Лист № 204 від 30.11.2018 Голові Комітету ВРУ з питань інформатизації та зв’язку щодо надання інформації на запит стосовно дотримання вимог Закону "Про телекомунікації" та Правил надання в користування ККЕ

30.11.2018
Вихідні реквізити: 
Вих. № 204 від 30.11.2018
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
Голова Комітету ВРУ з питань інформатизації та зв’язку

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань інформатизації та зв’язку

Данченку О.І.

 

 

Вих. № 204

від 30 листопада 2018 року

 

Інформація на лист

від 21.11.2018 № 04-21/14-632 (234900)

 

 

Шановний Олександре Івановичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) висловлює Вам свою повагу та вдячність за сприяння у вирішенні спірного питання між окремими операторами, провайдерами телекомунікацій та ПАТ «Укртелеком» щодо неухильного дотримання законодавства у сфері телекомунікацій при укладенні додаткових угод про внесення змін до договорів про надання в користування ККЕ ПАТ «Укртелеком».

В ІнАУ уважно вивчено лист ПАТ «Укртелеком» від 05.11.2018 № 1904-вих-80Р731-80D920-2018 та вважаємо за необхідне, додатково, повідомити таке.

В першу чергу, ми не можемо заперечувати твердження ПАТ «Укртелеком» про його право вимагати від контрагентів, які користуються ККЕ, дотримуватись умов укладених договорів та законодавства, що забезпечить належну експлуатацію колодязів ККЕ та захисту майна власника. Проте, реалізація ПАТ «Укртелеком» власних прав та інтересів жодним чином не повинна призводити до порушення законних прав та інтересів контрагентів. Зокрема, це стосується намірів застосування філіями ПАТ «Укртелеком» до контрагентів необґрунтованих та непомірно високих розмірів неустойки. Тим більше, що філії ПАТ «Укртелеком» мають ознаки таких, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринках суміжних послуг послугам надання в користування ККЕ. Зазначене підтверджується окремими рішеннями органів Антимонопольного комітету України, залишеними в силі, наприклад, постановою Вищого господарського суду України від 19.09.2017 у справі № 927/173/16, рішенням Харківського апеляційного господарського суду від 04.09.2018 у справі № 922/389/18.

ПАТ «Укртелеком» у додатку до листа від 05.11.2018 № 1904-вих-80Р731-80D920-2018 надало таблицю, у якій зафіксовано випадки виявлених нелегальних кабелів зв’язку. Так от, в цій таблиці наведено дані щодо окремих учасників ІнАУ, у яких виявлено незначну кількість кабелів зв’язку в ККЕ, які прокладено без укладення договору та виявлено при інвентаризації, що свідчить про дотримання ними та намагання діяти у межах законодавства у сфері телекомунікацій.

В першу чергу, наша пересторога полягає в тому, що оператор, провайдер телекомунікацій, підписавши додаткову угоду до договору чи договір про надання в користування ККЕ, вже «автоматично» має сплачувати на користь ПАТ «Укртелеком» неустойку, тобто, без попередньої процедури з’ясування винності сторін. ПАТ «Укртелеком» також пропонує до підписання операторам, провайдерам телекомунікацій договори/додаткові угоди, в яких передбачена одностороння фінансова відповідальність за невиконання/неналежне виконання умов договору. Проте, в дійсності, мають місце випадки невиконання умов договору та законодавства й філіями ПАТ «Укртелеком», хоча, ані умовами чинних договорів, ані умовами проектів додаткових угод така відповідальність не передбачається.

ІнАУ має намір та вживає заходів задля врегулювання виниклої спірної ситуації з ПАТ «Укртелеком» з травня цього року і, у додатку, надаємо копії відповідних листів, що засвідчують діяльність ІнАУ у цьому напрямку.

Наразі, як нам стало відомо, ПАТ «Укртелеком» вже переглянуло та доопрацювало окремі спірні положення, копія проекту додаткової угоди про внесення змін до договору «Про надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку ПАТ «Укртелеком» додається.

Хочемо також зазначити і про те, що після направлення до Вас звернення від 30.10.2018 № 164, між представниками ІнАУ та ПАТ «Укртелеком» відбулось дві робочі зустрічі (15.11 та 29.11) з обговорення умов проектів додаткових угод до договорів про надання в користування ККЕ. У додатку до цього листа надаємо таблицю узгоджень умов додаткових угод до договорів /чи договорів/ про надання в користування ККЕ, проте, узгодженої редакції між сторонами ще не досягнуто.

Додатково звертаємо Вашу увагу і на те, що у листі від 21.11.2018 № 01-7487/141 НКРЗІ виразила власне бачення того, що «відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання умов договору є однією з необхідних умов договору про надання в користування ККЕ, встановлених Правилами», тому, «відповідну умову можна вважати істотною у договорі про надання в користування ККЕ» (копія листа додається).

 

Враховуючи наведене, будемо вдячні за проведення засідання Комітету з питань інформатизації та зв’язку з метою врегулювання спірного питання між окремими операторами, провайдерами телекомунікацій та ПАТ «Укртелеком» щодо неухильного дотримання законодавства у сфері телекомунікацій при укладенні додаткових угод до договорів про надання в користування ККЕ ПАТ «Укртелеком».

 

Додаток:

1. Таблиця узгоджень між ІнАУ та ПАТ «Укртелеком» умов додаткових угод та договорів ККЕ (станом на 29.11.2018);

2. Копія проекту додаткової угоди про внесення змін до договору «Про надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку ПАТ «Укртелеком»;

3. Копія листа ІнАУ від 04.06.2018 № 80 до ПАТ «Укртелеком» щодо проведення робочої зустрічі;

4. Копія листа ІнАУ від 08.06.2018 № 83 до Голови НКРЗІ щодо правомірності направлення ПАТ «Укртелеком» проектів додаткових угод до договорів про надання в користування ККЕ;

5. Копія листа НКРЗІ від 09.07.2018 № 02-4491/1312 про результати розгляду звернення ІнАУ від 08.06.2018 № 83;

6. Заява ІнАУ від 13.09.2018 № 139 до Голови НКРЗІ про врегулювання спору щодо умов у проектах додаткових угод до договорів про надання в користування ККЕ, направлених ПАТ «Укртелеком» до операторів, провайдерів телекомунікацій;

7. Копія листа НКРЗІ від 04.10.2018 № 01-6554/102 про результати розгляду заяви про врегулювання спору;

8. Копія листа ІнАУ від 22.10.2018 № 161 до Голови НКРЗІ про надання інформації стосовно умов проектів додаткових угод до договорів про надання в користування ККЕ ПАТ «Укртелеком»;

9. Копія листа НКРЗІ від 21.11.2018 № 01-7487/141 на звернення ІнАУ від 22.10.2018 № 161.

 

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                   О. Федієнко