Лист № 23/1-2 від 01.03.2021 ВРУ щодо пропозицій до проекту Закону про платіжні послуги (№ 4364 від 12.11.2020)

01.03.2021
Вихідні реквізити: 
Вих. № 23/1-2 від 01.03.2021
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
ВРУ, Верховна Рада України

Голові Комітету Верховної Ради

України з питань фінансів, податкової та митної політики

ГЕТМАНЦЕВУ Д.О.

 

Голові Комітету Верховної Ради

України з питань цифрової трансформації

КРЯЧКУ М.В.

 

Копія:

Народному депутату України, заступнику Голови Комітету

Верховної Ради України з питань цифрової трансформації 

ФЕДІЄНКУ О.П.

Вих. № 23/1-2

від 01.03.2021

 

Щодо зауважень та пропозицій

до проекту Закону

(№ 4364 від 12.11.2020)

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 220 підприємств галузі інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

12 листопада 2020 року у Верховній Раді України за № 4364 зареєстровано проект Закону про платіжні послуги (далі – проект Закону), ініціаторами якого є народні депутати України Василевська-Смаглюк О.М., Кінзбурська В.О. та інші.

19 лютого 2021 року Верховною Радою України проект Закону прийнято у першому читанні.

У Пояснювальній записці зазначено, що прийняття проекту Закону надасть змогу урегулювати порядок надання платіжних послуг в Україні, в т.ч. шляхом вирішення питання надання платіжних послуг окремими суб’єктами господарювання, як-от оператори поштового зв’язку, оператори телекомунікаційного зв’язку, малі платіжні установи, надання обмежених платіжних послуг юридичними особами.

Так, відповідно до частини першої статті 8 проекту Закону, обмеженими платіжними послугами пропонується визнати послуги з виконання платіжних операцій, що надаються оператором телекомунікацій своєму абоненту-отримувачу послуг: цифрового контенту; оплати електронних квитків; сплати благодійних внесків та пожертвувань; переказу коштів між ідентифікованими абонентами; переказу залишку на абонентському рахунку на абонентський рахунок до іншого оператора телекомунікацій у разі зміни обслуговуючого оператора.

Частиною другої цієї статті проекту Закону пропонується також встановити, що юридичні особи мають право надавати обмежені платіжні послуги відповідно до вимог і обмежень, передбачених цією статтею та нормативно-правовими актами Національного банку України, лише за умови їх включення до Реєстру як надавачів обмежених платіжних послуг.

Частиною другою статті 62 проекту Закону пропонується також встановити, що комерційним агентом може бути лише надавач платіжних послуг або оператор телекомунікацій, який здійснює операції з електронними грошима (у межах повернення невикористаної передоплати за телекомунікаційні послуги), який має право надавати фінансові платіжні послуги відповідно до цього Закону. Вимоги до діяльності комерційних агентів, перелік їх функцій, а також обмеження щодо їх залучення емітентами електронних грошей визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України.

У зв’язку з такими нововведеннями, пунктом 2 частини першої статті 79 проекту Закону пропонується встановити державне регулювання платіжного ринку, зокрема, у формі ліцензування та реєстрації діяльності з надання платіжних послуг (обмежених платіжних послуг). А, відповідно до статей 82 та 84 проекту Закону, Національний банк України матиме право здійснення нагляду за діяльністю надавачів обмежених платіжних послуг (тобто, операторів телекомунікацій) та право проведення інспекційних перевірок.

З огляду на наведене, надаємо зауваження та пропозиції, які просимо врахувати в тексті проекту Закону до другого читання.

 

1. У статті 1 перший абзац після пункту 90 викласти у такій редакції:

«Терміни «оператор телекомунікацій», «провайдер телекомунікацій» та «абонент» вживаються в цьому Законі в значенні, наведеному в Законі України «Про телекомунікації».

Відповідно до визначень, наданих у статті 1 Закону України «Про телекомунікації»:

оператор телекомунікацій – суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж, телекомунікаційна послуга (послуга) – продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій;

провайдер телекомунікацій – суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку.

Тобто, у проекті Закону не враховано, що провайдер телекомунікацій також може надавати обмежені платіжні послуги.

 

2. У статті 8 проекту Закону:

2.1. Пункт 2 частини першої викласти у редакції:

«2) послуги з виконання платіжних операцій, що надаються оператором, провайдером телекомунікацій своєму абоненту-отримувачу послуг:»

Тобто, пропонується пункт 2 частини першої статті 8 доповнити словом «провайдер», що, відповідно, надасть право провайдерам телекомунікацій також надавати обмежені платіжні послуги.

2.2. Пункт 2 частини першої статті 8 проекту Закону доповнити пунктом «д» такого змісту:

«д) оплати телекомунікаційних послуг, програмних послуг, послуги відео на замовлення, а також оплати пов’язаних з ними сервісних послуг та обладнання, комунальних послуг, податків та зборів, митних платежів, штрафів, послуг, які надаються державними органами та установами, ліків, продуктів харчування, поїздок у таксі, послуг паркування, страхових послуг, освітніх та медичних послуг, а також будь-яких послуг, які притаманні звичайній діяльності підприємців або населення;».

Розробниками проекту Закону не враховано можливість віднесення до обмежених платіжних послуг значної частини послуг, в т.ч. телекомунікаційних послуг, програмних послуг та інших, які надаються операторами, провайдерами телекомунікацій, провайдерами програмної послуги, та ряду інших послуг, які можна отримати з використанням Інтернету.

Тим більше, встановлення можливості оплати вказаних послуг та віднесення їх до категорії обмежених платіжних послуг, відповідно до вимог, які будуть встановлені у Законі про платіжні системи, є актуальним у існуючий період обмежених та карантинних заходів.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                            А. Пятніков