренди державного майна з регіональним відділенням ФДМУ відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та договір з доступу з власником (володільцем) такого майна відповідно до Закону про доступ?
  2. З ким та який договір повинен укладати оператор, провайдер телекомунікацій, який має намір розташувати технічні засоби телекомунікацій з використанням нерухомого майна державної власності, а саме, договір оренди майна з регіональним відділення ФДМУ чи з суб’єктом, який є власником (володільцем) інфраструктури об’єкта доступу у розумінні абзацу 4 статті 1 Закону про доступ?

 

Крім цього, просимо Вас, в межах повноважень та компетенції, надати іншу інформацію щодо можливих шляхів вирішення зазначених проблемних питань, що сприятиме укладанню договору з ТОВ «МАКЛАУТ-ІНВЕСТ» за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 205 у відповідності до законодавства.

 

Додаток: копія звернення ТОВ «МАКЛАУТ-ІНВЕСТ» від 05.07.2019 № 869 з додатками.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                 О.Федієнко