Лист № 22 від 28.02.2020 Держстат України щодо запиту на інформацію стосовно переліку видів діяльності у КВЕД ДК 009:2010

28.02.2020
Вихідні реквізити: 
Вих. № 22 від 28.02.2020
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
Державна служба статистики України

Голові Державної служби статистики України

ВЕРНЕРУ І.Є.

вул. Ш. Руставелі, 3, м. Київ, 01601

 

Вих. № 22

від 28 лютого 2020 року

Шановний Ігорю Євгеновичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

20 вересня 2019 року Верховною Радою України було прийнято Закон України № 129-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг», яким, зокрема, внесено зміни до підпункту 8 підпункту 291.5.1 пункту 291.5, виклавши у новій редакції, згідно з якою, не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які здійснюють діяльність

з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності),

діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного),

діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного),

діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку,

діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.

Після цього, Інформаційно-довідковим департаментом Державної податкової служби України (далі – ІДД ДПС) на вебсайті zir.tax.gov.ua у категорії 107.01.01 було розміщено інформацію, за змістом якої «фізична особа-підприємець, що здійснює діяльність з надання провайдерських послуг доступу до мережі, яка належить до класу 61.90 «Інша діяльність у сфері електрозв’язку», не може бути платником єдиного податку першої – третьої групи».

На сьогодні, ДПС України змінила свої роз’яснення. Проте, проблема щодо застосування спрощеної системи оподаткування видів діяльності у сфері телекомунікацій, однозначно, не вирішена.

Національний класифікатор ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» (КВЕД-2010) є статистичним класифікатором, створеним для систематизації, групування (узагальнення) та перетворення економічної та соціальної інформації у стандартний формат, який дає змогу обробляти й аналізувати значні обсяги інформації про масові явища та процеси в суспільстві. Відповідно до розділу 1 «Сфера застосування» Вступної частини ДК 009:2010, основне призначення КВЕД – визначати та кодувати основні та другорядні види економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

Разом з цим, у п.п. 5 п.298.3 ст.298 Податкового кодексу України встановлено, що у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування зазначаються обрані суб’єктом господарювання види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010.

У Секції J «Інформація та телекомунікації», розділ 61 «Телекомунікації (електрозв’язок)» наведено перелік груп 61.1 «Діяльність у сфері проводового електрозв’язку», 61.2 «Діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку», 61.3 «Діяльність у сфері супутникового електрозв’язку», 61.9 «Інша діяльність у сфері електрозв’язку», які включають певні класи.

Проте, на сьогодні, перелік видів діяльності, які вказані у КВЕД ДК 009:2010 та перелік видів телекомунікаційних послуг у Орієнтовному переліку видів телекомунікаційних послуг, затвердженому рішенням НКРЗІ від 17.12.2019 № 610, не співпадають та деякі з них, вважаємо, суб’єкту господарювання складно самостійно і правильно узгодити із видами діяльності у КВЕД ДК 009:2010 при заповненні та поданні до податкового органу заяви про застосування спрощеної системи оподаткування.

Державна податкова служба України у своєму листі від 03.02.2020 № 4256/6/99-00-04-06-03-06 (копія додається) рекомендувала «для встановлення до якого виду відноситься обрана фізичною особою-підприємцем господарська діяльність та чи належить вона до видів діяльності, перелік яких наведено у п. 291.5 ст. 291 ПКУ, фізичній особі-підприємцю необхідно звернутись до Державної служби статистики України».

Враховуючи вищенаведене, звертаємось до Вас з проханням надати інформацію про те, до якого виду діяльності за КВЕД-2010 можна віднести певний вид телекомунікаційних послуг з Орієнтовного переліку видів телекомунікаційних послуг та чи належить така телекомунікаційна послуга до виду діяльності, перелік яких наведено у п. 291.5 ст. 291 Податкового Кодексу України.

Будемо вдячні за надання інформації у вигляді такої таблиці:

Вид телекомунікаційної послуги з Орієнтовного переліку

Вид діяльності за КВЕД-2010

Вид діяльності, перелік яких наведено у п. 291.5 ст. 291 Податкового Кодексу України

Примітка

(за наявності даних)

надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку;

 

 

 

надання послуг фіксованого міжміського телефонного зв’язку;

 

 

 

надання послуг фіксованого міжнародного телефонного зв’язку;

 

 

 

надання глобальних телекомунікаційних послуг (800, 900);

 

 

 

надання голосових послуг у мережі рухомого (мобільного) зв’язку;

 

 

 

надання послуг доступу до Інтернету та передавання даних в мережі рухомого (мобільного) зв’язку;

 

 

 

надання послуг проводового доступу до Інтернету споживачам;

 

 

 

надання послуг безпроводового доступу до Інтернету споживачам;

 

 

 

надання послуг доступу до Інтернету операторам, провайдерам телекомунікацій, в т.ч. ІР-транзит;

 

 

 

надання послуг супутникового зв’язку;

 

 

 

надання послуг рухомого зв’язку: ультракороткохвильового, транкінгового;

 

 

 

надання послуг доступу до інфраструктури телекомунікаційних мереж, у тому числі надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку, ліній зв’язку (в т.ч. волоконно-оптичних), елементів інфраструктури;

 

 

 

надання в користування каналів електрозв’язку (у тому числі каналів передавання даних) іншим операторам, провайдерам телекомунікацій, споживачам;

 

 

 

надання послуг передавання сигналів у телекомунікаційних мережах для потреб телерадіоорганізацій;

 

 

 

надання послуг технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж.

 

 

 

 

Додаток: копія листа від 03.02.2020 № 4256/6/99-00-04-06-03-06.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                       А. Пятніков