Лист № 21 від 06.02.2019 Голові Держстату щодо наказу від 22.01.2019 № 23 стосовно надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності про діяльність

06.02.2019
Вихідні реквізити: 
Вих. № 21 від 06.02.2019
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
Державна служба статистики України

Голові Державної служби статистики України

Вернеру І.Є.

 

Копія:

Прем’єр-міністру України

Гройсману В.Б.

 

Голові Комітету Верховної ради України

з питань інформатизації та зв’язку

Данченку О.І.

 

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері зв’язку та інформатизації

Животовському О.М.

 

Голові Державної регуляторної служби України

Ляпіній К.М.

 

Вих. № 21

від 06 лютого 2019 року

 

Щодо наказу Держстату

від 22.01.2019 № 23

 

Шановний Ігоре Євгенійовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 200 суб’єктів господарювання України у сфері інформаційно-комунікаційних технологій та напрямком діяльності якої є сприяння розвитку українського сегменту глобальної мережі Інтернет та розвитку ІКТ України, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

На виконання п.п.1 п.2 Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України», схвалених постановою Верховної Ради України від 31.03.2016 № 1073-VIII, Кабінету Міністрів України було рекомендовано розробити у тримісячний строк дворічний план дій щодо забезпечення подання будь-якої звітності, декларацій, аналітичної та статистичної інформації відповідно лише одному з будь-яких органів державної влади виключно у формі електронних документів з обґрунтованим рівнем ідентифікації суб’єкта подання та з використанням технологій Інтернету, привести вимоги щодо звітності в галузі ІКТ у відповідність з визначеннями Міжнародного союзу електрозв’язку.

А, відповідно до Плану дій, який є додатком до Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 145-р, у сфері посилення взаємодії з респондентами державних статистичних спостережень та постачальниками адміністративних даних передбачалось запровадження збирання державної статистичної звітності за принципом «єдиного вікна». Цей пункт Плану дій підлягав виконанню ще у 2013-2014 рр.

Слід зазначити, що робота державних органів щодо впровадження звітності у сфері телекомунікацій до одного державного органу дійсно виконувалась, в т.ч. із залученням громадськості, і результатом є те, що з 09.01.2019 набуло чинності рішення НКРЗІ від 20.11.2018 № 597 «Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05 квітня 2016 року № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1284» (далі – Рішення НКРЗІ). Рішенням НКРЗІ затверджено нові форми квартальної, піврічної та річної звітності у сфері телекомунікацій.  

Так, наприклад, оператори, провайдери телекомунікацій, які надають послуги фіксованого доступу до Інтернету, відповідно до Рішення НКРЗІ, складають звітність за формою № 3-К (квартальна) «Фіксований доступ до мережі Інтернет» (далі – Форма № 3-К) та за формою № 6-Р (річна) «Розподіл ліній фіксованого доступу до мережі Інтернет за адміністративно-територіальними одиницями» (далі – Форма № 6-Р).

Отже, впровадженням звітності за формами, затвердженими Рішенням НКРЗІ, передбачалось, що оператори, провайдери телекомунікацій будуть складати та подавати звітність у сфері телекомунікацій єдиному органу – НКРЗІ. Інші державні органи, для виконання своїх повноважень та функцій, повинні користуватись цими офіційними статистичними даними.

Проте, Держстатом прийнято наказ від 22.01.2019 № 23 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 14-зв’язок (квартальна) «Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв’язку». Цим наказом затверджено форму державного статистичного спостереження № 14-зв’язок (квартальна) «Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв’язку» (далі – Форма  № 14-зв’язок), яка вводиться в дію, починаючи зі звіту за І квартал 2019 року. Ця форма державного статистичного спостереження поширюється на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб – операторів/провайдерів поштового зв’язку, телекомунікацій, програмної послуги, користувачів радіочастотного ресурсу.

Крім цього, Держстатом надано Роз’яснення від 22.01.2019 № 17.4-12/2-19 щодо форми державного статистичного спостереження № 14-зв’язок.

Нагадуємо, що, ще у 2016 році ІнАУ зверталась до Держстату листом від 16.06.2016 № 98/2, за результатом розгляду якого було повідомлено, що Держстат «підтримує пропозицію ІнАУ стосовно скасування форми державного статистичного спостереження № 14-зв’язок (квартальна)» Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв’язку». Це дозволить уникнути дублювання показників із зазначеного питання та зменшити звітне навантаження на респондентів» … «відповідне рішення буде прийнято після його узгодження з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації та Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, як такими, що є основними користувачами інформації з питань телекомунікацій».

Дійсно, як нам відомо, прийняття Рішення НКРЗІ планувалось до кінця 2018 року, а в 2019 році оператори, провайдери телекомунікацій мали б подавати звітність за новими формами тільки до НКРЗІ. Як ми розуміли, саме з цієї причини, Держстатом було видано наказ від 09 липня 2018 року №141 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Держстату від 16 жовтня 2015 року № 297 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 14-зв’язок (квартальна) «Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв’язку» (зі змінами). У 2019 році на сайті Держстату було опубліковано наказ від 13.12.2018 № 272, відповідно до якого наказ Держстату від 16.10.2015 № 297 визнавався таким, що втратить чинність з 21.01.2019, а не з 01.01.2019, як це було визначено раніше. Тобто, ці дії Держстату ми розцінювали як такі, що, оскільки Рішення НКРЗІ станом на 01.01.2019 не набрало чинність, то звітність у сфері телекомунікацій оператори, провайдери телекомунікацій мали б подавати у старому порядку, як до НКРЗІ за встановленими нею формами, так і до Держстату за Формою № 14-зв’язок.

Таким чином, з боку Держстату, вважаємо, має місце невиконання нормативно-правових актів та, навіть, створено дублюючі форми звітності та періодичність її подання до державних органів операторами, провайдерами телекомунікацій. Тобто, за формами звітності до НКРЗІ та Формою № 14-зв’язок оператори, провайдери телекомунікацій подаватимуть квартальну звітність за показниками про загальні доходи від надання телекомунікаційних послуг та у розрізі видів телекомунікаційних послуг. За різним формулюванням у відповідних строках звітності до НКРЗІ та до Держстату також подається звітність про кількість абонентів, які користуються телекомунікаційними послугами. 

Отже, фактично, після проведеної майже 3-річної роботи у напрямку спрощення подання звітності у сфері телекомунікацій, отримали протилежний результат, а саме: 1) подвійна звітність до державних органів за однаковими показниками, 2) збільшення кількісних показників звітності та 3) збільшення кількості форм звітності з відповідними строками подання, що, в свою чергу, призводить до посилення регуляторного навантаження на суб’єктів господарювання, пошуку додаткових людських ресурсів для складання звітності та контролю за строками їх подання.

 

Враховуючи вищенаведене, звертаємось з вимогою визнати таким, що втратив чинність наказ Держстату від 22.01.2019 № 23 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 14-зв’язок (квартальна) «Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв’язку».

 

1. Копія листа ІнАУ від 16.06.2016 № 98/2;

2. Копія листа Держстату від 25.07.2016 № 05.2-10/217-16.

 

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                          О. Федієнко