Лист № 58 від 23.03.2021 НКРЗІ щодо запиту на роз'яснення з питань здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

23.03.2021
Вихідні реквізити: 
Вих. № 58 від 23.03.2021
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
НКРЗІ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

 

Члену Національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ГРЕСЬКУ В.П.

 

Вих. № 58

від 23.03.2021

 

На Ваш вих. №02-5859/131 від 18.12.2020

Про здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

 

Шановний Володимире Петровичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об‘єднує понад 220 суб’єктів господарювання України, значна частина з яких здійснює діяльність у сфері телекомунікацій, висловлює Вам свою повагу та повідомляє про наступне.

У відповідь на Ваш вих. №02-5859/131 від 18.12.2020 «Про здійснення діяльності у сфері телекомунікацій» (https://inau.ua/sites/default/files/file/2012/vhidnyy_no_198_vid_21.12.2020.pdf), яким Ви інформували про порядок реєстрації операторів, провайдерів телекомунікацій і пропонували ІнАУ довести до своїх членів інформацію про необхідність подання Повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (далі - Повідомлення) тими з них, інформація про яких відсутня в Реєстрі операторів, провайдерів телекомункацій (далі - Реєстрі), Асоціацією було здійснено розсилку членам Асоціації з інформуванням про необхідність подання такого Повідомлення і про відповідальність та наслідки в разі неподання. До цієї розсилки було прикладено посилання на Ваш лист №02-5859/131 від 18.12.2020.

Також, крім того, впродовж 2020 року Асоціацією, за власною ініціативою, було здійснено кілька інформувань своїх членів з питань необхідності і порядку подання даних до Реєстру. За нашою інформацією, таке інформавання було результативним.

Однак існує ряд суб‘єктів господарювання, які з тих чи інших причин, зокрема через різні трактування визначення діяльності в сфері телекомунікацій, не здійснили у встановлений термін Повідомлення, і відповідно, не були включені до Реєстру.

Останнім часом Асоціація отримує інформацію від таких суб‘єктів господарювання про отримання ними листів від НКРЗІ з вимогою щодо приведення їх діяльності у відповідність до законодавства про телекомунікації шляхом подання Повідомлення для внесення відомостей до Реєстру. Також ці листи містять посилання на можливе застосування до суб’єкта господарювання заходів впливу, передбачених ст. 75 Закону України «Про телекомунікації», у вигляді вилучення в судовому порядку до Державного бюджету прибутку, отриманого підприємством від здійснення діяльності без повідомлення НКРЗІ, а також ст. 145 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у вигляді накладення штрафу на посадових осіб підприємств за порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій.

Ця ситуація викликає занепокоєння та стурбованість суб‘єктів господарювання, які вирішили змінити свою думку щодо віднесення видів їх діяльності до телекомунікаційних послуг, стосовно можливих негативних наслідків для них, в разі подання ними Повідомлення у відповідь на вказані листи НКРЗІ.

Враховуючи вищевикладене, просимо надати роз’яснення, чи будуть застосовані санкції, передбачені ст. 75 Закону України «Про телекомунікації» та ст. 145 Кодексу України про адміністративні правопорушення, до суб’єктів господарювання, які у встановдений термін не подали Повідомлення, однак, які наразі добровільно подадуть таке Повідомлення, враховуючи рішення НКРЗІ № 465 від 01.12.2020, та у відповідь на персональні листи, які надходять від НКРЗІ.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                          А.Пятніков