Лист № 84 від 30.04.2021 ТОВ «СТАРЛАЙТ ДІДЖИТАЛ» щодо аргументації про неможливість спростування інформації стосовно неправомірних дій медіагруп, які можуть нести загрозу інформаційній безпеці країни

30.04.2021
Вихідні реквізити: 
Вих. № 84 від 30.04.2021
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАРЛАЙТ ДІДЖИТАЛ»

Директору ТОВ «СТАРЛАЙТ ДІДЖИТАЛ»

ФАЄНГОЛЬДУ М.А.

 

Вих. № 84

від 30.04.2021

 

Відповідь на лист від 28.04.2021 № 2209

 

Шановний Миколо Аркадійовичу!

Інтернет Асоціація України висловлює Вам свою повагу та, у відповідь на лист ТОВ «СТАРЛАЙТ ДІДЖИТАЛ» від 28.04.2021 № 2209, надаємо наступну інформацію.

1. В першу чергу звертаємо Вашу увагу на те, що у листі Інтернет Асоціації України (далі – ІнАУ) від 26.03.2021 № 66/1-5 нами згадується медіакомпанія StarLightMedia, проте не згадується ТОВ «СТАРЛАЙТ ДІДЖИТАЛ».

Тому, висновок, що «публікація зазначеного листа дискредитує медіагрупу StarLightMedia, а також ТОВ «СТАРЛАЙТ ДІДЖИТАЛ» як ліцензіата програм телеканалів групи StarLightMedia, та негативно впливають на ділову репутацію компаній, що входять у дану медіагрупу», за умов відсутності належних доказів впливу на ділову репутацію листів ІнАУ, направлених до органів державної влади, розцінюємо виключно як Ваше суб’єктивне сприйняття реалізації права захисту законних інтересів іншим суб’єктом. 

Звернення ІнАУ до вищих органів влади викликане поведінкою 4-х медіагруп, серед яких, в т.ч., StarLightMedia, які мають ознаки схожості: зокрема, збіглися дати направлення листів про розірвання договірних відносин з ТОВ «МЕРЕЖА ЛАНЕТ», офіційно не було надано належних обґрунтувань щодо розірвання договірних відносин. Така поведінка, на наш погляд, не може розцінюватись як «звичайний» збіг обставин.

Статтею 4 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» визначено, що держава створює умови для забезпечення засобами телерадіомовлення культурних та інформаційних потреб громадян України, а також потреб етнічних українців, які проживають за межами України.

Зазначене та право, надане статтями 34, 40 Конституції України, і були правовою підставою для звернення ІнАУ, як і будь-якої іншої особи, до органів державної влади.

2. У листах ІнАУ від 26.03.2021 № 66/1-5 не вказується про конкретні пункти договорів кожної медіагрупи, тим більше, ТОВ «СТАРЛАЙТ ДІДЖИТАЛ», а лише надається загальна інформація про право сторони розірвати договір в односторонньому порядку без повідомлення причини. ТОВ «СТАРЛАЙТ ДІДЖИТАЛ» у листі від 28.04.2021 № 2209, з одного боку, нібито заперечує такий факт, а, з іншого боку, посилаючись на п. 7.2 Субліцензійного договору № Р-202 від 01.12.2020, укладеного з ТОВ «МЕРЕЖА ЛАНЕТ», таки підтверджує право сторони одностороннього припинення договору.

Тобто, власне, у своєму листі ТОВ «СТАРЛАЙТ ДІДЖИТАЛ» підтверджує, що інформація, повідомлена ІнАУ до органів державної влади у своєму зверненні, відповідає дійсності.

За звичайних рівних партнерських відносин, вважаємо, що сторона, яка через 4 місяці після підписання договору з іншою стороною, приймає рішення про одностороннє його припинення, повинна була б мати вагомі підстави для цього, наприклад, порушення зобов’язання за договором тощо.

Як на наш погляд, то, навіть у листі від 28.04.2021 № 2209, як причину свого рішення, ви не вказуєте про невиконання взятих іншою стороною зобов’язань за договором, а зазначаєте, що «ситуація, яка склалася, змусила засумніватися у прозорості діяльності та методах ведення бізнесу цього провайдера програмної послуги». Тобто, таке обґрунтування, як причина одностороннього припинення договірних відносин, аж ніяк не базується на статтях ЦК України та ГК України. А, навпаки, ще раз доводить про наміри тиску на провайдера програмної послуги, адже звичайний суб’єкт господарювання, за існуючим в Україні законодавством, не наділений правом оцінки діяльності іншого суб’єкта господарювання, зокрема, «методів ведення бізнесу». 

Таким чином, згадана вище інформація з Вашого листа від 28.04.2021 № 2209 додатково засвідчує факт того, що претензії вашого товариства до ТОВ «МЕРЕЖА ЛАНЕТ» поза межами господарських відносин та виконання/невиконання договірних зобов’язань.

З матеріалами позову ТОВ «МЕРЕЖА ЛАНЕТ», на який Ви посилаєтесь у листі від 28.04.2021 № 2209, не ознайомлені, тому коментувати, надавати зауваження та заперечення, в т.ч. і на свідчення гр. Д. Ганзенка, не вбачається правомірним.

3. Від ТОВ «МЕРЕЖА ЛАНЕТ» та ЗМІ нам було відомо, що це товариство звернулось до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та захистом своїх прав. ІнАУ також звернулась з підтримкою такої позиції учасника та проханням до державної структури щодо проведення належного дослідження.

Напевне, Вам вже відомо з офіційних джерел інформації, про те, що Антимонопольним комітетом України, з метою запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, до ряду суб’єктів господарювання, в тому числі і до ТОВ «СТАРЛАЙТ ДІДЖИТАЛ», надано рекомендації утриматися від одночасного/синхронного безпідставного припинення договорів з провайдерами.

Антимонопольний комітет України у своїй офіційній заяві на вебсайті https://amcu.gov.ua/news/akmku-poperediv-mediagrupi-shchodo-bezpidstavnogo-rozirvannya-dogovoriv-z-provajderami зазначає наступне:

«Основні телеканали, які користуються найбільшою популярністю серед населення – «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Бігуді», «Уніан»,«Україна», НЛО TV, Індиго TV, СТБ, ICTV, НОИЙ КАНАЛ, ОЦЕ, М1, М2, «ІНТЕР», «К1», «К2», «НТН», «Мега», «Ентер-Фільм», «ПІКСЕЛЬ TV», ZOOM – належать медіагрупам України, відомими під назвами «1+1 Media», «Медіа Група Україна», «StarLightMedia», «Inter Media Group».

Зазвичай визначальним у виборі провайдера для споживачів є можливість придбання програм телеканалів, до яких глядачі вже звикли.

Ці рейтингові програми телеканалів є основним «товаром» для провайдерів, оскільки вони належать до найпопулярніших серед населення.

Якщо договори будуть розірвані, то провайдери, які надають своїм абонентам послуги кабельного телебачення, не зможуть включати ці телеканали для своїх абонентів.»

4. Акцентуємо увагу, що ми не втручаємось в господарські відносини ані наших учасників, ані інших суб’єктів господарювання, тому, у наших зверненнях до органів державної влади і не акцентуємо увагу на розважальному контенті медіагруп (фільми, шоу і т.д.), який, в т.ч., є предметом договору з провайдерами програмної послуги. Увагу державних органів намагаємось привернути саме тим, що медіагрупи, інформаційний контент (новини, політичні передачі, повідомлення органів державної влади) яких в окремих телеканалах, є найбільш вживаним населенням (абонентами), в т.ч. і за звичкою саме їх перегляду та довіри глядача. Також звертаємо увагу на пакетування телеканалів, тобто неможливість провайдеру програмної послуги придбати у медіагрупи один чи два телеканали на його вибір. Провайдер програмної послуги повинен придбати «пакет телеканалів», який пропонується медіагрупою, що, відповідно, впливає на його ціну, та на кінцеву вартість телекомунікаційної послуги, яку оплачує кінцевий споживач – населення.

Тому, саме цей момент, тобто, в першу чергу, інтерес глядача-споживача послуг провайдера програмної послуги, який одночасно є і споживачем продукту медіагруп, а також наявність значної конкуренції на ринку програмних послуг, послуг постачання контенту, на наш погляд, в переважній більшості, і є тим вирішальним моментом, коли провайдер програмної послуги приймає, навіть, невигідні для себе умови щодо трансляції контенту, який пропонується медіагрупами. І саме цей зміст ми вкладаємо у вираз, що «провайдери фактично змушені підписувати договори…», «змушені приймати умови договорів, які пропонуються медіагрупами».

5. ІнАУ, як і будь-які інші об’єднання, суб’єкти господарювання, має конституційне право звернення до органів державної влади для розгляду певних питань в межах їх повноважень. Тому, не вважаємо, що такі звернення до органів державної влади можуть розцінюватись як дискредитація суб’єкта господарювання або намір мати наслідком негативний вплив на репутацію суб’єкта господарювання, на дії якого подано звернення, скаргу. Мета наших звернень – це припинення порушень,  які, як на наш погляд, мають місце в діях окремих медіагруп, а також захист законних інтересів учасників ІнАУ.

В доповнення до цього також звертаємо Вашу увагу на п. 16 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 № 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи», в якому зазначається таке:

«п. 16. Відповідно до статті 40 Конституції України ( 254к/96-ВР) усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Суди повинні мати на увазі, що у випадку, коли особа звертається до зазначених органів із заявою, в якій міститься та чи інша інформація, і в разі, якщо цей орган компетентний перевірити таку інформацію та надати відповідь, проте в ході перевірки інформація не знайшла свого підтвердження, вказана обставина не може сама по собі бути підставою для задоволення позову, оскільки у такому випадку мала місце реалізація особою конституційного права, передбаченого статтею 40 Конституції ( 254к/96-ВР ), а не поширення недостовірної інформації.»

6. Твердження про нібито поширення ІнАУ «недостовірної інформації» не відповідають дійсності, адже у листах до органів державної влади від 26.03.2021 № 66/1-5 ІнАУ не стверджується, а виражаються припущення, суб’єктивна позиція на ситуацію та поведінку медіагруп, яка повинна бути перевірена та досліджена органами влади при розгляді звернення. До прикладу:

«Проте, ймовірніше за все, що такі негативні дії медіагруп викликані відмовою ТОВ «Мережа Ланет» прийняти необґрунтовані пропозиції медіагруп про підвищення розмірів роялті, які сплачуються за договорами, а також погодитись на втручання медіагруп в свою господарську діяльність, зокрема у вигляді узгодження з медіагрупами кінцевих цін (для абонентів) на послуги доступу до кабельного ТБ.»;

«Таким чином, вважаємо, що медіагрупи, не вдаючись до цивілізованого та законного способу врегулювання спорів, використовуючи своє домінуюче становище на ринку, фактично вдались до методу «шантажу», розуміючи залежність провайдера програмної послуги від медіагруп та своїх абонентів і сподіваючись таким чином «врегулювати» ситуацію на свою користь.»;

«Враховуючи наведене, вважаємо, що такі узгоджені дії медіагруп «1+1 медіа», «Інтер медіа груп», «Медіа Група Україна» та StarLightMedia відбуваються за межами можливості ТОВ «Мережа Ланет» врегулювати це питання самостійно, як звичайний господарський спір. На наш погляд, має місце необґрунтована, поза межами закону, поведінка медіагруп, яка, в свою чергу, може нести ризики для інформаційної безпеки країни.» і т.д.

7. ІнАУ у листах від 26.03.2021 № 66/1-5 не зазначає як факт наявність у медіагруп монопольного (домінуючого) становища, адже встановлення такого становища є виключною компетенцією Антимонопольного комітету України. Проте, ІнАУ зазначає про «домінуюче становище» на ринку, спираючись на показник глядацької аудиторії.

Про це вказує і Антимонопольний комітет України у своїй офіційній заяві на вебсайті https://amcu.gov.ua/news/akmku-poperediv-mediagrupi-shchodo-bezpidstavnogo-rozirvannya-dogovoriv-z-provajderami

І це, дійсно, факт, що медіакомпанія StarLightMedia і сама себе вважає однією з найбільших медіакомпаній, не лише в межах України, а й Східної Європи. За даними цієї медіагрупи глядацька аудиторія шоу та серіалів телеканалів, які входять до медіакомпанії,  в традиційному ефірі становить 98 % населення країни. Ці дані нами взято із вебсайту StarLightMedia https://slm.ua/ru/about-ru/ (далі – мовою оригіналу):

«StarLightMedia – крупнейшая медиагруппа Украины и одна из крупнейших медиакомпаний Восточной Европы, которая объединяет производителей и дистрибьюторов видеоконтента для телевизионного эфира и диджитал-платформ.

В состав StarLightMedia входят 7 каналов: СТБ, ICTV, ICTV Ukraine, Новый, М1, М2, ОЦЕ – а также собственный продакшн StarLight Production, сейлз-хаус StarLight Brand Content, компания по аренде техники StarLight Rental и производитель сценических декораций StarLight Scenery.

Наши шоу и сериалы в традиционном эфире и на онлайн-площадках смотрят до 98%1 населения Украины – это около 16 миллионов зрителей ежедневно! Доля компании по аудитории в возрасте 18-54 года в городах с населением более 50 тыс. по итогам 2019 года составляет 27%2. Наша доля на рекламном рынке составляет 33%3 – примерно 80% из ТОП-100 рекламодателей Украины являются партнерами Группы.

StarLightMedia – первая украинская медиакомпания, которая в собственном бизнесе ориентируется на цели устойчивого развития ООН. Мы определили для себя следующие цели: здоровье и благополучие; гендерное равенство; достойный труд и экономический рост; ответственное потребление и производство; партнерство ради устойчивого развития. Мы заботимся об обеспечении прав человека и инклюзивности в компании, мы против любой дискриминации и стремимся предоставить нашим сотрудникам и сотрудницам все возможности для самореализации в среде талантливых, инициативных и неравнодушных профессионалов своего дела.»

Тобто, вважаємо, що ІнАУ, повідомляючи органам державної влади про домінування становищем медіагруп, не спотворила факти та не повідомила недостовірну інформацію.

8. Як мінімум, дивним для нас видається «звинувачення» відносно того, що «у представництві інтересів одного із своїх членів, а саме: ТОВ «МЕРЕЖА ЛАНЕТ», водночас вбачаються ознаки дискримінації по відношенню до медіагрупи StarLightMedia».

По-перше, ніякої дискримінації немає і бути не може, адже медіагрупа StarLightMedia, в цілому, не є учасником ІнАУ. Відповідно до Статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах і організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ. Тому, цю статутну функцію та повноваження нами реалізовано по відношенню до нашого учасника – ТОВ «МЕРЕЖА ЛАНЕТ» та захисту його інтересів.

По-друге, принагідно зазначимо, що ІнАУ захищає інтереси усіх учасників у разі, коли про це є відповідне звернення і нам відомо про порушення прав та законних інтересів учасника.

 

Спростування інформації, яку ви зазначаєте у листі від 28.04.2021 № 2209, неможливе, оскільки це були звернення ІнАУ до органів державної влади, тобто, реалізація нами права та статутного обов’язку по захисту прав та законних інтересів нашого учасника. Як листи ІнАУ від 26.03.2021 № 66/1-5, так і відповіді від органів державної влади, публікуються на вебсайті ІнАУ, з якими може ознайомитись будь-яка особа.

Для відкликання цих листів підстави не вбачаємо, оскільки, послідовно підтримуємо позицію можливості загрози інформаційній безпеці країни поведінкою медіагруп (у ситуації, викладеній у листах ІнАУ від 26.03.2021 № 66/1-5).

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                   А. Пятніков