Лист № 49 від 03.03.2021 Мінцифрі щодо проекту постанови КМУ «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості»

03.03.2021
Вихідні реквізити: 
Вих. № 49 від 03.03.2021
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
Міністерство цифрової трансформації України

 

Заступнику Міністра цифрової трансформації України

ШЕЛЕСТУ О.В.

Вих. № 49

від 03.03.2021

 

Зауваження та пропозиції до

проекту постанови КМУ

 

Шановний Олександре Володимировичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) висловлює Вам свою повагу та, у відповідь на Ваш лист від 23.02.2021 № 1/06-4-1958, надаємо зауваження та пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості», а саме, до проекту форми Типового договору про закупівлю послуг з підключення до Інтернету, закупівля яких здійснюється за кошти субвенції (далі – проект Типового договору).

1. Оскільки у пункті 5 (права Замовника) проекту Типового договору передбачається право Замовника зменшувати суму договору залежно від реального фінансування, про що Сторони матимуть право вносити зміни у Договір, то Виконавець для своєчасності планування своєї господарської діяльності повинен зарані володіти інформацією про майбутні зміни у фінансуванні послуг, які ним виконуються за договором.

Тому абзац 2 пункту 4 проекту Типового договору пропонуємо доповнити реченням:

«Повідомляти Виконавцю про зменшення обсягів фінансування видатків та зменшення суми договору у строк не пізніше як за 10 (десять) робочих днів до дати ініціювання змін до цього Договору про зменшення суми, визначеної цим Договором».

2. У абзаці 2 пункту 5 проекту Типового договору після слів «зобов’язань Виконавцем» доповнити словом «письмово» та в кінці речення доповнити словами «із зазначенням обґрунтування причини розірвання Договору». Тобто, вважаємо недостатнім лише самого формального повідомлення Замовником про розірвання договору.

Таке повідомлення повинно бути у письмовому вигляді та із обґрунтуванням причини розірвання договору. У разі неправомірності дій Замовника, Виконавець зможе оскаржити такі дії Замовника у суді, інакше причина розірвання договору може бути йому невідома, а дії Замовника будуть зловживанням своїми правами.

3. Пункт 13 проекту Типового договору доповнити реченням:

«Про затримку бюджетного фінансування та розрахунки за надані послуги Замовник повідомляє Виконавцю».

4. Пунктом 17 проекту Типового договору пропонується встановити, що за порушення Виконавцем господарських зобов’язань за Договором, Замовником можуть бути застосовані оперативно-господарські санкції відповідно до статей 235-237 Господарського Кодексу України, зокрема, відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин з Виконавцем, про що Замовник зазначатиме в тендерній документації. Проте, вважаємо, що таке положення у договорі не ґрунтується на нормах законодавства та є обмежувальним, в т.ч. таким, що не відповідає нормам економічної конкуренції.

По-перше, у пункті 4 статті 236 Господарського кодексу України є схожий вид оперативно-господарської санкції - відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання. Проте, суть цієї санкції зводиться виключно до волевиявлення сторони по договору відмовитись на майбутнє від договірних відносин з певною стороною, а не в повідомленні такої інформації широкому та невизначеному колу осіб у тендерній документації, як це запропоновано у пункті 17 проекту Типового договору. Звертаємо увагу, що положення пункту 17 проекту Типового договору сформульовано ще й таким чином, яке можна сприйняти так, що замовник буде постійно зазначати таку інформацію у всій своїй тендерній документації. Тому, прийняття такого положення у договорі та його виконання створить підґрунтя для дискредитації в майбутньому суб’єкта господарювання. І такі дії ґрунтуватимуться виключно на суб’єктивній оцінці Замовника, без встановлення факту та рішення суду.

По-друге. Законом України «Про публічні закупівлі» не передбачено такої підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі як це запропоновано у пункті 17 проекту Типового договору. Тому, така пропозиція формулювання пункту 17 проекту Типового договору не відповідає статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» та  несправедливо створюватиме негативну репутацію для оператора, провайдера телекомунікацій.

Враховуючи наведене, пункт 17 проекту Типового договору пропонуємо привести у відповідність до статті 236 Господарського кодексу України.

5. У пункті 18 проекту Типового договору пропонується встановити відповідальність сторін за розголошення конфіденційної інформації, що стане їм відомою під час виконання умов Договору. Проте, у цьому пункті не вказано, чи уся інформація у цьому договорі є конфіденційною, чи окремі його умови. Також не вказано випадки, коли така інформація може бути поширеною, наприклад, у разі її запитування правоохоронними органами, органами Антимонопольного комітету України, за згодою іншої сторони тощо.

Зазначене положення потребує доопрацювання.

6. У абзаці 3 пункту 31 проекту Типового договору запропоновано Виконавцем декларування підтверджуючої обставини, яку викладено у редакції «не має невиконаних приписів про усунення виявлених порушень, термін виконання яких закінчився».

Для однозначності розуміння цього положення пропонуємо уточнити, що йдеться у цьому положенні саме про приписи НКРЗІ.               

Таке ж зауваження стосується і підпункту 2 пункту 8 проекту Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості.

 

Окремо хочемо звернути Вашу увагу на наступне. На наше переконання, у разі проведення процедур закупівлі послуг широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості одночасно, тобто, в один і той же період, не всі оператори, провайдери телекомунікацій зможуть забезпечити свою участь у таких закупівлях. Тому, на нашу думку, для забезпечення конкуренції, а відтак, ефективного використання бюджетних коштів за рахунок забезпечення конкуренції та можливості максимальної участі у закупівлях малих та середніх підприємців, вважали б за доцільне розвести у часі проведення ОТГ закупівель послуг широкосмугового доступу до Інтернету, тобто, здійснювати такі закупівлі не одномоментно.

           

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                   А. Пятніков