Лист № 78 від 16.04.2021 Мінрегіону щодо інформації стосовно наказу Мінрегіону №3 від 22.01.2019

16.04.2021
Вихідні реквізити: 
Вих. № 78 від 16.04.2021
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
Міністерство розвитку громад та територій України

 

Міністерство розвитку громад та територій України

Департамент економіки систем життєзабезпечення

Вих. № 78

від 16.04.2021

 

Інформація на лист від 15.04.2021 № 72

 

У відповідь на лист від 15.04.2021 № 72 за підписом заступника директора Департаменту економіки систем життєзабезпечення Н.Кравченко, надаємо наступну інформацію.

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) в межах власної статутної діяльності не використовує наказ Мінрегіону від 22.01.2019 № 3, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.02.2019 за №142/33113, яким затверджено Методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі (далі – наказ). Крім цього, в інтересах діяльності наших учасників, також не здійснюємо моніторинг результативності та ефективності положень наказу.

Разом з цим, з господарської діяльності наших учасників нам відомо, що наказ застосовується усіма операторами, провайдерами телекомунікацій при розгортанні ними телекомунікаційних мереж та при використанні БРМ. Відтак, дія наказу поширюється на усіх операторів, провайдерів телекомунікацій та власників (володільців) БРМ. Укладення договору з доступу до інфраструктури БРМ є обов’язковим.

Без використання інфраструктури об’єктів доступу, зокрема, і інфраструктури БРМ, надання телекомунікаційних послуг майже неможливе, оскільки, в більшості, відсутня альтернатива для розгортання телекомунікаційних мереж з метою надання телекомунікаційних послуг абонентам.

Щодо розмірів встановленої плати за доступ до інфраструктури БРМ, то, як на наш погляд, актуальною залишається проблема, що власниками (володільцями) інфраструктури об’єктів доступу застосовуються граничні розміри періодичної плати за доступ, встановлені у частині сьомій статті 17 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» та не здійснюються відповідні розрахунки періодичної плати за доступ, як це встановлено у частині третій цієї статті Закону – виключно за наявності додаткових витрат власника інфраструктури об’єкта доступу на утримання елементів інфраструктури об’єкта доступу, пов’язаних з наданим доступом. Зазначене, не виключено, призводить до встановлення власниками (володільцями) БРМ завищених розмірів плати за доступ до інфраструктури БРМ.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                    А. Пятніков