Лист № 85 від 27.03.2019 Голові Комітету ВРУ з питань інформатизації та звя'зку щодо вжиття заходів, направленних на виконання ЗУ про доступ у м.Слав'янську

27.03.2019
Вихідні реквізити: 
Вих. № 85 від 27.03.2019
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
Голові Комітету ВРУ з питань інформатизації та зв’язку

Голові Комітету Верховної Ради

України з питань інформатизації та зв’язку

ДАНЧЕНКУ О.І.

 

 

 

Вих.№85

від 27 березня 2019 року

 

Щодо вжиття заходів, направлених

на виконання Закону про доступ

у м. Слов’янськ

 

Шановний Олександре Івановичу!

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 200 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Відповідно до статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах та організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

            До ІнАУ надійшло звернення від учасника ТОВ «СДС-Схід», яке є оператором телекомунікацій та надає телекомунікаційні послуги абонентам у м. Слов’янськ, з проханням сприяти врегулюванню ситуації, яка виникла при доступі до інфраструктури об’єктів будівництва (опор зовнішнього освітлення), власником (володільцем) яких є КП «Наружное освещение».

            Так, між ТОВ «СДС-Схід» та КП «Наружное освещение» укладено договір від 25.07.2016 № 45 про спільну експлуатацію опор зовнішнього освітлення.

ТОВ «СДС-Схід» повідомляє, що у 2018 році та на початку 2019 року неодноразово зверталось до КП «Наружное освещение» з проханням видати Технічні умови з доступу до опор зовнішнього освітлення, а також з пропозиціями розглянути проект та підписати договір про доступ з метою приведення діючого договору у відповідність до частини шостої статті 16 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ). Але, усі звернення залишались без належного реагування. Разом з цим, як повідомило ТОВ «СДС-Схід», на адвокатський запит отримано лист від 18.03.2019 № 01-01-07/1040, у якому КП «Наружное освещение» підтвердило, що є балансоутримувачем опор зовнішнього освітлення у м. Слов’янськ та відповідно до статуту уповноважене самостійно укладати договори, в т.ч. з операторами, провайдерами телекомунікацій.

Відповідно до частини другої Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про доступ чинні на день набрання чинності цим Законом договори, предметом яких є доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, діють до завершення строку їх дії на умовах, визначених такими договорами. На вимогу замовника або власника інфраструктури об’єкта доступу такі договори мають бути приведені у відповідність із частиною шостою статті 16 цього Закону у місячний строк з дня виставлення вимоги.

У частині шостій статті 16 Закону про доступ наведено перелік істотних умов договору з доступу. А, відповідно до частини п’ятої статті 16 Закону про доступ відмова в укладенні договору з доступу з інших підстав, аніж визначені у частині четвертій цієї статті Закону про доступ, забороняється.

Вичерпні підстави для відмови у видачі технічних умов з доступу наведено у частині тринадцятій статті 12 Закону про доступ.

Відповідно до частини третьої статті 16 Закону про доступ ухилення від укладення договору з доступу є порушенням цього Закону.

Крім того, загальний порядок здійснення доступу до інфраструктури об’єкта будівництва, в т.ч. опор зовнішнього освітлення, врегульовано Правилами доступу до інфраструктури об’єкта будівництва, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 610. А, механізм формування та встановлення плати  за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва визначений у Методиці визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва, затвердженій наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.09.2018 № 247, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.09.2018 за № 1119/32571.

Граничні розміри плати за доступ до елементів інфраструктури визначено у частині сьомій статті 17 Закону про доступ.

Відповідно до п.п. 18 п. «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчі органи сільських, селищних, міських рад уповноважені здійснювати організацію недискримінаційного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності на договірній основі з підприємствами, на балансі яких перебуває ця інфраструктура. А, відповідно до п.п. 13 п. «б» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють контроль за дотриманням підприємствами комунальної власності вимог законодавства:

• щодо забезпечення на договірній основі безперешкодного доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі, що перебуває у них на балансі;

• за правильністю обрахування плати за доступ.

Зазначений перелік повноважень органів місцевого самоврядування у забезпеченні доступу до інфраструктури є вичерпним.

Відповідно до частини сьомої Прикінцевих та перехідних положень Закону про доступ рекомендовано органам місцевого самоврядування у тримісячний строк з дня опублікування Закону про доступ привести свої рішення у відповідність із цим Законом.

 

Відповідно до частини першої статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права.

 

Таким чином, вважаємо, що в діях органу місцевого самоврядування та комунального підприємства, а саме, Слов’янської міської ради та КП «Наружное освещение», має місце невиконання окремих положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону про доступ. Відповідні звернення про припинення порушень та виконання вимог Закону про доступ ІнАУ направила до Слов’янської міської ради та КП «Наружное освещение».

 

Враховуючи вищенаведене, просимо в межах повноважень та компетенції, сприяти вжиттю заходів, направлених на негайне припинення неправомірних дій відносно операторів, провайдерів телекомунікацій у м. Слов’янськ Донецької області, у т.ч. стосовно учасника ІнАУ – ТОВ «СДС-Схід», при розташуванні технічних засобів телекомунікацій, з використанням яких абонентам м. Слов’янськ надаються телекомунікаційні послуги та направити депутатське звернення до Слов’янської міської ради та КП «Наружное освещение».

 

З повагою

Голова Правління

Інтернет Асоціації України