Лист № 221 від 28.12.2018 Голові Держспецзв'язку щодо надання пропозицій до проекту наказу «Про затвердження Вимог щодо рівня якості послуг із передачі даних і доступу до Інтернету»

28.12.2018
Вихідні реквізити: 
Вих. № 221 від 28.12.2018
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
ДССЗЗІ, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Голові Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

Євдоченку Л.О.

вул. Солом’янська, 13, м. Київ, 03110

 

Копія: Голові Державної регуляторної служби України

Ляпіній К.М.

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

 

Вих. № 221

від 28 грудня 2018 року

 

Пропозиції до проекту

наказу Адміністрації ДССЗЗІ

 

Шановний Леоніде Олександровичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 200 підприємств сфери ІКТ, серед яких, в переважній більшості, оператори та провайдери телекомунікацій України, засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

13 грудня 2018 року на офіційному веб-сайті Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – Адміністрація ДССЗЗІ) www.dsszzi.gov.ua у підрозділі «Повідомлення про оприлюднення та проекти» розділу «Регуляторна діяльність» оприлюднено проект наказу Адміністрації ДССЗЗІ «Про затвердження Вимог щодо рівня якості послуг із передачі даних і доступу до Інтернету» (далі – проект наказу).

Як зазначено в Аналізі регуляторного впливу до проекту наказу формулювання виноски до Показників якості пропонується узгодити із нормами Закону України «Про телекомунікації» (далі – Закон).

У таблицях чинних Показників якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівні, затверджених наказом Адміністрації ДССЗЗІ від 28.12.2012 № 803 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.01.2013 за № 135/22667, значиться: «рівні показників якості повинні виконуватися в нормальних умовах роботи телекомунікаційної мережі оператора, а також незалежно від технологій, які застосовуються в мережі. Результати випробовування параметрів якості послуг у надзвичайних умовах не враховуються».

У розділах ІІ, ІІІ, IV Вимог щодо рівня якості послуг із передачі даних і доступу до Інтернету (далі – проект Вимог) пункти 2, 3 запропоновано у редакції: «2. Рівні показників якості доступу до МПДЗК повинні забезпечуватися незалежно від технологій, які застосовуються у телекомунікаційній мережі оператора телекомунікацій. 3. Результати вимірювання показників якості доступу до МПДЗК у разі викрадення чи пошкодження лінійних та станційних споруд, що зафіксовано в правоохоронних органах у встановленому законодавством порядку, а також надзвичайних ситуацій, аварій не враховуються.»

Разом з цим, частиною другою статті 40 Закону встановлено, що оператори, провайдери телекомунікацій не несуть майнової відповідальності перед споживачами телекомунікаційних послуг за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань з надання телекомунікаційних послуг унаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо), викрадання чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються оператором телекомунікацій, або з вини споживача у випадках, передбачених цим Законом.

Враховуючи наведене, пропонуємо пункт 3 у розділах ІІ, ІІІ, IV проекту Вимог викласти у редакції:

«3. Результати вимірювання показників якості доступу до МПДЗК у разі викрадення чи пошкодження лінійних та станційних споруд, що зафіксовано в правоохоронних органах у встановленому законодавством порядку, унаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо), а також аварій не враховуються».

Вважаємо, що саме таке формулювання положення у нормативно-правовому акті відповідатиме як частині другій статті 40 Закону, так і статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», в якій наведено перелік форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Крім того, настання факту форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), у разі необхідності, можна підтвердити сертифікатом Торгово-промислової палати України. Проте, за визначенням терміну «надзвичайна ситуація», наданому у статті 1 Кодексу цивільного захисту України, ознакою надзвичайної ситуації є «порушення нормальних умов життєдіяльності населення», а наслідками можуть визнаватись «виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності», що, навряд чи, може визнаватись як наслідок надзвичайної ситуації при наданні послуг доступу до Інтернету.

Отже, пропонуємо врахувати пропозицію ІнАУ в проекті наказу.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                 О.Федієнко