Лист № 71/1-2 від 07.03.2019 щодо врегулювання доступу до об’єктів будівництва (опор), власником (володільцем) яких є КП «Лисичанськміськсвітло»

07.03.2019
Вихідні реквізити: 
Вих. № 71/1-2 від 07.03.2019
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Начальнику управління з виконання політики міської ради

в галузі житлово-комунального господарства м. Лисичанська

вул. ім. Д.І. Менделєєва, 49

м. Лисичанськ, Луганська область

93100

Сахань В.Г.

        

Директору КП «Лисичанськміськсвітло»

Трабер Л.О.

вул. Круглова, 2а, м. Лисичанськ

Луганська область, 93120

Вих. № 71/1-2

від 07 березня 2019 року

 

Щодо врегулювання доступу

до об’єктів будівництва (опор)

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 200 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

До ІнАУ надійшло звернення від учасника ТОВ «ІСП «АКСОН», яке є оператором телекомунікацій та надає телекомунікаційні послуги абонентам у м. Лисичанськ, з проханням сприяння врегулюванню ситуації, яка виникла при доступі до інфраструктури об’єктів будівництва (опор зовнішнього освітлення), власником (володільцем) яких є КП «Лисичанськміськсвітло».

Між ТОВ «ІСП «АКСОН» та КП «Лисичанськміськсвітло» укладено договір від 01.01.2014 №7 про надання послуг, предметом якого є надання КП «Лисичанськміськсвітло» послуг з розміщення телекомунікаційних мереж на опорах ліній зовнішнього освітлення КП «Лисичанськміськсвітло».

Наразі, як повідомило ТОВ «ІСП «АКСОН», між товариством та КП «Лисичанськміськсвітло» виникли певні протиріччя, зокрема, щодо доступу до інфраструктури об’єктів будівництва (опор зовнішнього освітлення), наслідком чого, як про це зазначає КП «Лисичанськміськсвітло» у листі від 14.02.2018 № 79, може бути демонтаж телекомунікаційних мереж та, відповідно, позбавлення абонентів товариства в отриманні телекомунікаційних послуг.

Основні засади забезпечення доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою надання телекомунікаційних послуг врегульовані Законом України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ) та іншими нормативно-правовими актами, впровадженими на виконання цього закону.

Також, пунктами 33, 34 Правил доступу до інфраструктури об’єкта будівництва, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 610 передбачено, що у разі виявлення факту неправомірного розміщення технічних засобів телекомунікацій власник повідомляє у будь-який можливий спосіб (поштою, телефаксом, електронною поштою тощо) оператору або провайдеру телекомунікацій, який надає послуги споживачам, про необхідність укладення договору про доступ. Оператор або провайдер телекомунікацій не пізніше 15 робочих днів з дня надходження повідомлення здійснює демонтаж неправомірно розміщених технічних засобів телекомунікацій або укладає договір з доступу.

Звертаємо Вашу увагу, що статтею 17 Закону про доступ встановлено, що розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу не може перевищувати 0,3 відсотка мінімальної заробітної плати за одну опору - елемент будь-якої інфраструктури об’єкта доступу, у тому числі опору лінії електропередачі, на місяць, при цьому розмір мінімальної заробітної плати визначається законом станом на 01 січня поточного року.

ТОВ «ІСП АКСОН» повідомило нам про готовність якнайшвидше провести спільну інвентаризацію опор зовнішнього освітлення, які ним використовуються, та внести зміни до договору від 01.01.2014 № 7 у відповідності до частини другої Прикінцевих та перехідних положень та частини шостої статті 16 Закону про доступ.

Враховуючи вищенаведене, звертаємось до Вас із проханням вжити всіх вичерпних заходів, передбачених законодавством з питання забезпечення доступу до інфраструктури об’єктів будівництва для розташування технічних засобів телекомунікацій, з метою  врегулювання з ТОВ «ІСП «АКСОН» спірних питань та не допустити дій з незаконного демонтажу телекомунікаційного обладнання.

На наш погляд, дієвими заходами можуть бути:

- проведення повної інвентаризації (огляду) опор зовнішнього освітлення, які фактично використовуються ТОВ «ІСП «АКСОН»;

- внесення змін до договору від 01.01.2014 № 7 у відповідності до вимог чинного законодавства та приведення його у відповідність із частиною шостою статті 16 Закону про доступ.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                               О. Федієнко