Лист № 212 від 07.12.2018 КМДА щодо повторного запиту на надання інформації стосовно стану виконання Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»

07.12.2018
Вихідні реквізити: 
Вих. № 212 від 07.12.2018
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
КМДА

Київська міська державна адміністрація

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044

 

Інтернет Асоціації України

вул. О. Гончара, 15/3, офіс 22, м. Київ, 04053

тел. (044) 278-29-25

е-пошта: dir@inau.ua

 

Вих. № 212

від 07 грудня 2018 року

 

Запит на інформацію

 

13 листопада 2018 року ІнАУ звернулась до Київської міської державної адміністрації із запитом на отримання інформації № 171, у якому, у зв’язку з набуттям чинності Законом України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ), просили надати наступну інформацію:

1. Про виконання частини сьомої розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону про доступ стосовно приведення рішень органу місцевого самоврядування у відповідність із Законом про доступ, зокрема, в частині розроблення рішень про встановлення плати за доступ до об’єктів будівництва та кабельної каналізації електрозв’язку комунальної власності та, за наявності, відміни раніше прийнятих рішень, що не відповідають вимогам Закону про доступ.

2. Копії прийнятих рішень на виконання частини сьомої розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону про доступ або повідомити про рішення, які є чинними з питання розміщення телекомунікаційних мереж на об’єктах доступу комунальної власності (у разі розміщення таких рішень в мережі Інтернет, вказати веб-сайт).

У відповіді Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації КМДА, наданої листом від 21.11.2018 № 09/023-4010, зазначено, що запит направлено для опрацювання в межах компетенції в установленому законом порядку та надання відповіді до Департаменту транспортної інфраструктури, Департаменту комунальної власності міста Києва, Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

28 листопада 2018 року нами отримано листа від 26.11.2018 № 053-10375 від Департаменту транспортної інфраструктури, в якому повідомляється, що інформація щодо прийняття рішень з зазначеного питання у Департаменті відсутня.

29 листопада 2018 року отримано листа від 26.11.2018 № 075-3784 від Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій, в якому повідомляється, що Департамент не володіє інформацією щодо прийнятих рішень Київською міською радою в частині виконання вимог вищевказаного закону.

Станом на 05 грудня 2018 року від Департаменту комунальної власності міста Києва інформація не надійшла.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

Враховуючи наведене, вважаємо, що Київською міською державною адміністрацією не надано інформації на запит ІнАУ від 13.11.2018 № 171 у встановлений законодавством про доступ до інформації термін, що, відповідно до статті 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», може визнаватись порушенням з покладенням матеріальної відповідальності на осіб, винних у вчиненні порушення.

Оскільки, метою звернення ІнАУ було отримання інформації, необхідної операторам, провайдерам телекомунікацій, які входять до складу ІнАУ, та її використання у господарській діяльності при розміщенні телекомунікаційних мереж з використанням об’єктів комунальної власності, керуючись статтями 19-21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», повторно прошу:

1. Надати інформацію про виконання частини сьомої розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону про доступ стосовно приведення рішень органу місцевого самоврядування у відповідність із Законом про доступ, зокрема, в частині розроблення рішень про встановлення плати за доступ до об’єктів будівництва та кабельної каналізації електрозв’язку комунальної власності та, за наявності, відміни раніше прийнятих рішень, що не відповідають вимогам Закону про доступ.

2. Надати копії прийнятих рішень на виконання частини сьомої розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону про доступ або повідомити про рішення, які є чинними з питання розміщення телекомунікаційних мереж на об’єктах доступу комунальної власності (у разі розміщення таких рішень в мережі Інтернет, вказати веб-сайт).

Відповідь прошу надати:

поштою на адресу: вул. О. Гончара, 15/3, офіс 22, м. Київ, 04053;

е-пошта: dir@inau.ua.

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                                                 О.Федієнко