Лист № 202 від 31.07.2019 Держспецзв'язку щодо надання пропозицій до проєкту наказу «Про затвердження Технічних вимог до основних технічних засобів системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами»

31.07.2019
Вихідні реквізити: 
Вих. № 202 від 31.07.2019
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
ДССЗЗІ, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Голові Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

Євдоченку Л.О.

вул. Солом’янська, 13, м. Київ, 03680

 

Копія: Голові Державної регуляторної служби України

Ляпіній К.М.

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

Вих. № 202

від 31 липня 2019 року

 

Зауваження та пропозиції до

проєкту наказу Адміністрації ДССЗЗІ  

 

Шановний Леоніде Олександровичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

26 липня 2019 року на вебсайті Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – ДССЗЗІ) http://www.dsszzi.gov.ua у розділі «Регуляторна діяльність» підрозділ «Оприлюднення проектів регуляторних актів» оприлюднений проєкт наказу Адміністрації ДССЗЗІ «Про затвердження Технічних вимог до основних технічних засобів системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами» (далі – проєкт наказу), який, як зазначено, розроблено відповідно до пункту 8 частини першої статті 15 Закону України «Про телекомунікації», підпункту 42 пункту 4 Положення про Адміністрацію ДССЗЗІ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 411, та з метою визначення основних технічних засобів системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами та вимог до них.

ІнАУ, здійснивши аналіз положень проєкту наказу, надає наступні зауваження та пропозиції для їх врахування.

  1. Закон України «Про телекомунікації», зокрема, стаття 29, не містить повноважень центрального органу виконавчої влади в галузі зв’язку (ЦОВЗ) щодо затвердження Технічних вимог до основних технічних засобів системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами.
  2. Пункт 2 Загальних положень Технічних вимог визначає наступне: «Метою цих Технічних вимог є визначення основних технічних засобів системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами та вимог до них.»

Відповідно до  визначення терміну, даного у статті 1 Закону України «Про телекомунікації», технічні засоби телекомунікацій – обладнання, станційні та лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж.

Таким чином, визначені у Технічних вимогах:

АПКМ – апаратно-програмний комплекс моделювання;

АРМ – автоматизоване робоче місце;

БД – база даних;

ІАС – інформаційно-аналітична система;

КСЗІ – комплексна система захисту інформації тощо

не можуть бути віднесені до технічних засобів телекомунікацій, а тому їх застосування не підлягає технічній регламентації ЦОВЗ.

          3. Технічні вимоги містять низку пунктів, положення яких є неконкретними та допускають значну дискрецію, наприклад:  

          а) IV. Основні технічні засоби, призначені для взаємодії центрів управління мережами з ІАС НЦУ, та вимоги до них – п.1.1, п.1.2, п.1.3;

           б) VI. Вимоги щодо забезпечення захисту інформації та кіберзахисту – п.1, п.2, п.3.

Зазначена неконкретність та наявність дискреції мають значні корупційні ризики.

 

Враховуючи вищенаведене, проєкт наказу не може бути погодженим та затвердженим, оскільки не відповідає вимогам статті 19 Конституції України та чинному законодавству.  

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                             О. Федієнко