Лист № 72 від 12.04.2021 Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації щодо надання пропозицій до проекту Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо використання електронних доказів (№ 5060 від 12.02.2021)

12.04.2021
Вихідні реквізити: 
Вих. № 72 від 12.04.2021
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
Комітет ВРУ з питань цифрової трансформації

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань цифрової трансформації

КРЯЧКУ М.В.

 

Вих. № 72

від 12.04.2021

 

Щодо проекту Закону № 5060 від 12.02.2021

 

Шановний Михайле Валерійовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання України у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та, розглянувши Ваш лист від 01.04.2021 № 51, надаємо наступну інформацію.

12 лютого 2021 року у Верховній Раді України за № 5060 зареєстрований проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо використання електронних доказів (далі – проект Закону), внесений народними депутатами України Масловим Д.В., Фроловим П.В. та іншими народними депутатами України.

Як зазначено у Пояснювальній записці, проект Закону розроблений з метою правового врегулювання використання електронних доказів у справах про адміністративні правопорушення.

Зокрема, пропонується надати визначення терміну «електронні докази» у ході розгляду адміністративних справ, а також передбачити можливість вилучення інформації в електронній (цифровій) формі, інше.

1. Доповненням до статті 251 КУпАП запропоноване таке визначення:

«Електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатися, зокрема на портативних пристроях (картах пам’яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет)».

Тобто, зі змісту поняття «електронні докази» слідує, що це – інформація. Разом з цим, за запропонованим формулюванням цього поняття пропонується електронними доказами також визнати веб-сайти (сторінки) та бази даних. Тобто, не інформацію, яка міститься на веб-сайтах (сторінках) та в базах даних, а веб-сайти (сторінки) та бази даних в цілому, як матеріальні об’єкти. Це може нести певну загрозу при використанні цих ресурсів, адже за запропонованими змінами до інших статей КУпАП, з метою припинення адміністративних правопорушень, ці матеріальні об’єкти може бути вилучено.

Враховуючи наведене, пропонуємо перше речення, яким запропоновано надати визначення поняття «електронні докази», викласти у редакції:

«Електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, а також інформація, яка міститься на веб-сайтах (сторінках), базах даних та інші дані в електронній формі…..»

2. До статті 265 КУпАП пропонується внести зміни, відповідно до яких встановити  право вилучення інформації в електронній (цифровій) формі.

Разом з тим, процедура вилучення інформації в електронній (цифровій) формі має свої особливості, не схожі з процедурами вилучення речей та документів. Проте, послідовність дій, тобто, як це виконуватиметься, в т.ч. технічно, ініціаторами проекту Закону не запропоновано.

Вважаємо, що відсутність чіткої, єдиної процедури вилучення інформації в електронній (цифровій) формі у справах про адміністративні правопорушення може мати наслідком порушення прав громадян та юридичних осіб, а також операторів, провайдерів телекомунікацій.

Тому, проект Закону потребує суттєвого доопрацювання задля встановлення чіткої єдиної процедури вилучення інформації в електронній (цифровій) формі у справах про адміністративні правопорушення.

Враховуючи наведене, вважаємо, що проект Закону потребує доопрацювання.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                              А. Пятніков