Лист № 229 від 26.09.2019 Голові НКРЗІ щодо пропозицій до проекту змін до Порядку ведення Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

26.09.2019
Вихідні реквізити: 
Вих. № 229 від 26.09.2019
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
НКРЗІ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері зв’язку та інформатизації

Животовському О.М.

вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001

 

 

Вих. № 229

від 26 вересня 2019 року

 

Щодо проекту змін до Порядку ведення

Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

11 вересня 2019 року на офіційному вебсайті НКРЗІ за адресою http://www.nkrzi.gov.ua у рубриці «Регуляторна діяльність НКРЗІ», підрубриці «Регуляторні акти», оприлюднено проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій» (далі – проект рішення).

Термін надання пропозицій та зауважень до проекту рішення визначено до 11.10.2019.

ІнАУ, здійснивши аналіз проекту рішення, надає свої зауваження та пропозиції для врахування.

1. 18 вересня 2019 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню» (далі – Закон), який підписано Президентом України В. Зеленським та опубліковано 25.09.2019 в газеті «Голос України» № 183. Законом, зокрема, внесено зміни до Закону України «Про телекомунікації».

Змінами до статті 42 Закону України «Про телекомунікації визначено вичерпний перелік інформації, яка зазначається суб’єктом господарювання у повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій. А, частиною другою Прикінцевих та перехідних положень Закону передбачено, що оператори, провайдери телекомунікацій, інформація про яких внесена до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, вважаються такими, що подали повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.

За вказаного, вважаємо неправомірними вимоги, запропоновані НКРЗІ у пункті 2 проекту рішення щодо зобов’язання суб’єктів господарювання, які включені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій та дані щодо яких потребують змін, протягом 30 робочих днів з дня набрання чинності цим рішенням подати до НКРЗІ повідомлення суб’єкта господарювання про зміну даних, зазначених у заяві про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

Пропозиція: пункт 2 виключити із тексту проекту рішення.

 

2. За змінами до статті 42 Закону України «Про телекомунікації», прийнятими Законом, суб’єкт господарювання право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій набуває шляхом подання до НКРЗІ саме повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, а не після включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. Форма повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій визначається НКРЗІ.

Відтак, положення пункту 2 розділу 1 проекту Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій не відповідають положенням частини першої-п’ятої статті 42 Закону України «Про телекомунікації» (після набрання чинності змінами).

Пропозиція: пункт 2 розділу 1 проекту Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій привести у відповідність до частини першої-п’ятої статті 42 Закону України «Про телекомунікації» (після набрання чинності змінами).

 

3. Враховуючи, що Законом (після набрання чинності) відмінене ліцензування у сфері телекомунікацій, то, потребують доопрацювання пункти 7, 9, 10 розділу 1 проекту Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

 

4. Розділ 2 проекту Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій та додатки 1, 2, 4 до цього Порядку також потребують приведення у відповідність до статті 42 Закону України «Про телекомунікації» (після набрання чинності змінами).

 

5. У розділі 2 Заяви про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, яка є додатком 1 до проекту Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, зокрема, у п.п. 2.2.3-2.2.17, НКРЗІ вказує перелік телекомунікаційних послуг, яку (чи які) повинен зазначити суб’єкт господарювання.

Проте, за змінами до статті 18 Закону України «Про телекомунікації» (після набрання чинності змінами), саме НКРЗІ затверджує орієнтовний перелік видів телекомунікаційних послуг, форми опису телекомунікаційних послуг, а не суб’єкт господарювання, на власний розсуд, зазначає та здійснює опис телекомунікаційної послуги. Лише, у разі відсутності в орієнтовному переліку видів телекомунікаційних послуг, затвердженому НКРЗІ, послуги, яку планує надавати суб’єкт господарювання, вид та опис такої послуги надається у довільній формі (пункт 8 частини другої статті 42 Закону України «Про телекомунікації»).

Таким чином, пропозиція щодо заповнення суб’єктом господарювання п.п. 2.2.3-2.2.17 розділу 2 Заяви про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій є неправомірною, оскільки, спочатку, саме НКРЗІ має затвердити орієнтовний перелік видів телекомунікаційних послуг, форми опису телекомунікаційних послуг.

Крім цього, впроваджуючи новий перелік телекомунікаційних послуг, наприклад, послуги Інтернету речей, послуги міжмашинного з’єднання, послуги доступу до інфраструктури точки обміну трафіком, інші послуги, саме НКРЗІ повинна у формі опису телекомунікаційних послуг зазначити критерії, які, на її думку, визначають ці послуги.

Аналогічне зауваження і до п.п. 2.2.3-2.2.17 розділу 2 Повідомлення суб’єкта господарювання про зміну даних, зазначених у заяві про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, яке є додатком 2 до проекту Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

Отже, додатки 1 та 2 до проекту Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій потребують доопрацювання, а, відповідно, додаток 4 необхідно виключити.

 

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону встановлено, що НКРЗІ протягом трьох місяців з дня опублікування Закону повинна розробити та затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Враховуючи наведене, просимо доопрацювати проект рішення із наданими зауваженнями та пропозиціями, а також врахувати зміни до статей 18 та 42 Закону України «Про телекомунікації» (після набрання чинності змінами).

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                                    А. Пятніков