Лист № 52 від 23.04.2020 Голові КМДА щодо виконання балансоутримувачами рішення Київської міської ради про встановлення плати за доступ

23.04.2020
Вихідні реквізити: 
Вих. № 52 від 23.04.2020
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
КМДА, Київська міська державна адміністрація

Голові Київської міської державної адміністрації

КЛИЧКУ В.В.

Вих. № 52

від 23.04.2020

 

Щодо виконання балансоутримувачами

рішення Київської міської ради

 

Шановний Віталію Володимировичу!

Від імені Інтернет Асоціації України (далі – ІнАУ) засвідчуємо Вам свою повагу та звертаємось з наступним.

19 березня 2020 року було оприлюднено рішення Київської міської ради від 12 березня 2020 року № 236/8406 «Про встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності територіальної громади міста Києва» (далі – рішення).

Таке рішення Київською міською радою прийнято на виконання пункту 57 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ).

Пунктом 1 рішення встановлено, що плата за доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності територіальної громади міста Києва визначається підприємствами, установами, організаціями територіальної громади міста Києва, за якими закріплені такі об’єкти на праві господарського відання чи оперативного управління, у тому числі, перебувають на балансі (далі – балансоутримувачі), у розмірі, що не перевищує граничний розмір, встановлений статтею 17 Закону про доступ.

Підпунктами 2.1 та 2.2 пункту 2 цього рішення Київська міська рада зобов’язала балансоутримувачів забезпечувати на договірній основі безперешкодний та недискримінаційний доступ операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб, до об’єктів, які закріплені на праві господарського відання або оперативного управління, в тому числі перебувають на балансі та визначати у договорах з доступу розмір плати за доступ до об’єктів згідно з відповідною методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, затвердженою відповідним державним органом влади.

Наразі, до ІнАУ надходять звернення від учасників з проханням надати інформацію щодо практичного застосування рішення.

Крім цього, окремі учасники повідомили про отримання повідомлень про розірвання діючих договорів, на підставі яких розміщуються телекомунікаційні мережі для надання телекомунікаційних послуг, з мотивів винесення рішення.  

А також, у листі від 13.04.2020 № 062/02/07-2680, наданому на звернення ІнАУ від 30.03.2020 № 43, Ви повідомили, що «розмір плати за встановлення сервітуту для провайдерів, які розміщують телекомунікаційне обладнання в житлових будинках за договорами сервітуту з комунальним підприємством «Київжитлоспецексплуатація» не змінювався з 2011 року.»

 

У зв’язку з цим, просимо Вас надати наступну інформацію:

1. Перелік балансоутримувачів (повна назва, код ЄДРПОУ) у м. Київ, які уповноважені укладати з операторами, провайдерами телекомунікацій договори з доступу до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності територіальної громади міста Києва відповідно до Закону про доступ та нормативно-правових актів, прийнятих на виконання цього Закону.

Будемо вдячні за надання інформації щодо кожного елементу інфраструктури об’єктів доступу окремо.

2. Чи планується найближчим часом ініціатива з боку балансоутримувачів у відповідності до абзацу 2 частини другої Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про доступ привести чинні договори з операторами, провайдерами телекомунікацій у відповідність із частиною шостою статті 16 Закону про доступ? Якщо так, просимо вказати орієнтовну дату.

3. Чи є КП «Київжитлоспецексплуатація» балансоутримувачем житлових будинків комунальної власності територіальної громади міста Києва, уповноваженим укладати з операторами, провайдерами телекомунікацій договори з доступу до інфраструктури об’єктів будівництва та будинкової розподільної мережі?

4. Які правові підстави стягнення КП «Київжитлоспецексплуатація» з операторів, провайдерів телекомунікацій плати за договорами сервітуту на сьогодні?

 

Одночасно, з метою однакових підходів до виконання Закону про доступ, нормативно-правових актів, які регулюють питання розміщення телекомунікаційних мереж для надання телекомунікаційних послуг, а також рішення, просимо розглянути та врахувати такі пропозиції ІнАУ:

1. Опрацювати єдині форми договорів з доступу до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності територіальної громади міста Києва, які будуть укладатись з операторами, провайдерами телекомунікацій.

2. При розрахунках плати за доступ неухильно дотримуватись вимог Закону про доступ, а також відповідних методик розрахунку плати з доступу та не допустити додаткових  нарахувань, коефіцієнтів тощо до таких розрахунків, якщо вони не встановлені законодавством.

За необхідності, фахівці ІнАУ готові долучитись до участі у розробленні проектів форм договорів з доступу, які будуть укладатись балансоутримувачами комунальної власності територіальної громади міста Києва з операторами, провайдерами телекомунікацій.

Відповідь на це звернення просимо надати у письмовому вигляді на електронну адресу dir@inau.ua.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                           А. Пятніков