Лист № 71 від 18.06.2020 Костянтинівській сільській раді Смілянського району Черкаської області щодо усунення порушення законодавства по відношенню до ТОВ «МАКЛАУТ-ЧС»

18.06.2020
Вихідні реквізити: 
Вих. № 71 від 18.06.2020
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
Костянтинівська сільська рада Смілянського району Черкаської області

Голові Костянтинівської сільської ради

Смілянського району Черкаської області

ШУЛЬЗІ О.М.

вул. К.Вишневецького, буд. 169 а

с. Костянтинівка, Смілянський район,

Черкаська область, 20724

Вих. № 71

від 18.06.2020

 

Щодо усунення порушення законодавства

по відношенню до ТОВ «МАКЛАУТ-ЧС»

 

Шановний Олексію Миколайовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання України у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Відповідно до Статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах і організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

До ІнАУ надійшло звернення від учасника – ТОВ «МАКЛАУТ – ЧС» з інформацією про те, що Вами, всупереч положенням Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ), відмовлено у видачі технічних умов з доступу та вчиняються інші дії, які зупиняють процеси розвитку цифровізації регіону.

ТОВ «МАКЛАУТ – ЧС» надає послуги доступу до Інтернету на території Черкаської та Київської областей, включене до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, який веде НКРЗІ.

ТОВ «МАКЛАУТ – ЧС» повідомило нам про те, що Вами одностороннє було відмовлено в укладенні Договору про соціальне партнерство та не обговорюються взаємовигідні умови такого договору, чим вчиняються перешкоди у належному та своєчасному виконанні Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 – 2020 роки в частині максимального охоплення регіону Інтернет – покриттям, у тому числі покращення доступу населення сільської місцевості до якісних телекомунікаційних послуг.

Крім того, ТОВ «МАКЛАУТ – ЧС», у відповідності до положень Закону про доступ, звернулось до Вас з заявою про отримання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики в частині розміщення сумісного підвісу належного цьому товариству оптоволоконного кабелю на опорах зовнішнього освітлення у кількості 85 штук по                                  вул. Вишневецького в с.Костянтинівка, які перебувають у власності (володінні) Костянтинівської сільської ради Смілянського району Черкаської області. Проте, у відповідь на цю заяву, Вами було направлено рішення Виконавчого комітету Костянтинівської сільської ради від 26.02.2020 за №15 «Про відмову ТОВ «МАКЛАУТ – ЧС» у наданні доступу до інфраструктури об’єкта електропостачання», у зв’язку з тим, що сільським бюджетом на 2020 рік не передбачені видатки на розробку, виготовлення технічних умов та відсутні в штаті виконкому спеціалісти з даного профілю.

Звертаємо Вашу увагу, що частиною тринадцятою статті 12 Закону про доступ встановлено виключні випадки, які можуть бути підставою для відмови у видачі технічних умов з доступу. Зокрема, це:

1) ненадання замовником інформації, необхідної для його ідентифікації: повне найменування, ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) та місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, електронна пошта, номери телефонів;

2) відсутність технічної можливості для розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об’єкта доступу;

3) наявність простроченої понад три місяці заборгованості замовника за раніше отримані в користування елементи інфраструктури об’єкта доступу, надані в користування власником інфраструктури відповідного об’єкта доступу.

Відмова у видачі технічних умов з доступу з інших підстав, ніж ті, що встановлені цією статтею, забороняється.

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

організація недискримінаційного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності на договірній основі з підприємствами, на балансі яких перебуває ця інфраструктура;

здійснення контролю за дотриманням підприємствами комунальної власності вимог законодавства щодо забезпечення на договірній основі безперешкодного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі, що перебуває у них на балансі, а також за правильністю обрахування плати за доступ. Виконавчим органам сільських, селищних, міських рад забороняється делегування цих повноважень з контролю суб’єктам господарювання.

Окрім зазначеного, як повідомляє ТОВ «МАКЛАУТ-ЧС», на їх чергову пропозицію щодо укладення договору з доступу у листі від 13.05.2020 №340/02-14 Вами повідомлено, що вимоги до орендодавця, орендованого майна та умови оренди, які Товариство пропонує для сільської ради неприйнятні та жителі, установи, організації та підприємства Костянтинівської сільської ради використовують інтернет «Укртелеком», «Центртелеком», «Водафон», а тому в послугах ТОВ «МАКЛАУТ-ЧС» не зацікавлені.

З цього приводу хочемо зазначити на наступне. По-перше, законодавством не визначено кількість операторів, провайдерів, які можуть (мають право) надавати телекомунікаційні послуги у певній адміністративно-територіальній одиниці. По-друге, оператори, провайдери надають телекомунікаційні послуги своїм споживачам (абонентам) – юридичним та фізичним особам. Тому, саме по відношенню до них формується ринок певних телекомунікаційних послуг. Відтак, органи місцевого самоврядування ані законодавчо, ані фактично не наділені правом та повноваженнями вирішувати питання, з ким саме абоненти можуть чи не можуть укладати договір про надання телекомунікаційних послуг, адже, це відносини виключно між оператором, провайдером телекомунікацій та абонентами.

Ненадання технічних умов з доступу до об’єкта електроенергетики (опор зовнішнього освітлення у кількості 85 (вісімдесят п’ять) штук по вул. Вишневецького в с. Костянтинівка) для розміщення сумісного підвісу належного Товариству оптоволоконного кабелю з метою надання телекомунікаційних послуг (послуг доступу до мережі Інтернет) мешканцям с. Костянтинівка, Смілянського району, окрім порушення Закону про доступ, має наслідком заборону ТОВ «МАКЛАУТ-ЧС» здійснювати господарську діяльність з надання телекомунікаційних послуг та спричиняє нанесення шкоди цьому товариству.

Тому, вважаємо, що дії Костянтинівської сільської ради Смілянського району Черкаської області, які полягають у відмові ТОВ «МАКЛАУТ-ЧС» у видачі технічних умов з доступу з мотивів того, що телекомунікаційні послуги вже надаються іншими операторами, провайдерами телекомунікацій, є такими, що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 3 статті 50, статтею 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді встановлення обмежень на здійснення окремих видів діяльності.

 

Отже, враховуючи вищенаведене, звертаємось до Вас з вимогою усунути порушення законодавства по відношенню до ТОВ «МАКЛАУТ-ЧС», що полягають у необґрунтованій відмові у видачі технічних умов з доступу.

 

Про результати розгляду нашого звернення просимо повідомити письмово на ел.адресу dir@inau.ua.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                               А. Пятніков