Лист № 80 від 22.04.2021 Держспецзв'язку щодо пропозицій до проєкту наказу Адміністрації ДССЗЗІ «Про затвердження Вимог щодо рівня якості послуг із передавання даних і доступу до Інтернету»

22.04.2021
Вихідні реквізити: 
Вих. № 80 від 22.04.2021
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
ДССЗЗІ, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

 

Голові Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

ЩИГОЛЮ Ю.Ф.

 

Копії на адресу:

Голові Державної регуляторної служби України

КУЧЕРУ О.В.

 

Віце-прем’єр-міністру –

Міністру цифрової трансформації України

ФЕДОРОВУ М.А.

 

Голові Національної комісії‚ що здійснює державне регулювання

у сфері зв’язку та інформатизації

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

Вих. № 80

від 22.04.2021

 

Щодо проєкту наказу Адміністрації ДССЗЗІ

«Про затвердження Вимог щодо рівня якості

послуг із передавання даних і доступу до Інтернету»

 

Шановний Юрію Федоровичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

15 квітня 2021 року на вебсайті Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – ДССЗЗІ) https://cip.gov.ua/ у розділі «Діяльність» підрозділ «Регуляторна діяльність» оприлюднений проєкт наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Вимог щодо рівня якості послуг із передавання даних і доступу до Інтернету» (далі – проєкт Наказу).

Враховуючи, що це не перша редакція цього проєкту Наказу, яка опубліковується для громадського обговорення, то ІнАУ вже неодноразово надавала свої зауваження та заперечення такими листами:

від 28 грудня 2018 року № 221

https://inau.ua/document/lyst-no-221-vid-28122018-golovi-derzhspeczvyazku-shchodo-nadannya-propozyciy-do-proektu

від 15 травня 2019 року № 134

https://inau.ua/document/lyst-no-134-vid-15052019-golovi-drs-shchodo-vidmovy-u-pogodzhenni-proektu-nakazu-pro

від 2 листопада 2020 року № 123

https://inau.ua/document/lyst-no-123-vid-02112020-derzhspeczvyazku-shchodo-proyektu-nakazu-administraciyi-dsszzi-pro

Як зазначено на вебсайті ДССЗЗІ, проєкт Наказу доопрацьовано з урахуванням пропозицій та зауважень, наданих Міністерством цифрової трансформації України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) за результатами погодження із заінтересованими органами.

Зокрема, порівнявши розміщену 15.04.2021 редакцію проєкту Наказу для громадського обговорення з попередньою, спостерігаємо, що у Додатку 2 до Вимог щодо рівня якості послуг із передавання даних і доступу до Інтернету (пункт 1 розділу ІII) змінено показники якості послуг із передавання даних і доступу до Інтернету, у Додатку 3 до Вимог щодо рівня якості послуг із передавання даних і доступу до Інтернету (пункт 1 розділу ІV) змінено рівні показників якості послуг з обслуговування споживачів.

Слід зазначити й на те, що показники та рівні показників у Додатках 2 та 3 до Вимог у попередніх редакціях проєкту Наказу, які оприлюднювались для громадського обговорення, були схожими із показниками якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівні, затверджені наказом Адміністрації ДССЗЗІ від 28.12.2012 № 803, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.01.2013 за № 135/22667 (далі – Наказ № 803).

1. Разом з цим, у Аналізі регуляторного впливу до проєкту Наказу не розкрито, що стало причиною та підставами для зміни показників та рівнів показників у Додатках 2 та 3 до Вимог у проєкті Наказу у порівнянні із показниками у Наказі № 803.

Отже, у супроводжувальному документі до проєкту Наказу також не вказано про те, як зміна таких показників може вплинути на діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій, зокрема, щодо застосування до них санкцій, адже нині існуючі показники, в своїй більшості, є виправданими, опробуваними практично, а їх зміна, без попередніх досліджень може призвести лише до збільшення випадків покарань до операторів, провайдерів телекомунікацій і ніяким чином не до покращення сервісу. Адже є загальновідомим фактом, що рівень конкуренції, в значній більшості адміністративно-територіальних одиниць, є високим, тому кожен оператор, провайдер телекомунікацій, в боротьбі за власного споживача, намагається надати йому найкращий сервіс на свої послуги доступу до Інтернету.

 

2. У пунктах 3 розділів ІІ-IV проєкту Вимог щодо рівня якості послуг із передавання даних і доступу до Інтернету (далі – проєкт Вимог) йдеться про те, що результати вимірювань показників не враховуються у разі викрадення чи пошкодження лінійних та станційних споруд, що зафіксовано в правоохоронних органах у встановленому порядку, а також надзвичайних ситуацій, аварій.

Разом з цим, відповідно до визначення, даного у Законі України «Про телекомунікації» (далі – Закон), «телекомунікаційна мережа» – це «комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням».

Далі, за визначеннями із Закону «технічні засоби телекомунікацій – обладнання, станційні та лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж», «споруди електрозв’язку – будівлі, вежі, антени, що використовуються для організації електрозв’язку».

Тобто, за задумом розробників проєкту Наказу, лише викрадення чи пошкодження лінійних чи станційних споруд має вплив на якість надання послуг доступу до Інтернету, а викрадення чи пошкодження обладнання, веж, антен, тощо такого значення не має.

Вважаємо такий підхід розробника невірним та пропонуємо у пунктах 3 розділів ІІ-IV проєкту Вимог слова «лінійних чи станційних споруд» замінити словами «телекомунікаційних мереж».

 

3. У Додатку 2 до проекту Вимог пропонується встановити «Відсоток відмов для послуг із доступу до Інтернету» як показник, який характеризуватиме доступність послуг із передавання даних і доступу до Інтернету.

Проте, в запропонованій редакції, а саме, ані в  Додатку 2 до проєкту Вимог, ані в розділі 2 проєкту Вимог, розробником не враховано те, що така відмова може ґрунтуватись на відсутності технічних можливостей у підключенні та наданні послуг доступу до Інтернету. Споживач (потенційний абонент) також не володіє повною та достовірною інформацією про зазначену обставину, проте, може подавати скарги, заяви, звернення на оператора, провайдера телекомунікацій щодо відмови у наданні ним послуги доступу до Інтернету.

Тому, Додаток 2 до проєкту Вимог пропонуємо доповнити приміткою до пункту 1 – Показник, який характеризуватиме доступність послуг із передавання даних і доступу до Інтернету:

«ˡ Рівень показника якості встановлюється за наявності технічної можливості у наданні послуг доступу до Інтернету та із передавання даних».

 

4. У існуючій редакції Таблиці 1. Показники (параметри) якості доступу до мережі передачі даних загального користування (МПДЗК), затвердженій Наказом № 803, у примітці 1 вказано, що рівні показників якості повинні виконуватися в нормальних умовах роботи телекомунікаційної мережі оператора.

Проте, таку важливу обставину розробником не враховано у Додатку 1 до проєкту Вимог.

Відповідно до частини другої статті 40 Закону оператори, провайдери телекомунікацій не несуть майнової відповідальності перед споживачами телекомунікаційних послуг за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань з надання телекомунікаційних послуг унаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо), викрадання чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються оператором телекомунікацій, або з вини споживача у випадках, передбачених цим Законом.

Проте, зазначене не повністю враховано у проєкті Вимог.

Тому, пропонуємо або розділ ІІ проєкту Вимог доповнити реченням, або Додаток 2 до проєкту Вимог доповнити Приміткою 2  з таким реченням:

«Рівні показників якості повинні виконуватися в нормальних умовах роботи телекомунікаційної мережі оператора».

Таке ж доповнення стосується і розділів ІІІ-IV проєкту Вимог.

 

5. У Додатку 3 до проєкту Вимог запропоновано встановити:

показник, який характеризує проведення нарахувань за послуги, який пропонується характеризувати відсотком рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності);

показники задоволеності споживачів обслуговуванням, які  пропонується характеризувати відсотком звернень щодо організаційних аспектів обслуговування  та відсотком звернень щодо технічних аспектів обслуговування відповідно.

І, при цьому, без будь-яких обґрунтувань, пропонується знизити рівень показників у порівнянні із рівнями, затвердженими Наказом № 803.

Проте, такі показники взагалі вважаємо упередженими та неналежними як показники якості послуг доступу до Інтернету. Адже кожен громадянин, кожен споживач має законне право, подавати як до надавача послуг, так і до уповноважених органів державної влади заяви, звернення щодо послуг, які ним отримуються. При цьому, обов’язковість попередньої процедури врегулювання такого спору чинним законодавством у сфері телекомунікацій не встановлено. Слід зазначити, що не завжди і не в усіх випадках такі заяви та звернення є обґрунтованими. Отже, показник лише про наявність заяв, звернень не може свідчити про якість послуги доступу до Інтернету, які надаються операторами, провайдерами телекомунікацій.

Відтак, наведені кількісні показники заяв та звернень у Додатку 3 до проєкту Вимог пропонуємо або замінити показниками, формулювання яких відображатиме або рівень обґрунтованості таких заяв, звернень чи-то результативність та рівень їх розгляду чи то задоволення, або виключити із Додатку 3 проєкту Вимог.

 

Враховуючи зазначене, просимо Адміністрацію ДССЗЗІ розглянути надані ІнАУ зауваження та пропозиції до проєкту Наказу та врахувати їх.

Також звертаємось до Державної регуляторної служби України з проханням не погоджувати проєкт Наказу у запропонованій редакції, як такий, що не у повній мірі відповідає законодавству та потребує доопрацювання окремих його положень. 

Одночасно просимо Міністерство цифрової трансформації України та НКРЗІ при розгляді та погодженні проєкту Наказу врахувати пропозиції та зауваження, надані ІнАУ.

Про результати розгляду цього звернення просимо повідомити письмово.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                     А. Пятніков