Лист № 84 від 08.06.2018 Прем'єр-міністру України щодо Правил надання в користування ККЕ

08.06.2018
Вихідні реквізити: 
Вих. № 84 від 08.06.2018
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
Прем'єр-міністр України

Прем’єр-міністру України

ГРОЙСМАНУ В.Б.

 

Копія: Національна комісія, що здійснює

державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

 

 

Вих. № 84

від 08 червня 2018 р.

 

Шановний Володимире Борисовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 200 підприємств сфери ІКТ, серед яких, в переважній більшості, оператори та провайдери телекомунікацій України, засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

На виконання пункту 1 Рішення РНБОУ від 29 грудня 2016 року «Про удосконалення заходів забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури», введеного в дію Указом Президента України від 16 січня 2017 року № 8/2017, підпункту 8 пункту 3 Рішення РНБОУ від 16 лютого 2017 року «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури», уведеного в дію Указом Президента України від 16 лютого 2017 року № 37/2017, Кабінет Міністрів України повинен розробити за участю Національного інституту стратегічних досліджень і схвалити концепцію створення державної системи захисту критичної інфраструктури та план заходів з її реалізації та, після схвалення цієї концепції розробити за участю Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України і Національного банку України та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про критичну інфраструктуру та її захист».

Кабельна каналізація електрозв’язку (ККЕ), на наш погляд, належить до об’єктів критичної інфраструктури та є об’єктом кіберзахисту відповідно до частини другої статті 4 Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України».

Останнім часом до ІнАУ надходять непоодинокі повідомлення про те, що філіями ПАТ «Укртелеком» направлено до операторів телекомунікацій проекти додаткових угод до договорів про надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку ПАТ «Укртелеком» (далі – проекти додаткових угод), окремими положеннями яких, зокрема, передбачено:

сплату на користь ПАТ «Укртелеком» неустойки у розмірі 5 тис. грн. за кожен місяць, у тому числі неповний, у разі порушення замовником максимального строку знаходження додаткової муфти в оглядовому пристрої (кабельному колодязі зв’язку (ККЕ);

сплату на користь ПАТ «Укртелеком» штрафу у розмірі 5 тис. грн. за кожну ділянку кабелю, що була виявлена без договірних відносин з ПАТ «Укртелеком», інше.

При цьому, філії ПАТ «Укртелеком» не погоджуються на зміни встановлених ними умов у проектах додаткових угод, що, в свою чергу, може свідчити про нав’язування умов договорів, які невигідні операторам телекомунікацій та порушення законодавства у сфері телекомунікацій з боку ПАТ «Укртелеком».

Вважаємо, що зазначені дії ПАТ «Укртелеком», а саме, направлені на спонукання операторів телекомунікацій підписувати додаткові угоди до договорів про надання в користування ККЕ на умовах, вигідних лише ПАТ «Укртелеком», суперечать вимогам Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку, затверджених рішенням НКРЗІ від 23.08.2012 № 428, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.09.2012 за № 1571/21883 (далі – Правила надання в користування ККЕ), статтям 627, 628, 651 ЦК України, статтям 184, 188 ГК України.

Крім цього, окремі оператори телекомунікацій також повідомляють про направлення ПАТ «Укртелеком» листів, за змістом яких ПАТ «Укртелеком» спонукає їх вжити заходи щодо відновлення колодязів ККЕ, що, в свою чергу, звісно, передбачає вкладення операторами телекомунікацій додаткових коштів у інфраструктуру ККЕ, яка є власністю ПАТ «Укртелеком».

Наразі Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) розроблено та, очевидно, на найближчому засіданні буде схвалено проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку», затверджених рішенням НКРЗІ від 23.08.2012 № 428, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.09.2012 за № 1571/21883».

Враховуючи, що ПАТ «Укртелеком», навіть до внесення відповідних змін до Правил надання в користування ККЕ, вже направило до операторів телекомунікацій додаткові угоди, встановивши необґрунтовані та занадто високі розміри штрафних санкцій та неустойки, а також листи з намаганнями перекласти свої фінансові витрати, пов’язані з утриманням інфраструктури ККЕ, то наслідком прийняття запропонованих змін до Правил надання в користування ККЕ буде значне фінансове навантаження на операторів телекомунікацій, які, за умов відсутності альтернативи, змушені використовувати відповідно до укладених договорів кабельну каналізацію електрозв’язку ПАТ «Укртелеком».

Крім того, у проекті змін до Правил надання в користування ККЕ, зокрема, у підпункті 1 пункту 6 розділу 2, пропонується, що власник ККЕ, без зазначення навіть формальних пояснень, матиме право відмовити замовнику у видачі ТУ в разі «відсутності технічної можливості та/або вільної ємності для розміщення технічних засобів телекомунікацій на заявленій ділянці ККЕ». Проект змін до Правил надання в користування ККЕ не визначає компетентний орган та не передбачає права звернення замовника до компетентного органу для розгляду правомірності відмови у видачі ТУ за наведених підстав. За відсутності мотивів відмови у видачі ТУ, на наш погляд, замовник не матиме навіть можливості для обґрунтування власної позиції у разі звернення до суду з відповідним позовом.

Проектом змін до Правил надання в користування ККЕ не встановлено обов’язку власника ККЕ розширювати або ремонтувати належну йому ККЕ, наслідком чого, як вже і зазначалось, замовник буде змушений додатково фінансувати утримання або демонтувати обладнання та телекомунікаційні мережі у відповідній ККЕ.

Отже, значимість для забезпечення національної безпеки країни ККЕ, яка, ймовірно, буде визнана об’єктом регулювання законом «Про критичну інфраструктуру та її захист», у проекті змін до Правил надання в користування ККЕ, фактично, нівелюється та закладається підґрунтя для звільнення з її утримання в належному нормативному стані саме власниками ККЕ. 

Також, у разі прийняття змін до Правил надання в користування ККЕ у запропонованій редакції, яка фактично, не передбачає чіткого механізму дій власника ККЕ та замовника із забезпечення альтернативною пропозицією на базі ресурсів власника ККЕ, також може бути порушено право оператора телекомунікацій.

При цьому, звертаємо Вашу особливу увагу, що кінцевим споживачем телекомунікаційних послуг є, зокрема, населення. Відтак, неузгодженості та протиріччя, які  виникатимуть між власниками ККЕ та замовниками з приводу застосування Правил надання в користування ККЕ зі змінами, можуть мати негативний наслідок для споживачів, в т.ч. населення, у вигляді призупинення або припинення надання телекомунікаційних послуг.

Таким чином, вважаємо, що прийняття НКРЗІ змін до Правил надання в користування ККЕ у запропонованій редакції окремих положень, може призвести до зловживань власниками ККЕ своїми правами при наданні у користування ККЕ, нерегульованих та непомірно високих платежів за користування ККЕ, а, відтак, порушення прав та законних інтересів операторів телекомунікацій, які не мають альтернативи у прокладенні телекомунікаційних мереж, інакше як з використанням ККЕ або тривалий період на договірних умовах вже використовують ККЕ.

Враховуючи вищенаведене, просимо:

1. Прискорити роботу в напрямку прийняття Закону України «Про критичну інфраструктуру та її захист».

2. В межах повноважень та компетенції, вжити заходів, направлених на запобігання порушення прав операторів телекомунікацій, які використовують кабельну каналізацію ПАТ «Укртелеком» та шляхом упередження негативних наслідків для операторів телекомунікацій, у разі прийняття НКРЗІ рішення Про внесення змін до Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку», затверджених рішенням НКРЗІ від 23.08.2012 № 428, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.09.2012 за № 1571/21883» у запропонованій на сьогодні редакції.

 

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                            О.Федієнко