Лист № 45 від 07.04.2020 Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації щодо надання пропозицій до законопроекту (№ 2655 від 20.12.2019)

07.04.2020
Вихідні реквізити: 
Вих. № 45 від 07.04.2020
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
Комітет ВРУ з питань цифрової трансформації

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань цифрової трансформації

КРЯЧКУ М.В.

Вих. № 45

від 07.04.2020

 

Щодо зауважень та пропозицій

до законопроекту (№ 2655 від 20.12.2019)

 

Шановний Михайле Валерійовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 220 підприємств галузі інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

20 грудня 2019 року у Верховній Раді України за № 2655 зареєстровано проект Закону про хмарні послуги (далі – проект Закону).

ІнАУ, здійснивши аналіз положень проекту Закону, надає наступні зауваження та пропозиції, які просимо врахувати при розгляді вашим комітетом проекту Закону та ухваленні висновку.

 

1. В першу чергу, звертаємо увагу, що у Пояснювальній записці до проекту Закону не розкрито обґрунтування доцільності введення регулювання у сфері використання хмарних послуг.

Якщо таке регулювання, відповідно до Пояснювальної записки та преамбули проекту Закону, направлене на створення умов для обробки та захисту даних при використанні технології хмарних обчислень, наданні хмарних послуг та визначенні особливостей використання хмарних послуг саме органами державної влади, а також більш ефективного використання державних ресурсів шляхом впровадження новітніх технологій, то, на наш погляд, в такому випадку, було б доречно обмежитись прийняттям підзаконного нормативно-правового акту.

Разом з цим, у тексті проекту Закону допускається, що його положення не будуть обмежені виключно правовідносинами, які виникають при наданні хмарних послуг та використання цих послуг органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, державними підприємствами, установами та організаціями, суб’єктами владних повноважень та іншими суб’єктами, яким делеговані такі повноваження.

Таким чином, вважаємо, що ініціаторами проекту Закону не обґрунтовано наміри впровадження державного регулювання відносно українських суб’єктів господарювання, які надають хмарні послуги, а також доцільності регулювання хмарних послуг на рівні держави.

Положеннями проекту Закону не встановлено і достатніх механізмів забезпечення зберігання інформації, в т.ч. конфіденційної, персональних даних, при користуванні хмарними послугами.

Таким чином, вважаємо не доцільним на рівні окремого закону впроваджувати державне регулювання хмарних послуг та суб’єктів господарювання, які ці послуги надають.

 

2. У статті 2 проекту Закону запропоноване визначення терміну «уповноважений орган» як «орган державного регулювання у сфері використання технології хмарних обчислень Публічними користувачами та надання їм хмарних послуг».

Статтею 5 цей орган визначений як учасник відносин сфери хмарних послуг, а статтями 6 та 7 визначено організаційну систему державного регулювання та його повноваження.

Вважаємо, що така пропозиція не відповідає статті 6 Конституції України, якою гарантовано, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Крім того, хмарні послуги надаються з використанням телекомунікаційних мереж.

Відповідно до частини першої статті 17 Закону України «Про телекомунікації», органом державного регулювання у сфері телекомунікацій є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Отже, створення ще одного додаткового органу, діяльність якого межуватиме з діяльністю НКРЗІ, вважаємо недоречним та невиправданим, а також таким, що спричинить додаткові фінансові витрати з державного бюджету.

 

В цілому, з огляду на положення проекту Закону у запропонованій редакції, врегулювання відносин, запропонованих у проекті Закону, можливе шляхом внесення змін до чинних законодавчих актів, які регулюють відносини в сфері телекомунікацій, зокрема, законів України «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», а не шляхом прийняття окремого закону.

 

Враховуючи наведене, за результатом розгляду проекту Закону вашим комітетом, просимо ухвалити висновок щодо недоцільності його включення до порядку денного та повернення суб’єктам законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

З повагою

Голова Правління ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ                                                                                     А. Пятніков