Лист № 38 від 21.02.2019 Голові НКРЗІ щодо дотримання вимог Закону про доступ в умовах договору КП «Київавтошляхміст»

21.02.2019
Вихідні реквізити: 
Вих. № 38 від 21.02.2019
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
НКРЗІ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері зв’язку та інформатизації

Животовському О.М.

вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001

Вих. № 38

від 21 лютого 2019 року

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 200 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

22 грудня 2018 року ІнАУ вже зверталась до Голови Київської міської державної адміністрації В. Кличка (в копії лист за №219 до НКРЗІ) та повідомляла про невиконання КП «Київавтошляхміст» вимог Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ) та, наслідком чого, може бути порушення законних інтересів та прав операторів, провайдерів телекомунікацій, а також споживачів телекомунікаційних послуг.

Проте, не дивлячись на наші звернення, КП «Київавтошляхміст» ухиляється від виконання вимог Закону про доступ та укладення з операторами, провайдерами телекомунікацій договорів про доступ. 

У абз. 10 статті 1 Закону про доступ надано визначення терміну «інфраструктура кабельної каналізації електрозв’язку» як «обладнання та споруди, призначені для прокладання, монтажу та експлуатаційного обслуговування кабелів телекомунікацій, що включають трубопроводи (канали кабельної каналізації), закладні та оглядові пристрої в колодязях, кабельних шафах, шахтах, колекторах, мостах, естакадах, тунелях, будівлях, а також приміщення для введення кабелів і розміщення лінійного обладнання, що надаються або можуть надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах».

Наразі, посилаючись на визначення цього терміну, ми вважаємо, що КП «Київавтошляхміст» є володільцем інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку, що обґрунтовуємо наступним.

За предметом договорів, які були діючими у 2018 році, КП «Київавтошляхміст» надавало операторам, провайдерам телекомунікацій «право на тимчасове використання каналу у телефонній каналізації для волоконно-оптичного кабелю у телефонній каналізації по Південному мосту через р. Дніпро». Зокрема, за умовами таких договорів КП «Київавтошляхміст» передавало оператору/провайдеру телекомунікацій в користування місце у каналі у телефонній каналізації та забезпечувало доступ працівників користувача до цього каналу при експлуатації волоконно-оптичного кабелю.

Проте, в кінці 2018 року, КП «Київавтошляхміст» вирішило змінити на 2019 рік назву та предмет договору та визначило як «послуги з технічного обслуговування мережевих (кабельних) каналів балансових штучних споруд та місць розміщення кабелів».

НКРЗІ, відповідно до статті 10 Закону про доступ, з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу, розробляє, зокрема, Правила надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації, погоджує інші правила надання доступу до інфраструктури об’єктів доступу, розроблені ЦОВВ відповідно до вимог Закону про доступ.

Враховуючи наведене, просимо виразити думку НКРЗІ відносно того, чи можна об’єкти комунальної власності, які знаходяться у володінні (перебувають на балансі) КП «Київавтошляхміст», а саме, канал(и) у телефонній каналізації для телекомунікаційних мереж, які розміщені по Південному мосту через р. Дніпро, віднести до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку у розумінні визначення цього терміну, даного у абз. 10 статті 1 Закону про доступ?

Відповідь на це звернення просимо надати у письмовій формі.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                                   О. Федієнко