Лист № 85 від 11.05.2021 Держспецзв'язку щодо зауважень до проєкту наказу Адміністрації ДССЗЗІ «Про затвердження Переліку послуг Національної телекомунікаційної мережі»

11.05.2021
Вихідні реквізити: 
Вих. № 85 від 11.05.2021
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
ДССЗЗІ, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Голові Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

ЩИГОЛЮ Ю.Ф.

 

Копії на адресу:

Голові Державної регуляторної служби України

КУЧЕРУ О.В.

 

Віце-прем’єр-міністру –

Міністру цифрової трансформації України

ФЕДОРОВУ М.А.

 

Вих. № 85

від 11.05.2021

 

Щодо проєкту наказу Адміністрації ДССЗЗІ

«Про затвердження Переліку послуг

Національної телекомунікаційної мережі»

 

Шановний Юрію Федоровичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

24 квітня 2021 року на вебсайті Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – ДССЗЗІ) https://cip.gov.ua/, у розділі «Діяльність» підрозділ «Регуляторна діяльність», оприлюднений проєкт наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Переліку послуг Національної телекомунікаційної мережі» (далі – проєкт Наказу).

У супровідних документах до проєкту Наказу, а саме, у Аналізі регуляторного впливу вказується, зокрема:

проблеми щодо визначення переліку послуг НТМ, які надаються з використанням НТМ, не впливатимуть на суб’єктів малого підприємництва (арк.2);

за звітними та статистичними даними під дію акта (регулювання ним) не підпадатимуть суб’єкти малого та мікропідприємництва (арк.3). Також визначено, що суб’єкти господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акту, визначені наказом Адміністрації Держcпецзв’язку від 24 березня 2021 року № 171 «Про затвердження Переліку технічних адміністраторів Національної телекомунікаційної мережі та розподілу зон відповідальності між ними, а також визначення старшого технічного адміністратора», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 квітня 2021 року за № 467/36089, які входять до структури чи сфери управління Адміністрації Держcпецзв’язку та у зоні своєї відповідальності здійснюють будівництво, модернізацію, забезпечують функціонування НТМ (її окремих об’єктів), а також на договірних засадах відповідно до затверджених тарифів надають послуги НТМ;

проєкт акта не стосується суб’єктів малого підприємництва (арк.6).

Згідно з Пояснюючою запискою до проєкту Наказу, то підставою для його розроблення є пункт 23 Порядку функціонування Національної телекомунікаційної мережі та пункт 57 Правил надання послуг, які надаються з використанням Національної телекомунікаційної мережі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1358 (далі – Правила).

Відповідно до Порядку функціонування Національної телекомунікаційної мережі, яка є додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1358, споживачі НТМ – юридичні особи, сили безпеки та сили оборони, які замовляють та/або отримують послуги НТМ. Також, відповідно до пункту 22 цього Порядку, споживачі поділяються на:

спецспоживачів;

користувачів бюджетної сфери;

операторів НСКЗ;

власників об’єктів критичної інформаційної інфраструктури – органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, заклади та організації, які є власниками об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, що не належать до категорій, визначених другим та третім абзацами цього пункту.

Слід зазначити й те, що наказом Адміністрації ДССЗЗІ від 24 березня 2021 року № 171 затверджено саме перелік технічних адміністраторів НТМ та розподіл зон відповідальності між ними. Тобто, фактично, ці 28 суб’єктів господарювання, про які йдеться у Аналізі регуляторного впливу до проєкту Наказу, є надавачами послуг на договірних засадах відповідно до затверджених тарифів НТМ, в т.ч. для власників об’єктів критичної інформаційної інфраструктури та серед яких є суб’єкти малого та мікропідприємництва.

Отже, зазначене дає зробити висновок, що дія проєкту Наказу поширюватиметься на значно більшу кількість споживачів, аніж про це зазначено у Аналізі регуляторного впливу.

Таким чином, вважаємо, що Аналіз регуляторного впливу до проєкту Наказу розроблено некоректно та невірно, оскільки не враховано усього кола суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія Наказу, у разі його прийняття. Тобто, розробником проєкту Наказу не повністю враховано вимоги Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308.

Разом з цим, враховуючи дані, визначені розробником проєкту Наказу у Аналізі регуляторного впливу та у Пояснювальній записці, просимо п.1 проєкту Наказу змінити та викласти у редакції, зазначивши:

«1. Затвердити Перелік послуг Національної телекомунікаційної мережі, що додається. Дія цього Наказу не поширюється на суб’єктів малого підприємництва та суб’єктів мікропідприємництва».

Враховуючи наведене, просимо:

1. Адміністрацію ДССЗЗІ доопрацювати проєкт Наказу та Аналізу регуляторного впливу до проєкту Наказу з урахуванням наданих у цьому листі зауважень та пропозицій.

2. Державну регуляторну службу України та Міністерство цифрової трансформації України не погоджувати проєкт Наказу у запропонованій редакції, як такий, що потребує доопрацювання окремих його положень та суттєвого доопрацювання Аналізу регуляторного впливу до проєкту Наказу, в т.ч. здійснення розрахунку витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів підприємництва. 

Про результати розгляду цього листа просимо повідомити письмово.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                      А.Пятніков