Лист № 62 від 18.04.2018 Київобленерго ПрАТ щодо можливих порушень Закону про доступ в діях ПрАТ «Київобленерго»

18.04.2018
Вихідні реквізити: 
Вих. № 62 від 18.04.2018
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
Київобленерго ПрАТ

Голові Правління

ПрАТ «Київобленерго»

Чернявському В.О.

вул. Стеценка, 1а, м. Київ, 04136

 

Копія: ТОВ «ВС Енерджі

Інтернейшнл Україна»

бульвар Т.Шевченка/

вул. Пушкінська, 5-7/29, м. Київ, 01004

Вих. № 62

від 18 квітня 2018 р.

 

Щодо можливих порушень

Закону про доступ в діях

ПрАТ «Київобленерго»

 

Шановний Володимире Олександровичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 190 підприємств сфери ІКТ, серед яких, в переважній більшості, оператори та провайдери телекомунікацій України, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Відповідно до статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах та організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

До ІнАУ звернулось ТОВ «ЛАН ТРЕЙС» (код ЄДРПОУ 36230227), яке є учасником, з проханням, в межах статутних повноважень, сприяти врегулюванню ситуації, яка виникла при розміщенні телекомунікаційних мереж на опорах ПрАТ «Київобленерго». За інформацією товариства, 15.03.2018 в Переяслав-Хмельницькому районному підрозділі ПрАТ «Київобленерго» надано рахунок № 8444286796 на оплату послуги «видача умов проектування та підвішування ВОЛЗ» на суму 6680, 99 грн. з ПДВ та на запитання щодо цієї суми, повідомлено, що розрахунок за надані послуги здійснюється згідно з внутрішніми методиками та залежно від протяжності проектованих ліній.

Тобто, враховуючи зазначене, є підстави вважати, що ПрАТ «Київобленерго» не виконуються вимоги Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» від 07.02.2017 № 1834-VIII (далі – Закон про доступ), який набув чинності з 04.06.2017.

Товариство повідомило, що не має альтернативи розміщення телекомунікаційних мереж, окрім, як з використанням об’єктів енергетичної інфраструктури ПрАТ «Київобленерго».

Відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про телекомунікації» доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі здійснюється оператором або провайдером телекомунікацій відповідно до Закону про доступ.

А, частиною першою статті 16 Закону про доступ визначено, що доступ до інфраструктури об’єкта доступу здійснюється на підставі договору з доступу між власником інфраструктури об’єкта доступу та замовником, що укладається відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Крім цього, відповідно до частини першої та другої статті 17 Закону про доступ плата за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу може складатися з одноразової та/або періодичної плати. До одноразової плати за доступ належить виключно плата за розроблення та видачу технічних умов з доступу. Частиною сьомою статті 17 Закону про доступ встановлено граничні розміри плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу. Зокрема, розмір плати за розроблення та видачу технічних умов з доступу не може перевищувати 50 відсотків мінімальної заробітної плати (станом на 1 січня поточного року). Розмір плати за доступ до інфраструктури об’єктів електроенергетики не може перевищувати 0,3 відсотка мінімальної заробітної плати за одну опору на місяць.

На веб-сайті ПрАТ «Київобленерго» http://www.koe.vsei.ua/koe/ оприлюднено «Порядок доступу до інфраструктури шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10 кВ ПрАТ «Київобленерго» (діє з 20.07.2017), який, як в ньому зазначено, розроблено, в т.ч. з метою дотримання вимог Закону про доступ. Як на нашу думку, положення цього Порядку не у повній мірі узгоджуються з вимогами Закону про доступ. Проте, навіть у цьому документі відсутня інформація про послугу «видача умов проектування та підвішування ВОЛЗ».

Крім цього, вважаємо, що розрахунок плати за видачу технічних умов ніяк не може розраховуватись на одиницю калькулювання – 1 км протяжності проектованих ліній, оскільки, одиницею калькулювання є саме виготовлення одних технічних умов (або одна людино-година), а об’єктом – витрати ПрАТ «Київобленерго», прямо пов’язані з виготовленням технічних умов з доступу до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики, тобто, виключно роботи, що виконуються власником інфраструктури об’єкта доступу для надання послуги з розроблення та видачі ТУ.

Відтак, вважаємо, що Переяслав-Хмельницьким районним підрозділом ПрАТ «Київобленерго» при організації доступу до об’єктів електроенергетики з метою розміщення телекомунікаційних мереж ТОВ «ЛАН ТРЕЙС», зокрема, при підготовці рахунку на оплату послуги «видача умов проектування та підвішування ВОЛЗ» не дотримано вимоги Закону про доступ та внутрішнього Порядку доступу до інфраструктури шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4-10 кВ ПрАТ «Київобленерго», що може привести до ущемлення законних прав та інтересів ТОВ «ЛАН ТРЕЙС».

Крім цього, є підстави вважати, що в діях ПрАТ «Київобленерго» в особі Переяслав-Хмельницького районного підрозділу щодо розрахунку плати за послугу «видача умов проектування та підвішування ВОЛЗ» залежно від протяжності проектованих ліній, можуть міститись ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого п.2 статті 50, абз.1 частини другої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» - зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку шляхом встановлення таких цін реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

Враховуючи наведене, просимо привести дії з питання організації доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до інфраструктури об’єктів енергетики у відповідність до вимог Закону про доступ.

Одночасно просимо надати інформацію стосовно розрахунку послуги «видача умов проектування та підвішування ВОЛЗ», зокрема, щодо методик, інших внутрішніх документів ПрАТ «Київобленерго», якими керуєтесь при здійсненні розрахунку.

У разі продовження дій з боку ПрАТ «Київобленерго», які можуть мати негативний вплив на діяльність у сфері телекомунікацій учасника ІнАУ, змушені будемо звертатись до відповідних державних органів з заявами про порушення.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                         О. Федієнко