Лист № 49/1-2 від 26.03.2018 щодо утримання від неправомірних дій, які можуть призвести до порушення прав ТОВ «БРАВОПОРТ»

26.03.2018
Вхідні реквізити: 
Вих. № 49/1-2 від 26.03.2018
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Директору КП «Бровари-Благоустрій»

Василенку А.А.

вул. Онікієнка Олега, 2, м. Бровари, 07400

 

Голові Броварської міської ради

Сапожку І.В.

вул. Гагаріна, 15, м. Бровари, 07400

 

Вих. № 49/1-2

від 26 березня 2018 р.

 

Щодо утримання від неправомірних дій,

які можуть призвести до порушення прав

ТОВ «БРАВОПОРТ»

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 190 підприємств сфери ІКТ, серед яких, в переважній більшості, оператори та провайдери телекомунікацій України, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Відповідно до статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах та організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

До ІнАУ звернулось ТОВ «БРАВОПОРТ» (код ЄДРПОУ 33847155), яке є учасником, з проханням, в межах статутних повноважень, сприяти врегулюванню ситуації, яка виникла з КП «Бровари-Благоустрій» щодо використання об’єктів комунальної власності, а саме електричних опор зовнішнього освітлення, для розміщення телекомунікаційних мереж з метою надання телекомунікаційних послуг жителям м. Бровари, які є його абонентами. За калькуляцією, затвердженою директором КП «Бровари-Благоустрій» та введеною в дію з 01.02.2018, вартість спільного використання опор зовнішнього освітлення міста становить 54,48 грн. з ПДВ за 1 опору. Зокрема, з інформації, наданої ТОВ «БРАВОПОРТ», вартість використання за один місяць однієї опори, за умовами договору від 02.01.2014, зросла з 22,43 грн. з ПДВ до 54,48 грн. з ПДВ, тобто, майже в 2,5 рази.

Здійснивши аналіз калькуляцій, затверджених директором КП «Бровари-Благоустрій», введених в дію в період 2015-2018 р.р. та наданих ТОВ «БРАВОПОРТ», можна зробити висновок, що збільшення вартості спільного використання опор зовнішнього освітлення міста відбулось за рахунок значного зростання накладних витрат, при чому, детальна розшифровка даних цього елементу, як і інших, в калькуляції відсутня. Також, до складу калькуляції, як складову, включено рентабельність у розмірі 30%, що становить 10, 48 грн. в одиниці виміру на 1 опору (у калькуляції, введеній в дію з 01.02.2018).

Разом з цим, ІнАУ звертає Вашу увагу на наступне.

Верховною Радою України 07.02.2017 було прийнято, а з  04.06.2017 набув чинності Закон України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ), який визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення доступу для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні, встановлює повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, визначає права та обов’язки осіб, які беруть участь у таких господарських відносинах.

Відповідно до змін до частини третьої статті 31 Закону України «Про телекомунікації» доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі здійснюється оператором або провайдером телекомунікацій відповідно до Закону про доступ.

А частиною першою статті 16 Закону про доступ визначено, що доступ до інфраструктури об’єкта доступу здійснюється на підставі договору з доступу між власником інфраструктури об’єкта доступу та замовником, що укладається відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановленим цим Законом.

Відповідно до частини другої Прикінцевих та перехідних положень Закону про доступ, чинні на день набрання чинності цим Законом договори, предметом яких є доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, діють до завершення строку їх дії на умовах, визначених такими договорами. На вимогу замовника або власника інфраструктури об’єкта доступу такі договори мають бути приведені у відповідність із частиною шостою статті 16 цього Закону у місячний строк з дня виставлення вимоги.

Тобто, частиною шостою статті 16 Закону про доступ, у разі приведення чинних договорів, предметом яких є доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, та укладення договору з доступу, не передбачено отримання технічних умов та виготовлення проектної документації оператором, провайдером телекомунікацій.

Відповідно до статей 5 та 7 Закону про доступ центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування (Мінрегіонбуд), зокрема, розробляє, а Кабінет Міністрів України затверджує Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва.

Частиною сьомою Розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону про доступ рекомендовано, в т.ч. органам місцевого самоврядування, у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої рішення у відповідність із Законом про доступ.

Відповідно до доповнень до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів міських рад у галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку належить організація недискримінаційного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності на договірній основі з підприємствами, на балансі яких перебуває ця інфраструктура.

Відповідно до п.п.2 частини сьомої статті 17 Закону про доступ визначено, що розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу визначається власником інфраструктури цього об’єкта доступу згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, затвердженою відповідним державним органом влади згідно з цим Законом, і не може перевищувати за доступ до інфраструктури об’єктів електроенергетики – 0,3 відсотка мінімальної заробітної плати за одну опору – елемент будь-якої інфраструктури об’єкта доступу, у тому числі опору лінії електропередачі, на місяць.

Доповненням пунктом 57 частини першої статті 26 до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що виключно на пленарних засіданнях міських рад вирішуються питання встановлення плати за доступ до об’єкта будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».

Отже, з 04.06.2017 плата за доступ до об’єкта доступу комунальної власності може бути встановлена виключно рішенням пленарного засідання сесії Броварської міської ради.

Одночасно звертаємо Вашу увагу й на те, що, оскільки ТОВ «БРАВОПОРТ», на сьогодні, не має альтернативи надавати телекомунікаційні послуги в межах розташування телекомунікаційних мереж у м. Бровари інакше, як з використанням інфраструктури електричних опор зовнішнього освітлення КП «Бровари-Благоустрій», то, на наш погляд, в діях КП «Бровари-Благоустрій» щодо встановлення вартості спільного використання опор зовнішнього освітлення міста за 1 опору у розмірах, які значно перевищують граничні величини плати за доступ, встановлені Законом про доступ та за відсутності належного економічного розрахунку, вбачаються ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 2 статті 50 та пунктом 1 частини другої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» - зловживання монопольним (домінуючим) становищем у вигляді встановлення таких цін реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

Відповідно до статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Статтею 19 Конституції України визначено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Враховуючи наведене, ІнАУ звертається до Вас з вимогою діяти виключно в межах повноважень та у спосіб, визначений законами України при встановленні плати за доступ до об’єктів комунальної власності та закликає утриматись від дій, які можуть нанести збитки та матимуть негативні наслідки у здійсненні господарської діяльності ТОВ «БРАВОПОРТ» шляхом обмеження доступу до телекомунікаційних мереж, а відтак, залишення частини жителів м. Бровари Київської області без доступу до інформації.

 

Вдячні за співпрацю та врахування вимог даного листа.

 

З повагою

Виконавчий директор Інтернет Асоціації України                                                                                     В. Куковський