Лист № 70 від 07.03.2019 ТОВ «ІСП «АКСОН» щодо надання інформації на звернення стосовно доступу до інфраструктури об'єктів будівництва, власником (володільцем) яких є КП «Лисичанськміськсвітло»

07.03.2019
Вихідні реквізити: 
Вих. № 70 від 07.03.2019
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
«ІСП «АКСОН» ТОВ

ТОВ «ІСП «АКСОН»

вул. Сосюри, 356

м. Лисичанськ, Луганська область

93100

 

Вих. № 70

від 07 березня 2019 року

 

Інформація на звернення

від 21.02.2019 № 2802/2

 

Шановний Андрію Анатолійовичу!

В Інтернет Асоціації України (далі – ІнАУ) розглянуто Ваше звернення від 21.02.2019 № 2802/2 щодо сприяння врегулюванню ситуації, яка виникла при доступі до інфраструктури об’єктів будівництва, власником (володільцем) яких є КП «Лисичанськміськсвітло», та повідомляємо про наступне.

 

1. Щодо доступу до інфраструктури об’єкта будівництва.

У частині шостій статті 16 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ) визначено перелік істотних умов договору з доступу, де значиться не лише вимога до встановлення розміру плати за доступ. Договір від 01.01.2014 № 7, який надано Вами до матеріалів звернення до ІнАУ, називається «Договор о предоставлении услуг», тобто, не договір з доступу. Проте, предметом цього договору є надання КП «Лисичанськміськсвітло» послуг з розміщення телекомунікаційних мереж на опорах ліній зовнішнього освітлення.

Тому, на наш погляд, доречно здійснити аналіз умов договору від 01.01.2017 № 7 на предмет відповідності частині шостій статті 16 Закону про доступ та запропонувати КП «Лисичанськміськсвітло» внести відповідні зміни до договору, так би мовити «в комплексі», а не лише щодо встановлення вартості доступу до об’єкта будівництва. Крім цього, як приклад, можна використати умови договору з доступу до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики (див. у додатку 2 до Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики, затверджених постановою КМУ від 18.07.2018 № 853).

Додатково з цього приводу див. рішення господарського суду м. Києва від 14.11.2017 у справі № 910/17058/17 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70516501

Щодо видачі ТУ з доступу та встановлення плати за ці ТУ, то, з цього приводу див. частину третю Прикінцевих та перехідних положень Закону про доступ (одноразова плата за доступ (видача ТУ) за технічні засоби телекомунікацій, розміщені до набрання чинності Законом про доступ на елементах інфраструктури об’єктів доступу всіх форм власності, не справляється) та, додатково, див. п.33-35 Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 610.

 

2. Щодо вартості доступу у розмірі 20,00 грн в місяць за 1 опору.

З 30.10.2018 чинний наказ Мінрегіонбуду від 25.09.2018 № 247 «Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва», зареєстрований в Мін’юсті України 28.09.2018 за № 1119/32571 (далі – Методика), яка врегульовує механізм розрахунку плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва та поширюється на інфраструктуру об’єктів усіх форм власності.

У пункті 4 розділу 3 Методики визначено, що розмір періодичної плати за доступ до опор зовнішнього освітлення не може перевищувати 0, 3 % розміру мінімальної заробітної плати за одну опору зовнішнього освітлення на місяць. Розмір мінімальної заробітної плати визначається станом на 01 січня поточного року (ч.7 ст. 17 Закону про доступ).

Враховуючи, що станом на 01.01.2019 розмір мінімальної заробітної плати у місячному розмірі становив 4 173,00 грн, то плата за доступ до 1 опори зовнішнього освітлення у місяць повинна становити 12,52 грн з урахуванням ПДВ (додатково див. п. 11 розділу 4 Методики та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 16.01.2019 у справі № 912/1531/18 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/79544054)

 

Отже, для врегулювання ситуації, яка виникла у вашого товариства при доступі до інфраструктури об’єктів будівництва, власником (володільцем) яких є КП «Лисичанськміськсвітло», можуть бути реалізовані наступні дії:

  1. Спільна повна інвентаризація опор зовнішнього освітлення, які фактично використовуються, станом на певне число;
  2. Внесення змін до договору у відповідності до вимог, наведених у частині шостій статті 16 Закону про доступ, та у відповідності до частини другої Прикінцевих та перехідних положень Закону про доступ.

 

Звертаємо Вашу увагу, що цей лист має інформаційний та роз’яснювальний характер, а висновки зроблені на підставі наданих Вами матеріалів.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                                О.Федієнко