Лист № 70 від 18.06.2020 Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації щодо сприяння усуненню порушень законодавства про доступ до інфраструктури Костянтинівською сільською радою Смілянського району Черкаської області

18.06.2020
Вихідні реквізити: 
Вих. № 70 від 18.06.2020
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
Комітет ВРУ з питань цифрової трансформації

Народному депутату України,

заступнику Голови Комітету Верховної Ради України

з питань цифрової трансформації

ФЕДІЄНКУ О.П.

 

Вих. № 70

від 18.06.2020

 

Щодо сприяння усуненню порушень

законодавства про доступ до інфраструктури

 Костянтинівською сільською радою

Смілянського району Черкаської області

 

Шановний Олександре Павловичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

До ІнАУ надійшло звернення від учасника – ТОВ «МАКЛАУТ – ЧС» з інформацією про те, що Костянтинівською сільською радою Смілянського району Черкаської області (далі – сільська рада) в особі голови Шульги О.М., всупереч положенням Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ), відмовлено у видачі технічних умов з доступу та вчиняються інші дії, які зупиняють процеси розвитку цифровізації регіону та містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

ТОВ «МАКЛАУТ – ЧС» надає послуги доступу до Інтернету на території Черкаської та Київської областей, включене до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, який веде НКРЗІ.

ТОВ «МАКЛАУТ – ЧС» повідомило, що головою сільської ради Шульгою О.М. одностороннє було відмовлено в укладенні Договору про соціальне партнерство та не обговорюються взаємовигідні умови такого договору, чим вчиняються перешкоди у належному та своєчасному виконанні Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 – 2020 роки в частині максимального охоплення регіону Інтернет – покриттям, у тому числі покращення доступу населення сільської місцевості до якісних телекомунікаційних послуг.

Крім того, ТОВ «МАКЛАУТ – ЧС», у відповідності до положень Закону про доступ, звернулось з заявою про отримання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики в частині розміщення сумісного підвісу належного цьому товариству оптоволоконного кабелю на опорах зовнішнього освітлення у кількості 85 штук по вул. Вишневецького в с.Костянтинівка, які перебувають у власності (володінні) Костянтинівської сільської ради Смілянського району Черкаської області. Проте, у відповідь на цю заяву, виконавчим комітетом Костянтинівської сільської ради винесено рішення від 26.02.2020 за №15 «Про відмову ТОВ «МАКЛАУТ – ЧС» у наданні доступу до інфраструктури об’єкта електропостачання», у зв’язку з тим, що «сільським бюджетом на 2020 рік не передбачені видатки на розробку, виготовлення технічних умов та відсутні в штаті виконкому спеціалісти з даного профілю».

У частині тринадцятій статті 12 Закону про доступ встановлено виключні випадки, які можуть бути підставою для відмови у видачі технічних умов з доступу. Зокрема, це:

1) ненадання замовником інформації, необхідної для його ідентифікації: повне найменування, ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) та місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, електронна пошта, номери телефонів;

2) відсутність технічної можливості для розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об’єкта доступу;

3) наявність простроченої понад три місяці заборгованості замовника за раніше отримані в користування елементи інфраструктури об’єкта доступу, надані в користування власником інфраструктури відповідного об’єкта доступу.

Відмова у видачі технічних умов з доступу з інших підстав, ніж ті, що встановлені цією статтею, забороняється.

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

організація недискримінаційного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності на договірній основі з підприємствами, на балансі яких перебуває ця інфраструктура;

здійснення контролю за дотриманням підприємствами комунальної власності вимог законодавства щодо забезпечення на договірній основі безперешкодного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі, що перебуває у них на балансі, а також за правильністю обрахування плати за доступ. Виконавчим органам сільських, селищних, міських рад забороняється делегування цих повноважень з контролю суб’єктам господарювання.

Окрім зазначеного, як повідомляє ТОВ «МАКЛАУТ-ЧС», на їх чергову пропозицію щодо укладення договору з доступу, головою Костянтинівської сільської ради Смілянського району Черкаської області Шульгою О.М. у листі від 13.05.2020 №340/02-14 повідомлено, що вимоги до орендодавця, орендованого майна та умови оренди, які Товариство пропонує для сільської ради неприйнятні та жителі, установи, організації та підприємства Костянтинівської сільської ради використовують інтернет «Укртелеком», «Центртелеком», «Водафон», а тому в послугах ТОВ «МАКЛАУТ-ЧС» не зацікавлені. І, взагалі, звернення щодо видачі технічних умов та пропозиції укласти договір з доступу розцінює як «тиск» на сільську раду та сільського голову та «буде змушений звернутися до відповідних правоохоронних органів».

Проте, законодавством не визначено кількість операторів, провайдерів, які можуть (мають право) надавати телекомунікаційні послуги у певній адміністративно-територіальній одиниці. Оператори, провайдери надають телекомунікаційні послуги своїм споживачам (абонентам) – юридичним та фізичним особам. Тому, саме по відношенню до них формується ринок певних телекомунікаційних послуг. Відтак, органи місцевого самоврядування ані законодавчо, ані фактично не наділені правом та повноваженнями вирішувати питання, з ким саме абоненти можуть чи не можуть укладати договір про надання телекомунікаційних послуг, адже це відносини виключно між оператором, провайдером телекомунікацій та абонентами.

Ненадання технічних умов з доступу до об’єкта електроенергетики (опор зовнішнього освітлення у кількості 85 (вісімдесят п’ять) штук по вул. Вишневецького в с. Костянтинівка) для розміщення сумісного підвісу належного Товариству оптоволоконного кабелю з метою надання телекомунікаційних послуг (послуг доступу до мережі Інтернет) мешканцям с. Костянтинівка, Смілянського району, окрім порушення Закону про доступ, має наслідком заборону ТОВ «МАКЛАУТ-ЧС» здійснювати господарську діяльність з надання телекомунікаційних послуг та спричиняє нанесення шкоди цьому товариству.

Тому, вважаємо, що дії Костянтинівської сільської ради Смілянського району Черкаської області, які полягають у відмові ТОВ «МАКЛАУТ-ЧС» у видачі технічних умов з доступу, в т.ч. з мотивів того, що телекомунікаційні послуги вже надаються іншими операторами, провайдерами телекомунікацій, є такими, що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 3 статті 50, статтею 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді встановлення обмежень на здійснення окремих видів діяльності.

 

Враховуючи вищенаведене, направляємо Вам звернення ТОВ «МАКЛАУТ-ЧС» (з додатками) та просимо Вас, в межах повноважень та компетенції, сприяти припиненню неправомірних дій з боку Костянтинівської сільської ради Смілянського району Черкаської області.

 

За необхідності, додатково буде надано наявні у нас матеріали з зазначеного питання.

 

Додаток: звернення ТОВ «МАКЛАУТ-ЧС» з додатками.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                    А. Пятніков