Лист № 215 від 07.12.2018 Голові НКРЗІ щодо надання пропозицій до проекту змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг

07.12.2018
Вихідні реквізити: 
Вих. № 215 від 07.12.2018
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
НКРЗІ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Голові Національної комісії, що

здійснює державне регулювання у

сфері зв’язку та інформатизації

Животовському О.М.

 

Вих. № 215

від 07 грудня 2018 року

 

Зауваження та пропозиції до проекту

змін до Положення про якість

телекомунікаційних послуг                   

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

15 листопада 2018 року на офіційній веб-сторінці НКРЗІ https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=418&language=uk, оприлюднено проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг» (далі – проект змін до Положення).

Термін подання зауважень та пропозицій до проекту змін до Положення визначено до 17.12.2018.

Звертаємо увагу, що листом від 09.10.2018 № 151 в межах проведення попереднього консультування з громадськістю ІнАУ вже надавались зауваження та пропозиції до проекту змін до Положення, та які, в основному, залишились неврахованими.

Наразі ІнАУ, здійснивши аналіз проекту змін до Положення, надає свої зауваження та пропозиції та наполягає на їх врахуванні.

1. У Аналізі регуляторного впливу до проекту змін до Положення зазначається, що цілями державного регулювання є розвиток конкуренції у сфері надання послуг із доступу до Інтернету, посилення захисту прав споживачів послуг шляхом реалізації їх права на отримання інформації щодо встановлених операторами, провайдерами телекомунікацій значень мінімальних або розрахункових швидкостей передавання та приймання даних в договорах про надання телекомунікаційних послуг доступу до Інтернету, в тому числі, яка підтверджується незалежними акредитованими установами та органом державного нагляду у сфері телекомунікацій.

Оцінюючи альтернативні способи досягнення цілей, розробник зазначає, що залишення державного регулювання без змін унеможливить досягнення поставленої мети та призведе до поглиблення проблем на ринку надання послуг доступу до Інтернету, зокрема не буде забезпечено створення конкурентного середовища та новітніх підходів до реалізації права споживачів на вільний вибір постачальників послуг.

На думку розробника, неприйняття змін до Положення призведе до дискримінації інтересів споживачів телекомунікаційних послуг, сповільнення розвитку ринку послуг доступу до Інтернет в Україні, а також не відповідає новим європейським принципам державної регуляторної політики.

Проте, такі обґрунтування розробника про необхідність прийняття змін до Положення не відповідають дійсності, адже ринок послуг доступу до Інтернету є конкурентним, а, в окремих адміністративно-територіальних одиницях, є підстави вважати, що ринок висококонкурентний. Не можна погодитись із твердженням регулятора про можливість сповільнення розвитку ринку послуг доступу до Інтернет в Україні, адже, за даними Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій станом на 27.11.2018, тільки у період червня-листопада п.р. до цього Реєстру НКРЗІ включено 290 операторів, провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету.

Тобто, ринок послуг доступу до Інтернету в країні швидко розвивається, є конкурентним. Відтак, споживач (абонент) має можливість обирати того оператора, провайдера телекомунікацій, який, на його думку, надає якіснішу послугу доступу до Інтернету, в тому числі в комплексі з іншими телекомунікаційними послугами, і без запровадження НКРЗІ додаткового державного регулювання.

Крім цього, споживач (абонент), перед укладенням договору ознайомлений з якісними параметрами послуги доступу до Інтернету, які він бажає та буде отримувати від певного оператора, провайдера телекомунікацій, адже змінами, внесеними у 2016 році до п.3.5 Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗІ від 29.11.2012 № 624 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.12.2012 за № 2150/22462, операторів, провайдерів телекомунікацій вже зобов’язано включати до умов договорів, в т.ч. про надання послуг фіксованого Інтернету, інформацію про мінімальні швидкості передавання та приймання даних, які вимірюються відповідно до ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 (ETSI EG 202 057-4:2008, IDT).

Відтак, виконуючи вимогу даного нормативно-правового акту, оператори, провайдери телекомунікацій, на сьогодні, вже забезпечують власних абонентів інформацією щодо встановлених значень швидкостей передавання та приймання даних.

Тому, можна зробити висновок, що справжня мета прийняття змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг полягає саме в посиленні контролю та заходів державного нагляду з боку національного регулятора за операторами, провайдерами телекомунікацій, що, в свою чергу, призведе до додаткового державного регуляторного навантаження на суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій, зокрема, надають послуги фіксованого Інтернету.

Фактично, НКРЗІ, в Аналізі регуляторного впливу до проекту змін до Положення і не заперечує справжності мети розроблення регуляторного акту, зазначаючи, що зміни до Положення передбачають запровадження звітування перед НКРЗІ суб’єктами господарювання, що надають послуги з доступу до мережі Інтернет, стосовно параметрів швидкостей передавання та приймання даних з урахуванням технологій, що використовуються для їх забезпечення відповідно до укладених договорів про надання телекомунікаційних послуг, в тому числі з урахуванням публічного договору.

Отже, доцільність впровадження запропонованих змін до Положення про якість, в т.ч. з огляду на посилення конкурентоспроможності суб’єктів ринку та захисту абонентів, в Аналізі регуляторного впливу до проекту змін до Положення, не розкрито. Натомість, втручання національного регулятора в регулювання послуг доступу до Інтернету шляхом запровадження додаткового звітування перед НКРЗІ стосовно параметрів швидкостей передавання та приймання даних ніяким чином не сприятиме реалізації цілі, з якою розроблено проект змін до Положення.

Ринок послуги фіксованого Інтернету є конкурентним, тому, вважаємо, додаткове державне регулювання, ще й за умов не створення сприятливих умов здійснення господарської діяльності (мається на увазі саме створення ефективних законодавчих механізмів протидії крадіжкам, руйнуванню телекомунікаційного обладнання, що, відповідно, впливає на якість послуг), наразі, є недоцільним.

Пунктом 10 статті 6 Закону України «Про телекомунікації» визначено, що одним із основних принципів діяльності у сфері телекомунікацій є, зокрема, ефективність, прозорість регулювання у сфері телекомунікацій, створення сприятливих умов діяльності у сфері телекомунікацій з урахуванням особливостей технологій ринку телекомунікацій.

Підсумовуючи вищенаведене, вважаємо, що зростання попиту споживачів на телекомунікаційні послуги, що вже вимагає покращення якості послуг від їх постачальників в умовах конкуренції, зростання кількості операторів, провайдерів телекомунікацій, діяльність яких направлена на задоволення попиту у наданні послуг доступу до Інтернету, наразі, не потребує впровадження додаткового державного регулювання, а навпаки, середовище потребує від регулятора створення сприятливих та ліберальних умов регулювання діяльності і, саме це сприятиме створенню здорового конкурентного середовища у телекомунікаційній галузі.

 

2. Свого часу, ще у період проведення громадського обговорення проекту рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг та Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет), ІнАУ неодноразово звертала увагу на те, що немає офіційного перекладу українською мовою ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 (ETSI EG 202 057-4:2008, IDT) (з листами ІнАУ від 29.07.2015 № 128, від 22.06.2016 № 105, від 26.08.2016 № 144 можна ознайомитись: https://inau.ua/doclist).

Відповідно до частини третьої статті 23 Закону України «Про стандартизацію» національний орган стандартизації забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті текстів національних стандартів та кодексів усталеної практики, обов’язковість застосування яких установлена нормативно-правовими актами, не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня офіційного опублікування таких актів з безоплатним доступом до зазначених національних стандартів та кодексів усталеної практики.

Статтею 8 Конституції України задекларовано, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. А статтею 19 Конституції України встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Проте, до сьогодні, на веб-сайті ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» http://uas.org.ua/ua/services/standartizatsiya/109-2/ відсутній офіційний текст ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 (ETSI EG 202 057-4:2008, IDT) з безоплатним доступом.

До речі, на офіційному веб-сайті НКРЗІ https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=352&id=7047&language=uk розміщений ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 англійською, а не українською мовою з офіційним перекладом.

Відтак, категорично наполягаємо на тому, що, перш ніж впроваджувати механізми контролю (державного нагляду) за дотриманням операторами, провайдерами телекомунікацій даних щодо мінімальних швидкостей передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету фіксованого зв’язку, відповідно до укладених договорів про надання телекомунікаційних послуг, держава, в особі відповідних державних органів, зобов’язана забезпечити єдиний офіційних переклад українською мовою ETSI EG 202 057-4:2015 (ETSI EG 202 057-4:2008, IDT) та оприлюднити його з метою однозначного та вірного застосування, як операторами, провайдерами телекомунікацій, так і національним регулятором.

 

3. У пункті 3.1 пункту 3 проекту змін до Положення застосовуються терміни «мінімальні швидкості передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету для фіксованого зв’язку» та «розраховані максимальні швидкості передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету для рухомого (мобільного) зв’язку», хоча у тексті проекту цього документу не надано зміст цих термінів.

Отже, пропонуємо, у пункті 1 Положення про якість телекомунікаційних послуг надати визначення термінів.

 

Таким чином, вважаємо, що запропонований НКРЗІ проект змін до Положення, зокрема, доповнення до п.п. 3.1, 3.2 пункту 3, п.п. 4.5 пункту 4, а також доповнення розділом 1.1 до Форми № 11-ЯТП (річна) «Звіт оператора телекомунікацій про якість телекомунікаційних послуг», не узгоджується із цілями, зазначеними розробником у Аналізі регуляторного впливу до проекту змін до Положення, оскільки, насправді, зміни вносяться з метою посилення регуляторного тиску на операторів, провайдерів телекомунікацій та є такими, що суперечать законодавству, зокрема, статті 23 Закону України «Про стандартизацію», статтям 8, 19 Конституції України.

Впровадження зазначених змін та додаткового державного регулювання у вигляді подання додаткових показників до звітності, може призвести до ущемлення прав та законних інтересів операторів, провайдерів телекомунікацій.

 

Враховуючи наведене, закликаємо НКРЗІ врахувати надані ІнАУ зауваження та зупинити дії щодо впровадження змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг, принаймні, допоки не буде виготовлено та оприлюднено в установленому порядку єдиний офіційний переклад українською мовою ETSI EG 202 057-4:2015 (ETSI EG 202 057-4:2008, IDT).

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                  О. Федієнко