Лист № 232 від 01.10.2019 Держспецзв'язку щодо пропозицій до проєкту наказу «Про затвердження Основних вимог до форм і строків подання інформації до Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій»

01.10.2019
Вихідні реквізити: 
Вих. № 232 від 01.10.2019
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
ДССЗЗІ, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Голові Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

Євдоченку Л.О.

вул. Солом’янська, 13, м. Київ, 03110

 

Копія: Голові Державної регуляторної служби України

Ляпіній К.М.

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

 

Вих. № 232

від 01 жовтня 2019 року

 

Щодо проєкту наказу Адміністрації ДССЗЗІ

 

Шановний Леоніде Олександровичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

30 серпня 2019 року на вебсайті Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – ДССЗЗІ) http://www.dsszzi.gov.ua у розділі «Регуляторна діяльність» підрозділ «Оприлюднення проектів регуляторних актів» оприлюднений проєкт наказу Адміністрації ДССЗЗІ «Про затвердження Основних вимог до форм і строків подання інформації до Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій» (далі – проєкт наказу), який, як зазначено, розроблено відповідно до частини шостої статті 29 Закону України «Про телекомунікації», якою встановлено, що оператори телекомунікацій зобов’язані надавати інформацію про власну мережу телекомунікацій, її стан в обсязі та порядку, які встановлює Кабінет Міністрів України.

ІнАУ, здійснивши аналіз положень проєкту наказу, надає зауваження та пропозиції для їх врахування.

Крім цього, пропонуємо провести консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення проєкту наказу.

Державній регуляторній службі України пропонуємо не погоджувати проєкт наказу у запропонованій розробником редакції, як такий, що не у повній мірі відповідає законодавству.

 

Додаток: Зауваження та пропозиції до проєкту наказу, на 8 арк., у 1 прим.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                     А. Пятніков