Лист № 24/1-3 від 13.02.2018 щодо надання пропозицій до проекту постанови КМУ «Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту»

13.02.2018
Вихідні реквізити: 
Вих. № 24/1-3 від 13.02.2018
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Міністру інфраструктури України

ОМЕЛЯНУ В.В.

 

Голові Державної регуляторної служби України

Ляпіній К.М.

 

Голові Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Животовському О.М.

 

 

 

Вих. № 24/1-3

від 13 лютого 2018 р.

 

Щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Правил надання доступу

до інфраструктури об’єкта транспорту»

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 190 підприємств сфери ІКТ, серед яких, в переважній більшості, оператори та провайдери телекомунікацій України, засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

31 січня 2018 року на офіційній веб-сторінці Міністерства інфраструктури України (далі – Мінінфраструктури) https://mtu.gov.ua/timeline/Proekti-normativnopravovih-aktiv.html у рубриці «Діяльність», підрубриці «Регуляторна діяльність», оприлюднений проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту» (далі – проект постанови).

Термін подання пропозицій та зауважень до проекту постанови визначено до 02.03.2018.

Представники ІнАУ брали участь у засіданнях узгоджувальних нарад з розробки Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту, ініційованих Мінінфраструктури. Проте, по окремим питанням, між учасниками не було досягнуто однозначної згоди. У зв’язку з цим, та додатково опрацювавши проект постанови в межах встановленого строку для громадського обговорення, надаємо окремі пропозиції для їх врахування в остаточній редакції проекту нормативно-правового акту, як таких, що мають суттєве значення для здійснення господарської діяльності операторами, провайдерами телекомунікацій.

1. У пункті 5 Розділу VIII проекту Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту розробником пропонується закріпити процедури призупинення надання послуг з доступу до елементів інфраструктури об’єкта транспорту без згоди замовника в особливий період, на період проведення на об’єктах транспорту антитерористичної операції, а також на період введення рівнів охорони, якщо режим, який встановлюється на цих об’єктах, унеможливлюватиме доступ замовника до інфраструктури об’єкта транспорту.

ІнАУ не підтримує дане положення проекту нормативно-правового акту, оскільки, по-перше: відносини при настанні зазначених подій регулюються спеціальними законодавчими актами та, як правило, зарані сторонам не відомі.

Так, відповідно до Указів в.о. Президента України від 17.03.2014 № 303/2014, від 06.05.2014 № 454/2014, Указів Президента України від 21.07.2014 № 607/2014, від 14.01.2015 № 15/2015 особливий період розпочався з 17.03.2014 року. А з визначення терміну «особливий період», даного у Законі України «Про оборону України» та положень інших нормативно-правових актів, не передбачається, що, у зв’язку з цим, припиняється чи-то призупиняється здійснення будь-якої господарської діяльності на будь-якій території держави.

Тимчасові заходи для забезпечення підтримки суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції та осіб, які проживають у зоні проведення АТО, період введення АТО, територія проведення АТО, інші заходи з цього питання регулюються Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції». Крім того, з положень Закону України «Про боротьбу з тероризмом», рішення щодо проведення антитерористичної операції зазвичай взагалі не оприлюднюється перед початком проведення АТО. Зазначене унеможливить виконання оператором, провайдером телекомунікацій обов’язків щодо попередження абонентів про можливе скорочення переліку телекомунікаційних послуг чи припинення надання послуг у випадках і порядку, передбачених Правилами надання і отримання телекомунікаційних послуг. Натомість, статтею 40 Закону України «Про телекомунікації» встановлено відповідальність оператора, провайдера телекомунікацій перед споживачами за ненадання або неналежне надання телекомунікаційних послуг.

По-друге, в окремих адміністративно-територіальних одиницях, пропоновані в пункті 5 Розділу VIII проекту Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту обмежувальні умови можуть сторонами встановлюватись у договорі з доступу до інфраструктури об’єкта транспорту, як обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) відповідно до статті 218 ГК України та статті 617 ЦК України.

Крім того, предметом Закону про доступ є регулювання відносин, пов’язаних з забезпеченням доступу до об’єктів доступу для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в державі. Відповідно до частини першої статті 11 Закону про доступ Правила надання доступу встановлюють загальний порядок здійснення доступу до інфраструктури відповідного об’єкта доступу. А, відповідно до статті 92 Конституції України, виключно законами України визначаються засади використання зв’язку, правові засади і гарантії підприємництва, основи національної безпеки, тощо.

Таким чином, вважаємо, що, у разі затвердження, положення пункту 5 Розділу VIII Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту, які регулюватимуть порядок доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до об’єктів доступу для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в державі в особливий період, на період проведення на об’єктах транспорту антитерористичної операції, а також на період введення рівнів охорони, якщо режим, який встановлюється на цих об’єктах, унеможливлюватиме доступ замовника до інфраструктури об’єкта транспорту, суперечитимуть вимогам Конституції України, порушуватимуть права та законні інтереси операторів, провайдерів телекомунікацій та абонентів.

На нашу думку, у разі залишення положень, зазначених у пункті 5 Розділу VIII Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту, за відсутності чітких та прозорих механізмів їх виконання, не виключено, що, в окремих випадках, внаслідок дій власника інфраструктури об’єкта транспорту, абоненти можуть залишитись без надання телекомунікаційних послуг, а, відтак, без доступу до інформації.

Отже, пропонуємо пункт 5 Розділу VIII виключити із тексту проекту Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту, як такий, що врегульовується спеціальним законодавством та може встановлюватись сторонами у договорі з доступу.

2. У пункті 5 Розділу ХІІ проекту Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту пропонується встановити, що всі роботи на елементах інфраструктури об’єкта транспорту здійснюються із залученням персоналу власника для технічного нагляду і контролю за проведенням робіт зі стягненням плати за такий технічний нагляд відповідно до умов договору з доступу.

Проте, вважаємо, що такі положення проекту Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту суперечать вимогам Закону про доступ. Так, частиною першою статті 16 Закону про доступ визначено, що доступ до інфраструктури об’єкта доступу здійснюється на підставі договору з доступу між власником інфраструктури об’єкта доступу та замовником, що укладається відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановленим цим Законом. Відповідно до частини першої та дев’ятої статті 17 Закону про доступ, плата за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу може складатися з одноразової та/або періодичної плати. Забороняється встановлення додаткової плати за доступ, крім визначеної цим Законом, після укладення договору з доступу. Таким чином, Законом про доступ не встановлено право вимоги власником інфраструктури об’єкта доступу та обов’язок оператора, провайдера телекомунікацій сплачувати інші витрати, окрім як одноразова плата та періодична плата за доступ, яка, відповідно до цього закону, може встановлюватись виключно за наявності додаткових витрат власника інфраструктури об’єкта доступу, пов’язаних з наданим доступом.  

Враховуючи наведене, пропонуємо у пункті 5 Розділу ХII проекту Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту виключити вираз: «зі стягненням плати за такий технічний нагляд відповідно до умов договору з доступу», як такий, що не відповідає вимогам Закону про доступ.

 

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                                О. Федієнко