Лист № 81 від 20.03.2019 Голові ДРСУ щодо здійснення НКРЗІ державного нагляду (контролю) щодо додержання операторами, провайдерами телекомунікацій законодавства у сфері телекомунікацій та додержання законодавства користування РЧР України

20.03.2019
Вихідні реквізити: 
Вих. № 81 від 20.03.2019
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
ДРСУ, Державна регуляторна служба України

Голові Державної регуляторної служби України

Ляпіній К.М.

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ 01001

 

Вих. № 81

від 20 березня 2019 року

 

Шановна Ксеніє Михайлівно!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 200 підприємств сфери ІКТ, засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Відповідно до Статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах та організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ), яка є органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, рішенням від 27.11.2018 № 619 затвердила Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) НКРЗІ на 2019 рік. Крім цього, відповідно до частини шостої статті 18 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», рішенням від 12.03.2019 № 122 НКРЗІ затвердила План перевірок користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування на другий квартал 2019 року.

Відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон про нагляд (контроль):

  • при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов’язані використовувати виключно уніфіковані форми актів (частина п’ятнадцята статті 4 Закону про нагляд (контроль);
  • орган державного нагляду (контролю) визначає у віднесеній до його відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності (частина друга статті 5 Закону про нагляд (контроль).

Як роз’яснює на власному веб-сайті 03.01.2019 Державна регуляторна служба України із початком застосування нових Методик наступили такі правові наслідки:

1. Всі критерії та уніфіковані форми актів, розроблені органами державного нагляду (контролю) на підставі методик, затверджених постановами Кабінету Міністрів України, що втратили чинність згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 342, є нечинними, оскільки вони не відповідають новим Методикам;

2. Органи державного нагляду (контролю), які не затвердили та не оприлюднили у встановленому Законом про нагляд (контроль) уніфіковані форми актів, що відповідають новій Методиці, втратили можливість проведення заходів державного нагляду (контролю), оскільки за результатами перевірок можливо складання актів перевірок виключно за уніфікованою формою.

Наразі НКРЗІ не затверджені ані критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій, ані уніфіковані форми актів.

Відтак, за умови відсутності встановлених нормативно-правовим актом критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не зрозуміло яким чином та за якими критеріями НКРЗІ сформовано Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2019 рік та чи відповідають такі дії органу державного нагляду (контролю) вимогам законодавства з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Частиною шостою статті 18 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» передбачено, що планові перевірки проводяться не частіше ніж один раз на три роки відповідно до планів, що затверджуються НКРЗІ. Крім того, відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України здійснюється на підставі Порядку здійснення державного нагляду щодо смуг радіочастот загального користування, затвердженого рішенням НКРЗІ від 27.12.2012 № 684, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2013 за № 175/22707. Разом з цим, зазначене рішення НКРЗІ підлягає перегляду як таке, що не відповідає Закону про нагляд (контроль) згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 169-р «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади».

Відповідно до частини першої статті 5 Закону про нагляд (контроль), планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуються органом державного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня року, що передує плановому. Внесення змін до річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) не допускається, крім випадків зміни найменування суб’єкта господарювання та виправлення технічних помилок.

Як визначено у пунктах 4 та 5 Вимог до оформлення річних та комплексних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю), внесення змін до них та звіту щодо їх виконання, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної регуляторної служби України 07.08.2017 № 1170/81, органи державного нагляду (контролю) до 01 грудня року, що передує плановому, затверджують річні плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) на відповідний плановий період з урахуванням узгоджених дат початку та строків здійснення визначених у плані здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) за формою згідно з додатком 2 до цих Вимог. У разі виявлення технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) та/або факту зміни суб’єктом господарювання найменування, підтвердженого інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, орган державного нагляду (контролю) у строк, що не перевищує 20 робочих днів до дати початку здійснення планового заходу державного нагляду (контролю), вносить зміни до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) шляхом прийняття відповідного рішення.

Тобто вимогами законодавства з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності не надається право органу державного нагляду (контролю) затверджувати окремі плани перевірок на квартал (окрім, як затвердження річного плану та, за необхідності, внесення змін до нього), як це зробила НКРЗІ, приймаючи рішення від 12.03.2019 № 122 НКРЗІ, яким затвердила План перевірок користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування на другий квартал 2019 року.

Підсумовуючи вищенаведене, вважаємо, що НКРЗІ у 2019 році здійснює планові заходи державного нагляду (контролю) з порушенням законодавства, оскільки:

  • відсутні критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій та у сфері користування радіочастотним ресурсом України, що, в свою чергу, викликає сумніви в тому, що періодичність проведення планових заходів на 2019 рік та перелік суб’єктів, які підлягають плановим перевіркам, складено з дотриманням законодавства у сфері здійснення державного нагляду (контролю);
  • застосовуються Порядок здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій, затверджений рішенням НКРЗІ від 13.12.2012 № 649, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.01.2013 за № 92/22624 та Порядок здійснення державного нагляду щодо смуг радіочастот загального користування, затверджений рішенням НКРЗІ від 27.12.2012 № 684, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.01.2013 за № 175/22707, які не відповідають вимогам Закону про нагляд (контроль);
  • відсутні уніфіковані форми актів, які складаються за результатами планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог законодавства про телекомунікації та у сфері користування РЧР.

Статтею 10 Закону про нагляд (контроль) визначено, що суб’єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо державний нагляд (контроль) здійснюється з порушенням передбачених законом вимог щодо періодичності проведення таких заходів, якщо органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику.

 

Враховуючи вищенаведене, просимо:

1. Надати роз’яснення стосовно відповідності законодавству з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності дій НКРЗІ при:

затвердженні Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2019 рік рішенням НКРЗІ від 27.11.2018 № 619,

затвердженні рішенням від 12.03.2019 № 122 Плану перевірок користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування на другий квартал 2019 року,

здійсненні планових заходів державного нагляду (контролю) у 2019 році за відсутності уніфікованих форм актів, які складаються за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю).

2. За наявності підстав, вжити заходів, направлених на припинення порушення законодавства з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності при здійсненні НКРЗІ державного нагляду (контролю) щодо додержання операторами, провайдерами телекомунікацій законодавства у сфері телекомунікацій та додержання законодавства користування радіочастотним ресурсом України.

 

Про результати розгляду цього звернення просимо повідомити письмово.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                      О.Федієнко